CẢM TÁC ĐẦU NĂM
 (Bài xướng của Trường Giang)

Nhạc background: "Thư Xuân Hải Ngoại"

X1/4-
Hoa đào tươi thắm đón Xuân sang,
Lựa vận thành chương gửi bạn vàng.
Chúc tụng đồng hương đều phú quư,
Chào mừng thi hữu thảy an khang.
Miệt mài sáng tác càng phong độ
Liên tục tranh đua thật rộn ràng.
Tết đến dân ḿnh c̣n đẵm lệ...
Nguyện cầu Đất Tổ sớm vinh quang.

X2/4-
Vinh quang sớm đến với Quê nhà,
Đoàn kết cùng xây dựng Quốc Gia.
Hạnh phúc Đông Đoài sang tựa ngọc,
Tự Do Nam Bắc quư như ngà.
Văn chương vang tiếng trai nô nức,
Khoa học lừng danh gái thiết tha.
Quốc Tổ Hùng Vương đang réo gọi,
Trong tim ghi khắc chữ Sơn Hà...

X3/4-
Sơn hà sẽ tới vận thăng hoa,
Hạnh phúc chen nhau đến mọi nhà.
Cả nước hân hoan chào Ngũ Phúc,
Toàn dân hứng khởi rước Tam Đa.
Hô hào thiếu nữ theo đường chính,
Vận động thanh niên tránh nẻo tà.
Luật tắc, đất tuần nhân có vận,
Lẽ thường, chánh trực thắng yêu ma.

X4/4-
Yêu ma dẫn lối, quỷ đưa đường,
Tam khổ (1) oan cừu chẳng vấn vương.
Dạy cháu sáng chiều rèn đạo lư,
Khuyên con khuya sớm luyện luân thường.
Chủ trương trị quốc khinh chuyên chính.
Phương pháp tề gia trọng kỷ cương.
Thương Ưởng (2) đa tài nhưng khiếm đức,
Ngh́n sau trân quư kẻ khiêm nhường.

02/2010 TRƯỜNG GIANG

---------------------------------------
GHI CHÚ
(1) Tham, Sân, Si
(1) Thương Ưởng là Tướng Quốc thời nhà Tần,
đă lập ra thuyết Ngũ Gia Liên Bảo (giống như
Tổ Tam Tam Chế của Việt Cộng thời nay),
nghĩa là mọi người trong 5 gia đ́nh phải liên đới
chịu trách nhiệm báo cáo lên nhà cầm quyền
mọi hoạt động của nhau. Ai không tuân theo
sẽ bị chém đầu. Sau v́ phạm tội, ông đă trốn ra
ngoại quốc. Khi xin vào nhà dân tạm trú, bị dân
đi báo Nhà cầm quyền bắt giữ và bị chém đầu.
Như vậy, Thương Ưởng đă bị giết do chính
luật lệ vô nhân đạo của ông đặt ra


=======================

BÀI HỌA 5 (Lần 1 năm 2005)

1/4-
Hoa xuân cụ gửi thật cao-sang,
Lời ngọc trao nhau qúi tựa vàng,
Ư nguyện; đồng bào cùng phú qúy,
Tâm tư bạn hữu thảy ninh khang.
Vun bồi sử Việt thơ phong phú,
Tô thắm Giang-Sơn văn rỡ-ràng;
Xuân đến nh́n Dân c̣n nhỏ lệ,
Ước nguyền Quê Mẹ rạng thiều-quang !

2/4-
Thiều-quang sớm tỏa khắp Quê Nhà,
Dân Việt Ba Miền trí, đức gia,
Hợp lực, gom tâm...ta nạm Ngọc (1)
Cùng nhau tô thắm Nước-Non ngà !
Thi văn chuốt lại...già nô-nức,
Kỷ thuật nêu danh trẻ thiết-tha.
Đất nước Nhà Nam vang tiếng gọi,
Toàn dân đứng dậy cứu Sơn-Hà.

