Sống Lời Chúa

"Giọt Lệ Thống Hối"

Nhạc: LM. Paul Văn Chi; với tiếng hát Khánh Ly và Hương Lan

Thổn-Thức.

Con qùy đây,
Nước mắt đong dầy,
Không dám nh́n Thầy.
Tâm-hồn áy-náy;
T́nh đời...con say,
T́nh Thầy...trốn chạy!
Nay con giăi bày...
Xin Thầy tha thứ,
Lầm lỗi qúa khứ.
Con xin giả từ:
Ích-kỷ riêng tư,
Ghen-ghét, hận thù,
Đam-mê lạc thú...
Con xin đền bù!
Cho dù gian-nan,
Không hề than-van.
Nguyện vâng Thánh ư;
T́nh yêu cho đi
Tha-nhân khổ lụy
Sống đời sầu-bi,
Cần Chúa yêu v́...!

Joseph Duy-Tâm
 


Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: St 9, 8-15

"Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nước lụt".

Trích sách Sáng Thế.

Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: "Đây Ta kư kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những ǵ ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta kư kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không c̣n tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào c̣n lụt tàn phá trái đất nữa". Và Thiên Chúa phán: "Đây là dấu chỉ giao ước kư kết giữa Ta với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này măi măi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất. Khi Ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại giao ước đă kư kết giữa Ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa!" Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Đáp: Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa (x. c. 10).

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lư và dạy bảo con, v́ Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

2) Lạy Chúa, xin hăy nhớ ḷng thương xót của Ngài, ḷng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hăy nhớ con theo ḷng thương xót của Ngài, v́ ḷng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

3) Chúa nhân hậu và công minh, v́ thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 3, 18-22

"Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, Chúa Kitô đă chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đă chết theo thể xác, nhưng đă nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đă đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi ḷng nhân từ Chúa c̣n khoan giăn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy, v́ phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời, đă bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục Người. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4,4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM: Mc 1, 12-15

"Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dă thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đă măn, và nước Thiên Chúa đă gần đến; anh em hăy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng". Đó là lời Chúa.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Chúa nhật I mùa chay B- Mc 1,12-15

“Hăy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15)

Thiên Chúa kêu gọi con người hiệp thông với Người. Họ là những người tội lỗi, là tội nhân ngay khi lọt ḷng mẹ (Tv 51,7). Do lỗi của nguyên tổ, tội đă vào thế gian (Rm 5,12) và từ đó tội ở ngay nơi sâu thẳm nhất của cái “tôi” mỗi người. Với Đức Giêsu đă bắt đầu một thời đại mới. Nước trời đă đến nhưng nước ấy chỉ đến với mỗi người chúng ta, khi chúng ta “ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

“Ăn năn sám hối” là “hối tiếc lỗi lầm”, là phải thay đổi năo trạng, là “biến đổi đời sống”, biết loại trừ những tư tưởng hành vi ích kỷ vụ lợi. Ơn cứu độ đă được Chúa Kitô sắp định sẵn cho ta, nhưng chính là ta phải sẵn sàng tiếp nhận bằng thái độ thích hợp như Chúa đ̣i hỏi.

“Tin vào Tin Mừng” tin vào Thiên Chúa ở đây bây giờ, trong Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng liên kết và hiệp thông với một vị cao cả mà Người gọi là Thiên Chúa.

______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================

TƯ TƯỞNG SUY NIỆM SUỐT TUẦN:
Chuá Giêsu chứng tỏ ḿnh là tôi tớ Thiên Chuá, hoàn toàn vâng phục thánh ư. Chuá Giêsu là kẻ chiến thắng sự ác. Cuộc đánh bại tên cám dỗ trong sa mạc tiên báo cuộc chiến thắng trong cuộc thương khó (ccc. 539)
Nhận biết ḿnh ở giữa chiên trương, con người cần phải chiến đấu để làm điều ngay chính và thấy đó là việc phải trả giá cao nhưng được ân sũng Chúa trợ lực (ccc 409).


1 CHAY –B CHÚA NHẬT

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng c̣n nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4b). Phụng vụ hôm nay baỳ tỏ t́nh thương ban trương sinh cuả Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta yêu mến Lời Người.

Đường cứu rỗi là sám hối và tin vào Tin mừng.12 Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dă thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: Thời kỳ đă măn, và Triều Đại Thiên Chúa đă đến gần. Anh em hăy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1, 12-15)
Thiên Chúa thứ tha tội ta. 12 Thiên Chúa phán: Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau:13 Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cơi đất (St 9, 8-15).
Ân t́nh Đức Chúa tồn tại muôn đời. 6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đă từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. 7 Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy t́nh thương mà nhớ đến con cùng. Đ. Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với những ai giữ giao ước của Ngài. (Tv 24, 4-9. Đ 10)
Thiên Chúa yêu thương cứu độ của trong đức Giêsu. 18 Chính Đức Ki-tô đă chịu chết một lần v́ tội lỗi -Đấng Công Chính đă chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đă bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đă được phục sinh. (1 Pr 3, 18-22).
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng c̣n nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta haỹ suy niệm đường cứu rỗi là sám hối và tin vào Tin mừng làm sao.
 

LM. Martin Trần Văn Đoàn

--------------------------------

THOUGHTS FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:
Christ reveals himself as God’s servant, totally obedient to the divine will. Jesus is the devil’s conqueror.Jesus’ victory over the tempter in the desert anticipates victory at the Passion. (ccc. 539).
Finding himself in the midst of the battlefield man has to struggle to do what is right and it is at great cost to himself and aided by God’s grace (ccc 409).

1 LENT -B SUNDAY

One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. (Mt 4: 4b). Today’s liturgy shows the life-giving love of the Trinitarian God and invites us to carry out the word of God.

To repent and believe in the Gospel is a way into the Kingdom of God. 12 The Spirit drove Jesus out into the desert, 13 and he remained in the desert for forty days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. 14 After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God: 15 This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel (Mc 1, 12-15)
The Lord God forgives us. 12 God added: This is the sign that I am giving for all ages to come, of the covenant between me and you and every living creature with you: 13 I set my bow in the clouds to serve as a sign of the covenant between me and the earth (Gen 9:8-15).
God‘s favors remain for ever. 6 Remember your compassion and love, O Lord; for they are ages old. 7 Remember no more the sins of my youth; remember me only in light of your love. R. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. (Ps 25: 4-9. R. 10)
The Lord God saves us through Christ. 18 For Christ also suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the spirit. (1 Pr 3: 18-22).
One does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God; to experience how God loves us let us meditate how to repent and believe in the Gospel is a way into the Kingdom of God.
 

Priest Doan Van Tran