Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Ra Đi Loan Báo Tin Mừng"

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - Năm B - Ngày 15/7/2012

BÀI ĐỌC 1 Am 7, 12-15
"Hăy đi nói tiên tri cho dân Ta".

Bài trích sách tiên tri Amos.
Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hăy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó.
Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, v́ đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc". Amos trả lời cùng Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, th́ Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hăy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 84, 9ab-10, 11-12, 13-14
Lạy Chúa, xin tỏ ḷng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

1- Con sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của con phán bảo điều chi, chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự b́nh an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Đất Nước chúng con.
2- Ḷng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự b́nh an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nh́n xuống.
3- Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Đất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người.

BÀI ĐỌC II Eph 1, 3-14
"Người đă chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đă chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Người đă chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người trong t́nh yêu thương. Chiếu theo thánh ư Người, Người đă tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Người mà Người đă ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Người. Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Người. Ân sủng này, Người đă đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ư định của Người theo ư Người đă định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên măn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ư định của Người là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ư Người, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Người, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô. Trong Người, cả anh chị em nữa, sau khi anh chị em đă nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh chị em, anh chị em đă tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đă hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.

Đó là Lời chúa.

ALLELUIA Gioan 1, 14 và 12b

Alleluia, Alleluia.- Ngôi Lời đă làm người và đă ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, th́ Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.- Alleluia.

PHÚC ÂM Mc 6, 7-13
"Người bắt đầu sai các ông đi".

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang ǵ, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, th́ ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, th́ hăy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

KHÔNG CỦA RIÊNG AI
13-07-2012 3:51 pm

Surah Luqman đă viết rằng nếu được chọn giữa tiên tri và khôn ngoan, ông ta sẽ không ngần ngại chọn khôn ngoan v́ ông không thể chịu đựng được gánh nặng khôn cùng của sự tiên tri.

Nhưng lắm khi gánh nặng khôn cùng kia lại được Thiên Chúa trao ban cho những người rất đỗi b́nh thường. Như người chăn chiên Amos chỉ biết “hái sung” v́ “không phải tiên tri cũng không phải con tiên tri và không thể nói tiên tri.”

Đă gần 50 năm qua nhưng lời kêu gọi của Công Đồng Vaticanô II vẫn c̣n văng vẳng bên tai: Giáo Hội bao gồm mọi thành phần dân Chúa và mỗi tín hữu phải ư thức vai tṛ quan yếu của ḿnh để từ đó chân thành và tích cực cộng tác vào công tŕnh cứu chuộc của Thiên Chúa.

Vấn đề là liệu chúng ta nh́n thấy sự “thánh thiện và tinh tuyền” và xét đoán nhau như Thiên Chúa nh́n và xét đoán mỗi từng người chúng ta. Nếu Thiên Chúa đă dẫn người chăn chiên chỉ biết hái sung kia đi nói tiên tri th́ tại sao Người lại không chọn những người -như bạn và tôi- “đuợc kêu gọi làm thừa tự?”

Sẽ phản bội tinh thần Phúc Âm nếu những người “đuợc ghi dấu Thánh Thần” lại không dự phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi! Sẽ ngược lại tinh thần Vaticanô II nếu chúng ta không dùng sự “khôn ngoan thượng trí ” Thiên Chúa ban cho để “đuợc biết mầu nhiệm ư định Người ” là công tŕnh cứu chuộc đ̣i buộc một sự hợp tác chân thành tuyệt đối của mọi thành phần dân Chúa.

Và có can đảm nh́n thấy sự tốt đẹp thánh thiện trong nhau như Antoine de St Exupery đă nh́n vào sa mạc và vững tin rằng “đâu đó dưới lớp cát khô cằn nóng cháy kia vẫn có một gịng nước mát trong tuôn chảy.”

Khi sai các môn đệ đi từng đôi và loan báo Tin Mừng từng cặp, Thiên Chúa đă khẳng định rằng ngôn sứ không phải là việc của bất cứ riêng ai. V́ thế, hăy đừng sống công thần. Và cũng hăy đừng buồn mặc cảm. Nhưng hăy sánh vai sánh bước từng cặp từng đôi. Với mọi dân tộc cho đến tận cùng thế giới…

Lm Nguyễn Khoa Toàn