3/4-
Sơn-Hà gấm vóc...điểm muôn hoa,
Tỏa ngát hương yêu khắp mọi nhà.
Dân-Chủ mừng vui...tràn ngũ phúc,
Tư Đo thoả-thích...hường tam đa !
Toàn dân hợp lực xây công-chính,
Cả Nước cùng nhau diệt ác-tà !
Quốc Pháp công-minh thời hậu vận,
Gia Phong chính trực hết Tà Ma !

4/4-
Tà Ma đă thoát Thảy(3) lên đường,
Qúa khứ oan-khiên... tuyệt vấn-vương !
Gái tú vui đùa trau đạo lư,
Trai thanh phấn-khởi luyện cương-thường,
Nhân dân sáng suốt ... mừng công-chính,
Lảnh đạo anh-minh giữ kỷ-cương.
Chớ giống Minh, Kỳ (4) vô đạo đdức.
Nên như Cụ Diệm(5) chết không nhường !

Kính phúc hoa. JOSEPH DUY-TÂM
------------------------------------------
(1) - Ḥn Ngọc Viễn Đông: Thủ Đô Việt-Nam Cô.ng-   Ḥa
(2) - Tà Ma viết Hoa: Bóng Ma Cô.ng-Sản.
(3) - Thảy viết Hoa: Đại danh từ: Tất cả già trẻ, lớn bé, trai gái...
(4) - Dương-Văn-Minh, Nguyễn-Cao-Kỳ: Hai tên tướng phản bội Tổ Quốc, đâm sau lưng hàng triệu chiến sĩ, quân cán chính Việt-Nam Công-Ḥa và đưa
Dân-Tộc Việt-Nam đến chỗ diệt vong về mọi mặt, đặc biệt về luân thường, đạo lư, văn-hóa.

(5) - Cố TT Ngô Đinh Điệm, một vị lănh đạo ái quốc.
Với tinh-thần đôc-lập, tự chủ ... Ông đă không chịu
khuất phục áp lực của Hoa-Kỳ đ̣i đem quân đội vào
Việt-Nam và v́ thế Hoa Kỳ đă mua chuộc tập đ̣an
tướng lănh Dương-văn-Minh, Trần-văn- Đôn, Tôn Thất Đính...để hạ bệ và thảm sát Ông và Bào Đệ Ngô-Đ́nh-Nhu vào ngày 02-11-1963. Hậu qủa là Miền Nam Viê.t-Nam bị thất thủ và cả Nước rơi vào tay CS Hà-Nội kể từ ngày 30-04-1975 cho đến nay.

==========================
Kính họa 6 (Lần 2 Năm 2010)
“Cảm Tác Đầu Năm”

(Bài xướng: thi hữu Trường Giang)

H1/4
Mai, Đào đua nở đón Xuân sang.
Vạn Thọ, Hướng Dương trổ sắc vàng.
Mừng chúc Dân Nam ngày thịnh vượng,
Cầu mong Nước Việt măi cường khang.
Trai thanh góp trí… Danh ngời sáng,
Gái tú gom tài… Sử rỡ ràng !
Mặc khách, Thi nhân dâng bút thép…
Quê Hương sớm thấy ánh vinh quang!

H2/4
Vinh quang sẽ đến với Quê nhà,
Dân Việt ngàn năm ǵn Quốc Gia.
Dẹp Hán, ta say ly chếnh choáng.
Diệt Mông, ḿnh cụng chén ngà ngà.
Trai tài dựng nghiệp, thân cường tráng,
Gái sắc nêu danh, dáng thướt tha.
Ghi khắc trong tim lời réo gọi;
Rồng Tiên hăy giữ lấy Sơn Hà.

H3/4
Sơn Hà sẽ sớm được thăng hoa.
Thịnh vượng, an vui khắp mọi nhà.
Ǵới trẻ vui đùa quanh khóm trúc,
Người già chuyện văn dưới lùm đa.
Tam Cương: cả nước luôn tṛn đạo
Ngũ Phúc: toàn dân măi thoát tà.
Vận số nhân gian Thiên đă định,
Thường t́nh chính nghiă thắng yêu ma.

