Chờ Người
(Cảm tác….)

Canh khuya, Em đứng chờ Người;
Sao chàng không tới; chơi vơi một ḿnh!
Đầu cấu, Em đứng lặng thinh,
Dơi nh́n đáy nước… có in bóng chàng;
Nhẹ nhàng nhịp bước đi sang,
Cùng Em thưởng thức cao sang cánh Đào. ?
Em thầm; hết ước lại ao…
Được Chàng t́m đến… ôm vào ṿng tay!

Joseph Duy Tâm