Sống Lời Chúa

"Vinh Quang Cho Ngài"
Sáng tác Nguyễn Bách
Hợp Ca Suối Việt 1


CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - N ăm B - Ngày 5/7/2006

BÀI ĐỌC 1 Ez 2, 2-5
"Đây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri".

Bài trích sách Tiên tri Eâgiêkiel.
Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, thần linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy.
Tôi nghe người nói với tôi rằng: "Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạïn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng ḷng rằng: "Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, v́ đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 122, 1-2a, 2bed, 3-4

Mắt chúng con nh́n vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng con.

1- Con ngước mắt nh́n lên Chúa, Người ngự trị ở cơi cao xanh. Ḱa, như mắt những người nam tôi tớ, nh́n vào tay các vị chủ ông.
2- Như mắt của những người t́ nữ, nh́n vào tay các vị chủ bà, mắt chúng con cũng nh́n vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng con như thế, cho tới khi Người thương xót chúng con.
3- Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương, v́ chúng con đă bị khinh dể ê chề quá đỗi! Linh hồn chúng con thật là no ngấy lời chê cười của tụi giàu sang, nỗi miệt thị của lũ kiêu căng.

BÀI ĐỌC 2, Cor 12, 7-10
"Tôi rất vui sướng khoe ḿnh về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, th́ một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. V́ thế đă ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: "Ơn Ta đủ cho con, v́ sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối". Vậy tôi rất vui sướng khoe ḿnh về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. V́ thế tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó v́ Đức Kitô: v́ khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.

Đó là Lời Chúa

ALLELUIA 1 Peter 1, 25
Alleluia, Alleluia. - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đă rao giảng cho anh chị em. - Alleluia.

PHÚC ÂM Mc 6, 1-6
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lư của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể vậy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm v́ Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đ́nh họ hàng ḿnh". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên v́ họ cứng ḷng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dậy.

Đó là Lời Chúa.

===========

Suy Niệm

Chúa nhật XIV quanh năm B- Mc 6,1-6

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương gia đ́nh họ hàng ḿnh” (Mc 6,4)

Chúa Giêsu trở về quê hương ḿnh không làm phép lạ nào v́ họ cứng ḷng tin. Thánh sử Maccô có thể lấy lại một cái nh́n cổ điển của Cựu Ước: mọi tiên tri trong các thời đại trước đều đă không được số phận may mắn, như Êzêkiel chẳng hạn. Các kẻ đồng hương với Chúa Giêsu đă khinh miệt Người. Họ cho những ǵ thiên hạ nói về Người và những diều họ chứng kiến chẳng có giá trị ǵ cả: họ biết cha mẹ Người, tầm thường lắm.

Chúng ta hăy tự xét lương tâm chúng ta.

-Đối với Lời Chúa: thái độ chúng ta ra sao? có lắng nghe, suy gẫm, và đem ra thực hành không? hay chỉ t́m hiểu Tin Mừng theo ư thích của chúng ta, để biến đổi ḿnh trong lối sống đầy đam mê và bất chính?

-Đối với kẻ được Chúa sai đến rao giảng Lời Người, chúng ta có nhiệt t́nh cộng tác để công việc loan báo tin Mừng được thực hiện một cách tốt đẹp không?

Chúng ta phải đặt trọn niềm tin vào sứ điệp t́nh yêu và cứu độ mà Chúa gởi đến qua việc lắng nghe Lời Chúa và qua người có trách nhiệm rao giảng Lời Chúa.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)