Sống Lời Cha
Nhạc nền: "Giọt Lệ Thống Hối"
Nhạc: LM. Paul Văn Chi; với tiếng ht Khnh Ly

Thổn-Thức.

Con qy đy,
Nước mắt đong dầy,
Khng dm nhn Thầy.
Tm-hồn y-ny;
Tnh đời...con say,
Tnh Thầy...trốn chạy!
Nay con gii by...
Xin Thầy tha thứ,
Lầm lỗi qa khứ.
Con xin giả từ:
ch-kỷ ring tư,
Ghen-ght, hận th,
Đam-m lạc th...
Con xin đền b!
Cho d gian-nan,
Khng hề than-van.
Nguyện vng Thnh ;
Tnh yu cho đi
Tha-nhn khổ lụy
Sống đời sầu-bi,
Cần Cha yu v...!

Joseph Duy-Tm

Cha Nhật thứ I Ma Chay Năm B Ngy 26/2/2012

Bi Đọc I: St 9, 8-15
"Giao ước giữa Thin Cha v ng Ne sau khi ng ny được cứu khỏi nướt lụt".

Bi trch sch Sng Thế.
Đy Thin Cha phn cng ng Ne v con ci ng rằng: "Đy Ta k kết giao ước của Ta với cc ngươi v con chu cc ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với cc ngươi, như chim chc, gia sc, tất cả những th vật đang sống trn mặt đất với cc ngươi, những g ra khỏi tu v ton thể th vật trn mặt đất.
Ta k kết giao ước của Ta với cc ngươi: nước lụt khng cn tiu diệt mọi loi nữa, cũng khng khi no cn lụt tn ph tri đất nữa". V Thin Cha phn: "Đy l dấu chỉ giao ước k kết giữa Ta với cc ngươi, v tất cả sinh vật đang ở với cc ngươi v sau ny mi mi. Ta sẽ đặt trn trời một ci mống, v n sẽ l dấu chỉ giao ước giữa Ta với tri đất. Khi Ta quy tụ my lại trn trời, mống sẽ xuất hiện trn my, v Ta sẽ nhớ lại giao ước đ k kết giữa Ta với cc ngươi v mọi sinh vật, v khng khi no nước lụt tiu diệt mọi loi như thế nữa!"

Đ l Lời Cha.

Đp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
Tất cả đường nẻo Cha l n sủng v trung thnh dnh cho những ai giữ minh ước v điều răn Cha.

1. Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha; xin dạy bảo con về lối bước của Ngườụi. Xin hướng dẫn con trong chn l v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con.
2. Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngườụi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngườụi, v lng nhn hậu của Ngườụi, thn lạy Cha.
3. Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngườụi sẽ dạy cho tội nhn hay đường lối. Ngườụi hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Ngườụi.

Bi Đọc II: 1 Peter 3, 18-22
"Hiện giờ php thnh tẩy cũng cứu thot anh em giống như thể thức ấy".

Bi trch thư thứ nhất của Thnh Phr Tng đồ.
Anh chị em thn mến, Cha Kit đ chết một lần cho tội lỗi chng ta, Người l Đấng cng chnh thay cho kẻ bất cng, để hiến dng chng ta cho Thin Cha; thật ra Người đ chết theo thể xc, nhưng đ nhờ Thần Linh m sống lại. Với Thần Linh, Người đ đến rao giảng cho những tm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia c lc khng tin, đang khi lng nhn từ Cha cn khoan gin lc ng Ne đng tầu, nhờ đ một số t người, gồm tất cả tm người, được cứu khỏi nước lụt. V hiện giờ, php thnh tẩy cũng cứu thot anh chị em cũng giống như thể thức ấy, v php ấy khng phải chỉ rửa sạch thn xc, m đ l lời cầu xin Thin Cha ban cho một lương tm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Cha Gisu Kit, Đấng ngự bn hữu Thin Cha, sau khi về trời, đ bắt cc thin thần, cc quyền thần v cc đạo binh suy phục Người.

Đ l Lời Cha.

Cu Xướng Trước Phc m: Mt 4,4b
Người ta sống khng nguyn bởi bnh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thin Cha phn ra.

Phc m: Mc 1, 12-15
"Cha chịu Satan cm dỗ v cc Thin Thần hầu hạ Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.
Khi ấy, Thnh Thần thc đẩy Cha Gisu vo hoang địa v Người ở đ suốt bốn mươi đm ngy, chịu Satan cm dỗ, sống chung với d th v cc Thin Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Cha Gisu sang xứ Galila, rao giảng Tin Mừng của nước Thin Cha, Người ni: "Thời giờ đ mn, v nước Thin Cha đ gần đến; anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Tin Mừng".

Đ l Lời Cha

Suy Niệm:
Cha nhật I ma chay B- Mc 1,12-15

Hy ăn năn sm hối v tin vo Tin Mừng (Mc 1,15)

Thin Cha ku gọi con người hiệp thng với Người. Họ l những người tội lỗi, l tội nhn ngay khi lọt lng mẹ (Tv 51,7). Do lỗi của nguyn tổ, tội đ vo thế gian (Rm 5,12) v từ đ tội ở ngay nơi su thẳm nhất của ci ti mỗi người. Với Đức Gisu đ bắt đầu một thời đại mới. Nước trời đ đến nhưng nước ấy chỉ đến với mỗi người chng ta, khi chng ta ăn năn sm hối v tin vo Tin Mừng (Mc 1,15).

Ăn năn sm hối l hối tiếc lỗi lầm, l phải thay đổi no trạng, l biến đổi đời sống, biết loại trừ những tư tưởng hnh vi ch kỷ vụ lợi. Ơn cứu độ đ được Cha Kit sắp định sẵn cho ta, nhưng chnh l ta phải sẵn sng tiếp nhận bằng thi độ thch hợp như Cha đi hỏi.

Tin vo Tin Mừng tin vo Thin Cha ở đy by giờ, trong Đức Gisu, Ngi Lời của Thin Cha, Đấng lin kết v hiệp thng với một vị cao cả m Người gọi l Thin Cha.
______
Đamien
(Trch Lực Sống của Đamin Website: www.gpnt.net)