H4/4
Yêu ma luôn cản mọi con đường,
Danh vọng, tiền tài, chớ vấn vương!
Kẻ sĩ, nâng cao tâm đạo đức,
Tao nhân giữ đúng chí cương thường.
Tề gia, phải trọng nền luân lư,
Trị Quốc, cần dùng lẽ chính cương.
Dân Chủ, Tự Do là sách lược;
Hoà đồng chánh kiến với khiêm nhường.

Joseph Duy Tâm, 09-02-2010

===========================

HỌA 1- (Hoàng Ngọc Văn)

H1/4-
Cụ mời, chẳng lẽ lại không sang,
Năm mới năm me quư tựa vàng.
Tôi chẳng ước mong là triệu phú,
Ông cầu thi hữu được cường, khang.
Siêng năng sáng tác thêm vui nhộn,
Chịu khó ganh đua thật rỡ ràng.
Tết nhất làm chi rơi ngấn lệ,
Khấn xin đất nước rạng hào quang.

H2/4-
Hào quang sớm tỏa đến muôn nhà,
Một dạ chung ḷng quyết trị gia.
Mong mỏi toàn dân tâm sắt đá,
Nguyện cầu nam nữ chí trong ngà.
Văn chương luyện bút, trai vang nức,
Phẩm hạnh rèn nhân, gái vị tha.
Trưng Triệu ngàn năm sông Hát gọi,
Hưng Vương muôn thuở Bạch Giang hà.

H3/4-
Bạch Đằng Giang ấy tựa như hoa,
Thoang thoảng hương thơm đến khắp nhà.
Cuồn cuộn cuốn phăng quân giặc cướp,
Chuông chùa nhẹ đổ, bóng cây đa...
Quê hương phỏng được thêm danh tướng,
Hải ngoại có đâu nạn tặc tà.
Nghi ngút trầm nhang van Quốc Tổ :
Thay ḷng đổi dạ lũ ranh ma.

H4/4-
Ranh ma ắt hẳn phải cùng đường,
Chính nghĩa muôn đời diệt quỷ vương.
Quân tử nặng ḷng câu thiện lư,
Tiểu nhân nhẹ dạ chữ cương thường.
Khinh người tráo trở xa công chính,
Mến kẻ anh hùng cận phép cương.
Hữu vị, hữu danh nhưng thất đức,
Chi bằng nhân ái, dưới trên nhường !

HOÀNG NGỌC VĂN
===========================


BÀI HOA 2 (Đỗ Quư Bái)

H1/4-
Đoàn trưởng lựa vần phóng gửi sang
Toàn lời cao nhă thiếp son vàng :
Cầu cho bằng hữu thân an lạc
Mong thấy anh em thể kiện khang
Vui+ vẻ mừng xuân tươi lẫn tốt
Thong dong đón tết rỡ rồi ràng
Vái trời ban phúc cho dân Việt
Sớm được chan ḥa ánh Phật Quang

H2/4-
Phật Quang phổ chiếu rạng quê nhà
Hạnh phúc tràn trề triệu nóc gia
Thiếu nữ ngoan hiền tươi tựa ngọc
Thanh niên mạnh mẽ cứng như ngà
Họ hàng cởi mở t́nh đoàn kết
Làng nước hân hoan dạ vị tha
Ai nấy một ḷng v́ tổ quốc
Bảo nhau ǵn giữ vững Quan Hà

H3/4-
Quan Hà pḥng kỹ lũ người Hoa :
Nhắc nhở đồng bào khắp mọi nhà :
Lương thiện ngay lành Tầu ít lắm
Mưu mô lừa đảo Phỉ nhiều đa
Mồm luôn xí xố lời công chính
Bụng lại miên man kế vạy tà
Ta phải bền gan tranh đấu giữ
Mới mong thoát khỏi lũ yêu ma

