Sống Lời Cha

"Hỡi con, đức tin của con đ chữa con, hy về bnh an v được khỏi bệnh".

Nhạc nền: "Con Tin Cha Ơi"

CHA NHẬT 13 THƯỜNG NIN - Năm B Ngy 01/07/2012

BI ĐỌC I Kn 1, 13-15; 2, 23-24
"Bởi c quỷ ghen tương, nn tử thần đột nhập vo thế gian".

Bi trch sch Khn Ngoan.
Thin Cha khng tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tc thnh mọi sự cho c. Người tạo dựng mọi sự trn mặt đất đều lnh mạnh, chng khng c nọc độc sự chết, v khng c địa ngục ở trần gian.
V chưng, cng chnh th vĩnh cửu v bất tử. Thin Cha đ tạo dựng con người giống hnh ảnh Cha, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi c quỷ ghen tương, nn tử thần đột nhập vo thế gian: kẻ no thuộc về n th bắt chước n.

Đ l Lời Cha.

ĐP CA Tv 29, 2 v 4. 5-6. 11-12a v 13b
Lạy Cha, con ca tụng Cha v đ giải thot con.

1. Lạy Cha, con ca tụng Cha v đ giải thot con, v khng để qun th hoan hỉ về con. Lạy Cha, Cha đ đưa linh hồn con thot xa m phủ, Người đ cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
2. Cc tn đồ của Cha, hy đn ca mừng Người, v hy cảm tạ thnh danh Người. V cơn giận của Người chỉ lu trong giy pht, nhưng lng nhn hậu của Người vẫn c suốt đời.
3. Lạy Cha, xin nhậm lời v xt thương con. Lạy Cha, xin Người gia n cứu gip con. Cha đ biến đổi lời than khc thnh khc nhạc cho con; Lạy Cha l Thin Cha của con, con sẽ tn tụng Cha tới mun đời.

BI ĐỌC II 2 Cr 8, 7. 9. 13-15
"Sự dư thừa của anh chị em b đắp lại sự thiếu thốn của những anh chị em ngho kh".

Bi trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.
Anh chị em thn mến, cũng như anh chị em vượt trổi về mọi mặt: về lng tin, về hng biện, về sự hiểu biết, về mọi hnh thức nhiệt thnh, cũng như về lng bc i của anh chị em, th anh chị em cũng phải vượt trổi trong việc phc đức ny. V anh chị em biết lng quảng đại của Đức Gisu Kit, Cha chng ta: mặc d giu sang, Người đ nn thn phận ngho kh, để nhờ việc ngho kh của Người, anh chị em nn giu c. Nhưng khng lẽ để cho kẻ khc được thư thi, m anh chị em phải tng thiếu, nhưng phải lm sao cho đồng đều. Trong hon cảnh hiện tại, sự dư giả của anh chị em b đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ b đắp lại sự thiếu thốn của anh chị em, hầu c sự đồng đều như lời đ chp rằng: "Kẻ được nhiều, th cũng khng dư; m kẻ c t, cũng khng thiếu".

Đ l Lời Cha.

ALLELUIA: Jo 6, 64b v 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, lời Cha l thần tr v l sự sống; Cha c những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHC M: Mc 5, 21-43
"Hỡi em b, Ta bảo em hy chỗi dậy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.
Khi ấy, Cha Gisu đ xuống thuyền trở về bờ bn kia, c đm đng dn chng tụ họp quanh Người, v lc đ Người đang ở bờ biển. Bỗng c một ng trưởng hội đường tn l Giair đến. Trng thấy Người, ng sụp lạy v van xin rằng: "Con gi ti đang hấp hối, xin Ngi đến đặt tay trn n để n được khỏi v được sống". Cha Gisu ra đi với ng ấy, v đm đng dn chng cũng đi theo chen lấn Người tứ pha. Vậy c một người đn b bị bệnh xuất huyết đ mười hai năm. B đ chịu cực khổ, tm thầy chạy thuốc, tiu hết tiền của m khng thuyn giảm, tri lại bệnh cng tệ hơn. Khi b nghe ni về Cha Gisu, b đi lẫn trong đm đng đến pha sau Người, chạm đến o Người, v b tự nhủ: "Miễn sao ti chạm tới o Người th ti sẽ được lnh". Lập tức, huyết cầm lại v b cảm thấy trong mnh đ được khỏi bệnh. Ngay lc ấy, Cha Gisu nhận biết c sức mạnh đ xuất pht tự mnh, Người liền quay lại đm đng m hỏi: "Ai đ chạm đến o Ta?" Cc mn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đm đng chen lấn Thầy tứ pha, vậy m Thầy cn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhn quanh để tm xem kẻ đ lm điều đ. Bấy giờ người đn b run sợ, v biết r sự thể đ xảy ra nơi mnh, liền đến sụp lạy Người v th nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo b: "Hỡi con, đức tin của con đ chữa con, hy về bnh an v được khỏi bệnh". Người cn đang ni, th người nh đến ni với ng trưởng hội đường rằng: "Con gi ng chết rồi, cn phiền Thầy lm chi nữa?" Nhưng Cha Gisu đ thong nghe lời họ vừa ni, nn Người bảo ng trưởng hội đường rằng: "ng đừng sợ, hy cứ tin". V Người khng cho ai đi theo, trừ Phr, Giacb v Gioan, em Giacb. Cc Ngi đến nh ng trưởng hội đường v Cha Gisu thấy người ta khc lc ku la ồn o, Người bước vo v bảo họ: "Sao ồn o v khc lc thế? Con b khng chết đu, n đang ngủ đ". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoi hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa b v những mn đệ đ theo Người vo chỗ đứa b nằm. V Người cầm tay đứa nhỏ ni rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa l: "Hỡi em b, Ta truyền cho em hy chỗi dậy!" Tức th em b đứng dậy v đi được ngay, v em đ được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy v bảo họ cho em b ăn.

Đ l Lời Cha.