Nhạc background: "Trưng Vương"
Thơ: Lê Nguyên Tịnh Nhạc: Phạm Quang Ngọc

Bán Cả Lương Tâm Cả Sử Cha (Bài xướng)

 

Một thoáng ba lăm mất Cộng Hoà.(1),

Tiên Rồng phải sống kiếp phong ba!

Dân, Quân  bồng bế lên đồi, núi (2) ,

Khỉ, Vượn tranh đua cướp đất, nhà.

Tộc Hán hung tàn, xâm lănh thổ,

Ṇi Hồ đần độn, cống Đông-Sa (3).

Bán rừng, bán biển; quên Tiên Tổ;

Bán cả lương tâm, cả Sử Cha (4).

 

Joseph Duy Tâm 02-04-2010

-----------------------------------------

GHI CHÚ:
Viết cho kỷ niệm 35 năm VNCH bị mất vào tay CS Bắc Việt. (30-04-1975 => 2010)

(1) 35 năm VNCH bị rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt.
(2) Quân, Dân Cán Chính VNCH bị đày đi tù và kinh tế mới.
(3) Biển Đông và Hoàng-Trường Sa.
(4) Ngụy Quyền CSVN cử Văn Công sang Trung Quốc, diễn tuồng Hai Bà Trưng và Ông Thi Sách dâng rượu tế Mă Viện tại Đông Hưng. Sai sự thật Lịch Sử Việt Nam mà Ông Cha ta đă để lại.

*********************************

Bài Họa 1:

Bán Hết Lương-Tâm

 

Lằn ranh Quốc-Cộng khó giao-ḥa             

Nhân-loại căm-hờn quốc-tế ba       

Việt-tộc lầm-than ưu mất nước           

Nhân-dân khổ-nạn uất tan nhà         

Giang-san nguy-khốn vần thơ lạc           

Xă-tắc điêu-linh nét bút sa

Đốt sử oai-hùng ôm điếm-nhục

Lương-tâm bán hết tủi ông-cha

 

Tiểu Bảo, 4-4-2010

=======================

 

Xin có đôi li trao ư :
 

Bao giờ cng sản li cầu hoà 

Triết-Dũng-Mnh đần ngu cả ba!

Bán nước buôn dân theo kế hoạch

Việt Nam tan nát hn thù nhà

Tràn lan Tàu ln vùng an lc

S sách oai hùng đon ngă sa

Đồng tr chiết dân Giao ch dit

Dân ḿnh ni dy rng danh cha ! -

 

lsh

*****************************

Ôi Nhục Quốc Thể!

Hoạt Động Kỷ Niệm 1970 Năm Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng

CỘNG SẢN VIỆT NAM
CỬ HAI BÀ TRƯNG SANG
ĐÔNG HƯNG TẾ MĂ VIỆN
 

Ngày 21.3.2010, khi cả nước nhộn nhịp tổ chức Lễ hội kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng th́ “nước lạ” kế bên cũng tổ chức “Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân” tại Đông Hưng (thành phố giáp giới với cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam). Nhưng đặc biệt là trong vài năm nay, cụ thể là từ năm 2008 đến nay “Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân” có sự tham dự “âm thầm” của Đoàn Nghệ Thuật do chính phủ Việt Nam gửi sang.
Sự tham dự của Đoàn Nghệ Thuật Việt Nam được báo đài Trung Cộng ca ngợi là “hiện tượng văn hóa” thể hiện sự hợp tác giao hảo ngày càng đậm t́nh của Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc đưa tin: “Kỷ Niệm Dân Tộc Anh Hùng, Quảng Dương Phục Ba Văn Hóa” (Nhật Báo Đông Hưng, 17.2.2008). Khung màu đỏ trong h́nh giới thiệu đoàn nghệ nhân Việt Nam.

Quảng Dương Phục Ba Tinh Thần, Hiển Vinh Phục Ba Văn Hóa!
Vệ Quốc Anh Hùng, Vạn Dân Kính Ngưỡng


“Phục Ba” là ai? Phục Ba hay Phục Ba Tướng Quân chính là Lộ Bác Đức tức Mă Viện (Mă Văn Uyên), tên lănh tướng đời Hán Vũ Đế đă đàn áp cuộc tranh đấu giành độc lập của nước cổ Việt dưới sự lănh đạo của Trưng Trắc-Trưng Nhị tại Giao Châu. Thành tích của Mă Viện c̣n lưu lại trong sử sách của hai phía Việt-Hoa là những chiếc cột đồng bí ẩn với lời nguyền : “Đồng Trụ Chiết Giao Chỉ Diệt !

Lịch sử Việt Nam, trời đất núi sông Việt Nam đang quay cuồng hay sao ? Ải Nam Quan không c̣n, Thác Bản Giốc cũng mất, Vịnh Bắc Bộ thuộc về Quảng Tây, và những ṿng hoa ghi ơn “liệt sĩ Trung Quốc” v.v. Th́ nay những hậu duệ của Hai Bà Trưng thay v́ tuẫn tiết lăng mạn ở sông Hát đất Giao Chỉ giờ lại sang chầu phục tế hồn Mă Viện ở Quảng Tây! Có người Việt Nam nào chấp nhận nh́n những h́nh ảnh này hay không ? Vẫn có đấy, những tên Việt gian cộng sản xưng tụng Mă Viện là “danh tướng trong lịch sử Việt Nam ” trên mạng hỏi đáp Yahoo. Hay những tên gian lận lịch sử mắng người Việt Nam dám chửi Mă Viện trên Wikipedia. Con cháu “Mă Lưu Nhân” của ngày xưa nào giờ lại nhan nhản xuất hiện. Tôi đă đọc và nay tôi lại nh́n thấy những h́nh ảnh đau đớn này. Có những lúc nh́n quê hương thật buồn và cười ra nước mắt...

Lịch sử! Ôi lịch sử! Những trang hùng sử Việt Nam đang bị cộng sản dẫm đạp không thương tiếc! Có ai ngờ đâu những lời thơ của Nguyễn Du trong bài “Giáp Thành Mă Phục Ba Miếu” lại ứng vào thời đại ngày nay. Bi thảm!