H4/4-
Yêu ma đầy rẫy những cung đường
Ta giữ ḷng ta chẳng bụi vương
Hiếu đạo khuyên con đừng tưởng nhẹ
Nhân luân nhắc cháu chớ coi thường
Trai tài cần biết điều khinh trọng
Gái đảm nên hay lẽ nghị cương
Vương đạo nhân quyền rồi tất thắng
Độc tài chuyên chính phải lui nhường

L.T. ĐỖ QÚY BÁI
==========================


BÀI HỌA 3 (Từ Phong)

H1/4
Tân Xuân Ất Dậu cũng gần sang
Lời chúc đầu năm quí tựa vàng
Chúc bạn gần xa sang lại quí
Chúc người thân thuộc phú cùng khang
Tâm luôn b́nh thản không dao động
Chí măi thanh cao chẳng buộc ràng
Dâng nén tâm hương cầu Quốc Tổ
Vén màn u ám, sớm phong quang

H2/4
Phong quang sẽ đến với muôn nhà
Hạnh phúc chan ḥa mọi nóc gia
Hai chữ Tự Do, đem nạm ngọc
Một nền Dân Chủ, lấy trưng ngà
Độc tài đảng trị đầy ô uế
Cộng sản chuyên quyền quá thối tha
Dân hăy vùng lên lôi chúng xuống
Để mà đ̣i lại lấy Sơn Hà

H3/4
Sơn Hà gấm vóc đẹp như hoa
Nội, Ngoại chung tay cứu nước nhà
Góp sức nào quên câu tích thiểu
Chung ḷng vẫn nhớ chữ thành đa
Hăy đem chánh đạo răn cường bạo
Cùng lấy từ tâm thắng ngụy tà
Đất nước hồi sinh trong hạnh phúc
Bằng gươm trí tuệ diệt quần ma

H4/4
Quần ma chắc chắn sẽ cùng đường
Xă hội không c̣n loại quỉ vương
Dân sẽ an cư vun đạo lư
Người đà lạc nghiệp giữ luân thường
Mục đồng sớm thả trâu ăn cỏ
Kỵ mă chiều buông ngựa lỏng cương
Chẳng phải lo toan ai bóc lột
Thuận ḥa trên kính, dưới luôn nhường.

15-1-2005 TỪ PHONG
=============================


BÀI HỌA 4 (Ngô Phủ)
ẤT DẬU CẢM TÁC

H1/4-
Đă giầu, đă có, đă cao sang,
Xuống ngựa, lên xe, phủ lộng vàng .
Lắm kẻ mừng thêm tài, lộc, thọ,
Nhiều người cầu phụ phúc, ninh, khang .
Giao thừa đón tết hương nghi ngút,
Nguyên đán mừng xuân tiệc rỡ ràng .
Khách khứa, bạn bè, toàn quư phái,
Dập d́u như phút đại đăng quang .

H2/4-
Quang quác tiếng than của lắm nhà,
Cảnh nghèo cay đắng nợ oan gia .
Đeo theo như đỉa không nồi đất,
Bám sát dường sam chẳng đũa ngà .
Cúng nguyện ông bà giầu tới giúp,
Lạy cầu tiên tổ mạt buông tha .
Đón xuân cơm cặn chan ḥa lệ,
Ớt có nhai đâu vẫn hít hà .

H3/4-
Hà Thành Việt cộng tết Trung Hoa,
Chín mạng ngư nhân được nước nhà ,
Dựng đứng làm bia coi thấy thiếu,
Chết trôi mất xác gọi chưa đa .
C̣n khen hữu nghị cùng quân ác,
Lại chúc bang giao với lũ tà .
Oan khuất hăi hùng năm Ất Dậu,
Ai cầu nguyện hộ những hồn ma ?

