CHO ĐỜi LẼ SỐNG

 -Nhạc Xun-Tin
- Với tiếng ht Ca Nhạc Sĩ Ngọc-Oanh
****

Bi Xướng:
Cho Đời Lẽ Sống.

Tn Xun Mậu T chc Thi Đon,
Vạn sự hanh thng, nghi chứa chan.
Tỷ muội giu sang, lun thịnh vượng,
Đệ huynh ph qy, mi khang an.
Duyn thơ gởi chị lng son sắt,
Tnh bt trao anh dạ đ vng.
Ch thiết; ru hồn cu xướng họa,
Cho đời lẽ sống thật hn hoan!

Trn trọng knh chc.

Joseph Duy Tm
26-01-2008

========================

Bi Họa 1:

HỌA CHO ĐỜI LẼ SỐNG
của Thi huynh Joseph Duy Tm

Xun về, chc qu Thi, Văn Đon,
Thơ ph, văn chương mi chứa chan.
Trường thọ, tinh thần lun phấn chấn,
Sống lu, sức khỏe được khương an.
Vợ chồng, con chu tnh vui thỏa,
Huynh đệ, anh em nghĩa đ vng.
Một dạ thương yu, cao tiếng ht,
Trọn lng tương knh, mi hn hoan.

Trn trọng knh chc,
HONG NGỌC VĂN

========================

Bi Họa 2:
Cung chc Qua Thơ


Cung chc cả trong lẫn ngoại đon
Tỷ,huynh giao hảo nghĩa đầy chan
Nhn Xun xin chc trn vui vẻ
Tiện Tết cầu mong ắp thi an
Mi nhớ d xa Dn Tộc Việt
Khng qun dẫu cch Mu Da Vng
Qua thơ cung chc mừng xun mới
Mậu T nh nh hưởng hỉ hoan.

Từ Thanh H,26-1-08

=======================

Phụng Họa 3:

Mừng xun knh chc Thi Văn Đon
n sủng trời ban mưa mc chan:
B bạn vui vầy niềm hạnh ngộ
Anh em ha hợp vẻ bnh an
Lời thơ chau chuốt như hoa gấm
nhạc chắt chiu tựa bạc vng
Xướng họa cng nhau tương đắc mi
Người người hn thưởng mối giao hoan

LTĐQB
=========================

Họa 4:
CHC TẾT

Cầu chc Bốn Phương vững kết đon,
Đn năm Mậu T nghĩa ho chan.
Gia đnh đầm ấm mun điều phc,
Sức khỏe dồi do vạn sự an.
Vui Tết bn thơ xy đẹp,
Mừng Xun luận ngữ gp lời vng.
Thi đn l chốn vui tao nh,
Xướng họa giải sầu hưởng lạc hoan.

Nguyễn Thnh Ti