Bên Hồ

             Một Bóng
(Cảm Tác, tặng Người Tôi thương!)

 

Vời trông kỷ niệm xa xa…

Tôi nghe rộn rả; hoan ca trong ḷng…!

Nhớ về Dăi Lụa manh hong…

Cho Tôi say mến; gợn ḷng ngă nghiêng…!Chiều nay, sao thấy muộn phiền;

Bên Hồ một Bóng; T́nh riêng… gởi Nàng !

Mặt Hồ gợn sóng tơ màng…

Tôi nhờ cánh gió…gởi Nàng dấu yêu…!!!Joseph Duy Tâm