H4/4-
Ma quỷ quê hương khắp nẻo đường,
Đồng bào căm hận lệ mi vương .
Muốn trừ Đảng Bộ lo vô ích,
Toan diệt Trung Ương sợ bất thường .
Bởi kẻ hướng này riêng rẽ lối,
Hiềm người ư nọ tự rong cương .
Bao giờ "Cách Mạng" thành công được ?
Hay phải thiên thu ngậm nhún nhường .

TDT, JAN-16-05 NGÔ PHỦ
===========================


BÀI HỌA 5 (Lần 1 năm 2005)

1/4-
Hoa xuân cụ gửi thật cao-sang,
Lời ngọc trao nhau qúi tựa vàng,
Ư nguyện; đồng bào cùng phú qúy,
Tâm tư bạn hữu thảy ninh khang.
Vun bồi sử Việt thơ phong phú,
Tô thắm Giang-Sơn văn rỡ-ràng;
Xuân đến nh́n Dân c̣n nhỏ lệ,
Ước nguyền Quê Mẹ rạng thiều-quang !

2/4-
Thiều-quang sớm tỏa khắp Quê Nhà,
Dân Việt Ba Miền trí, đức gia,
Hợp lực, gom tâm...ta nạm Ngọc (1)
Cùng nhau tô thắm Nước-Non ngà !
Thi văn chuốt lại...già nô-nức,
Kỷ thuật nêu danh trẻ thiết-tha.
Đất nước Nhà Nam vang tiếng gọi,
Toàn dân đứng dậy cứu Sơn-Hà.

3/4-
Sơn-Hà gấm vóc...điểm muôn hoa,
Tỏa ngát hương yêu khắp mọi nhà.
Dân-Chủ mừng vui...tràn ngũ phúc,
Tư Đo thoả-thích...hường tam đa !
Toàn dân hợp lực xây công-chính,
Cả Nước cùng nhau diệt ác-tà !
Quốc Pháp công-minh thời hậu vận,
Gia Phong chính trực hết Tà Ma !

4/4-
Tà Ma đă thoát Thảy(3) lên đường,
Qúa khứ oan-khiên... tuyệt vấn-vương !

Gái tú vui đùa trau đạo lư,
Trai thanh phấn-khởi luyện cương-thường,
Nhân dân sáng suốt ... mừng công-chính,
Lảnh đạo anh-minh giữ kỷ-cương.
Chớ giống Minh, Kỳ (4) vô đạo đdức.
Nên như Cụ Diệm(5) chết không nhường !

Kính phúc hoa. JOSEPH DUY-TÂM
------------------------------------------
(1) - Ḥn Ngọc Viễn Đông: Thủ Đô Việt-Nam Cô.ng-Ḥa
(2) - Tà Ma viết Hoa: Bóng Ma Cô.ng-Sản.
(3) - Thảy viết Hoa: Đại danh từ: Tất cả già trẻ, lớn bé,
trai gái...
(4) - Dương-Văn-Minh, Nguyễn-Cao-Kỳ: Hai tên tướng
phản bội Tổ Quốc, đâm sau lưng hàng triệu chiến sĩ,
quân cán chính Việt-Nam Công-Ḥa và đưa
Dân-Tộc Việt-Nam đến chỗ diệt vong về mọi mặt,
đặc biệt về luân thường, đạo lư, văn-hóa.

(5) - Cố TT Ngô Đinh Điệm, một vị lănh đạo ái quốc.
Với tinh-thần đôc-lập, tự chủ ... Ông đă không chịu
khuất phục áp lực của Hoa-Kỳ đ̣i đem quân đội vào
Việt-Nam và v́ thế Hoa Kỳ đă mua chuộc tập đ̣an
tướng lănh Dương-văn-Minh, Trần-văn- ĐDôn,
Tôn Thất Đính...để hạ bệ và thảm sát Ông và
Bào Đệ Ngô-Đ́nh-Nhu vào ngày 02-11-1963. Hậu qủa
là Miền Nam Viê.t-Nam bị thất thủ và cả Nước rơi vào
tay CS Hà-Nội kể từ ngày 30-04-1975 cho đến nay.

