Chắp Vần Thi Ca
( Nhạc bakground: "Tiếng Sáo Thiên Thai"
với tiếng hát ngọt ngào của Đan Phượng )Em ngồi ở giữa vườn hoa,

Viết câu "Thư Pháp" làm qùa thi nhân...!

Mến thương, thương mến vô ngần;

Hương t́nh bay bổng chắp vần Thi ca ...!


Joseph Duy Tâm

Ước Mơ Dâng T́nh.

 

Tim Ai rớt giữa tầng không,

Để Tôi vớt lại cho ḷng say mơ...!

Một mai, Ai đó t́nh cờ;

Gặp Tôi trao lại ước mơ dâng t́nh...!Thân ái tặng HT

JDT