CẦN SA, CẦN XA

 “Cần sa ta phải cần xa,
Nguy cơ dẫn đến nhà pha có ngày”!
Xa hoa, sa đọa, sa lầy,
Hút, tiêm, chích choác chóng chầy ra ma!
Cần sa cầm xế, bán nhà,
Thân nhân xa lánh, đành ra đứng đường.
Cần sa da bọc nắm xương,
Đứng xiêu, bước lệch, mắt giương lạc hồn!
Cần sa thiếu thuốc bồn chồn,
Cơn ghiền hành hạ, bèn “chôm đồ nhà”.
“Chà đồ nhôm” (*) kiếm đô la,
Thuốc no, rượu đủ đâm ra hăng liều.
Hỏi ḿnh kiếm được bao nhiêu,
Mà phung phí đến mất tiêu cuộc đời ?!
Tuổi xanh sống được mấy mươi,
Mấy mươi sống được hỡi người tuổi xanh?
Công cha, nghĩa mẹ sinh thành,
Hỏi ta đền đáp năm canh bế bồng?
Lại đi thuốc xái đèo ḅng,
Vấn tâm xét lại : “thà không có ḿnh”!!!

HOÀNG NGỌC VĂN
--------------------------------
(*) Đọc lái là chôm đồ nhà