=========================

KÍNH HỌA 6
(Lần 2 năm 2010)
“Cảm Tác Đầu Năm”

H1/4
Mai, Đào đua nở đón Xuân sang.
Vạn Thọ, Hướng Dương trổ sắc vàng.
Mừng chúc Dân Nam ngày thịnh vượng,
Cầu mong Nước Việt măi cường khang.
Trai thanh góp trí… Danh ngời sáng,
Gái tú gom tài… Sử rỡ ràng !
Mặc khách, Thi nhân dâng bút thép…
Quê Hương sớm thấy ánh vinh quang!

H2/4
Vinh quang sẽ đến với Quê nhà,
Dân Việt ngàn năm ǵn Quốc Gia.
Dẹp Hán, ta say ly chếnh choáng.
Diệt Mông, ḿnh cụng chén ngà ngà.
Trai tài dựng nghiệp, thân cường tráng,
Gái sắc nêu danh, dáng thướt tha.
Ghi khắc trong tim lời réo gọi;
Rồng Tiên hăy giữ lấy Sơn Hà.

H3/4
Sơn Hà sẽ sớm được thăng hoa.
Thịnh vượng, an vui khắp mọi nhà.
Ǵới trẻ vui đùa quanh khóm trúc,
Người già chuyện văn dưới lùm đa.
Tam Cương: cả nước luôn tṛn đạo
Ngũ Phúc: toàn dân măi thoát tà.
Vận số nhân gian Thiên đă định,
Thường t́nh chính nghiă thắng yêu ma.

H4/4
Yêu ma luôn cản mọi con đường,
Danh vọng, tiền tài, chớ vấn vương!
Kẻ sĩ, nâng cao tâm đạo đức,
Tao nhân giữ đúng chí cương thường.
Tề gia, phải trọng nền luân lư,
Trị Quốc, cần dùng lẽ chính cương.
Dân Chủ, Tự Do là sách lược;
Hoà đồng chánh kiến với khiêm nhường.

Joseph Duy Tâm, 09-02-2010
========================

BÀI HỌA 7
CẢM TÁC ĐẦU NĂM

H1/4-
Lá bên hàng xóm lá bay sang
Trước cửa đầy sân những lá vàng
Chúc cụ riêng cầu Nhân với Đức
Mừng nhau duy chữ Kiện và Khang
Nhiều người thấy Tết thêm thương nhớ
Khắp chốn nghe Xuân bỗng rộn ràng
Trên bước lưu vong thơ có bạn
Sang năm mong đón ánh thiều quang

H2/4-
Thiều quang chiếu sáng khắp quê nhà
Hoa nở đầy quanh cửa đại gia
Thơ đẹp vừa đề, cây bút ngọc
Tóc mây khẽ vén ngón tay ngà
Chó treo vẫn nhớ câu mèo đậy
Ruồi đậu c̣n hơn để kiến tha
Bọn Cộng lưu manh ngồi măi đó
Buồn giăng khắp kín mặt giang hà

H3/4-
Giang hà như gấm lại như hoa
Ất Dậu xuân kia khắp mọi nhà
Thuyền cũ đă không về gặp lại
Bến xưa c̣n đợi có cây đa
Dưới trên chỉ rặt phường gian xảo
Sau trước càng đông lũ quỷ tà
Nếu khắp mọi người đều phẫn nộ
Dĩ nhiên Cộng sản phải tiêu ma

H4/4-
Tiêu ma chúng chỉ một con đường
Đă quyết là không có vấn vương
Cách mạng đảng kia tṛ bất nghĩa
Đấu tranh lũ ấy vốn b́nh thường
Lẽ đâu hiền măi mà không dữ
Có lúc nhu th́ có lúc cương
Tất cả cương nhu tùy biến đổi
Ở đời quư nhất chữ khiêm nhường

HUỆ THU