<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

Bi Ca Anh Viết Cho Em

(Cảm Tc: Viết cho Người Ti thương!)

 

PK:

Bi Ca ny; Anh viết cho Em

Với Tnh Yu; dịu-ngọt m-đềm!

Khi cận-kề; lời ht ru m

Lc xa-xi; m-ba nhớ thm!

 

Bi Ca ny; Anh viết cho Em

Với Tnh Yu; trọn-vẹn tinh-tuyền!

Khi cận-kề; tnh-tự trao duyn

Lc xa-xi; dư m vẹn-tuyền!

 

ĐK:

Em hỡi Em, Tnh Anh l Cnh Gi;

Em ng My, nguyện cng Anh đy đ

Em c hay, Tnh Ta quyện đm ngy;

Suốt một đời; Tnh đp Tnh m-say!?

 

Em hỡi Em, Tnh Anh l thế đ;

Khi đ yu; no cn e gian-kh!

Em biết chăng; Tnh Ta đẹp Trăng rằm

Sống một đời; di đến cả trăm năm!?

 

Joseph Duy Tm. 04-08-2019