Sống Lời Chúa

"Người Sai Con Đi"
LM. Văn Chi qua tiếng hát Khánh Ly


CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – Năm B, ngày 12/7/2009

BÀI ĐỌC 1 Am 7, 12-15
"Hăy đi nói tiên tri cho dân Ta".

Bài trích sách tiên tri Amos.
Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hăy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, v́ đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc".
Amos trả lời cùng Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, th́ Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hăy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 84, 9ab-10, 11-12, 13-14
Lạy Chúa, xin tỏ ḷng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

1- Con sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của con phán bảo điều chi, chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự b́nh an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Đất Nước chúng con.
2- Ḷng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự b́nh an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nh́n xuống.
3- Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Đất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người.

BÀI ĐỌC 2 Eph 1, 3-14
"Người đă chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đă chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Người đă chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người trong t́nh yêu thương. Chiếu theo thánh ư Người, Người đă tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Người mà Người đă ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Người. Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Người. Ân sủng này, Người đă đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ư định của Người theo ư Người đă định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên măn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ư định của Người là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ư Người, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Người, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô. Trong Người, cả anh chị em nữa, sau khi anh chị em đă nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh chị em, anh chị em đă tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đă hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.

Đó là Lời chúa.

ALLELUIA Gioan 1, 14 và 12b
Alleluia, Alleluia.- Ngôi Lời đă làm người và đă ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, th́ Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.- Alleluia.

PHÚC ÂM Mc 6, 7-13
"Người bắt đầu sai các ông đi".

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang ǵ, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, th́ ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, th́ hăy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Chúa nhật XV quanh năm B- Mc 6,7-13

“Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng 2 người đi” (Mc 6,7)

Chính Chúa Giêsu đă chọn các tông đồ và trao cho họ sứ mệnh “ra đi để loan báo Tin Mừng".

Người tông đồ là do Chúa lựa chọn “không phải các con đă chọn Ta, nhưng chính ta đă chọn các con” (Ga 15,16). Trở thành Kitô hữu cũng là do ơn gọi của Chúa. Chúa thương yêu ta, gọi ta nên môn đệ của Người. Không v́ công nghiệp của ta, nhưng v́ t́nh yêu vô biên của Người. Ư thức như thế, ta phải cương quyết đáp trả lại t́nh yêu của Người.

Người Kitô hữu cũng được sai đi loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống của ḿnh. Đi đâu, làm việc ǵ cũng nhớ ḿnh được Chúa sai đi để đem Chúa đến cho tất cả mọi người. Nhớ đến Lời Chúa, nhớ Chúa đang hiện diện trong ta, ta đến với kẻ khác trong tâm t́nh kết hiệp mật thiết với Chúa. Một câu chào hỏi, một nụ cười trong thinh lặng, một cái nh́n thông cảm, một sự yên lặng chấp nhận…, tất cả đều có thể trở thành những hoạt động tông đồ chuyển đạt t́nh yêu Chúa.

Phải tập sống Lời Chúa, nhớ Chúa ở trong ḷng, chúng ta mới có thể chuyển thông Chúa cho người anh em.

Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)