Sống Lời Cha

Nhạc nền: "Cha Chăn Nui Ti"

CHA NHẬT 17 MA THƯỜNG NIN - Năm B Ngy 29/7/2012

BI ĐỌC I 2 Vua 4: 42-44
"Họ ăn xong m hy cn dư".

Bi trch sch cc Vua quyển thứ hai.
Trong những ngy ấy, c một người từ Baal-Salisa mang đến dng cho người của Thin Cha bnh đầu ma, hai mươi chiếc bnh mạch nha v la m đầu ma.
Người của Thin Cha liền ni: "Xin dọn cho dn chng ăn." Đầy tớ của người trả lời: "Ti dọn bấy nhiu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng Người ra lệnh: "Cứ dọn cho dn chng ăn, v Cha phn như sau: "Người ta ăn rồi m sẽ cn dư." Đoạn người dọn cho họ ăn m cn dư đng như lời Cha phn.

Đ l Lời Cha.

ĐP CA Tv 144: 10-11, 15-16, 17-18
Lạy Cha, Cha mở rộng bn tay ra, v thi n cho chng con được no n.

1- Lạy Cha, mọi cng cuộc của Cha hy ca ngợi Cha, v cc thnh nhn của Người hy chc tụng Người. Thin hạ hy ni ln vinh quang nước Cha, v hy đề cao quyền năng của Người.
2- Mun loi để mắt cậy trng vo Cha, v Người ban lương thực cho chng đng theo giờ. Cha mở rộng bn tay ra, v thi n cho mọi sinh vật được no n.
3- Cha cng minh trong mọi đường lối, v thnh thiện trong việc Cha lm. Cha gần gũi mọi kẻ ku cầu Người cch thnh tm.

BI ĐỌC 2 Ep 4:1-6
"Chỉ c một thn thể, một Cha, một đức tin v một php rửa tội".

Bi trch thơ Thnh Phaol Tng Đồ gởi tn hữu phs.
Anh chị em thn mến, ti l t nhn trong Cha, ti khuyn anh chị em hy ăn ở xứng đng với ơn ku gọi anh chị em đ lnh nhận. Anh chị em hy hết lng khim nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức i; hy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bnh an ha thuận lm giy rng buộc: chỉ c một thn thể v một tinh thần, cũng như anh chị em đ được ku gọi đến cng một niềm hy vọng. Chỉ c một Cha, một đức tin, một php rửa. Chỉ c một Thin Cha l Cha hết mọi người, Đấng vượt trn hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, v ở trong mọi người.

Đ l Lời Cha

ALLELUIA Gioan 15: 15
Alleluia, Alleluia. - Cha phn: "Thầy gọi cc con l bạn hữu, v tất cả những g Thầy đ nghe biết nơi Cha Thầy, th Thầy đ cho cc con biết." - Alleluia.

PHC M Gioan 6:1-15
"Người phn pht cho cc kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiu ty thch".

Tin mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.
Khi ấy, Cha Gisu đi sang bn kia biển Ga-li-l, cũng gọi l Ti-b-ri-a. C đm đng dn chng theo Người, v họ đ thấy những php l Người lm cho những kẻ bệnh tật. Cha Gisu ln ni v ngồi đ với cc mn đệ. Lễ Vượt Qua l đại lễ của người Do Thi đ gần tới. Cha Gisu ngước mắt ln v thấy đm rất đng dn chng đến với Người. Người hỏi Philipph: Ta mua đu được bnh cho những người ny ăn?. Người hỏi như vậy c thử ng, v chnh Người đ biết việc Người sắp lm. Phillipph thưa: Hai trăm bạc bnh cũng khng đủ để mỗi người được một cht. Một trong những mn đệ, tn l Anr, em ng Simon thưa cng Người rằng: Ở đy c một b trai c năm chiếc bnh la mạch v hai con c, nhưng bấy nhiu th thấm vo đu cho từng ấy người. Cha Gisu ni: Cứ bảo người ta ngồi xuống.
Nơi đ c nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đn ng độ năm ngn. Bấy giờ Cha Gisu cầm lấy bnh v khi đ tạ ơn, Người phn pht cho cc kẻ ngồi ăn, v c cũng được phn pht như thế, ai muốn bao nhiu ty thch. Khi họ đ ăn no n, Người bảo cc mn đệ: Hy thu lấy những miếng cn lại, kẻo ph đi. Họ thu lại được mười hai thng đầy bnh vụn, do năm chiếc bnh la mạch người ta đ ăn m cn dư. Thấy php lạ Cha Gisu đ lm, người ta đều ni rằng: Thật ng nầy l Đấng tin tri phải đến trong thế gian. V Cha Gisu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tn lm vua, nn Người lại trốn ln ni một mnh.

Đ l Lời Cha.

Suy Niệm:

PHP LẠ TỪ CHNH CHNG TA
27-07-2012 1:12 pm

Bắt đầu Cha Nhật ny cho đến cuối thng 8, cc bi Phc m sẽ đuợc trch từ chương 6 của Thnh Gioan.

Khng như cc Thnh Sử khc, Thnh Gioan khng m tả Cha động lng thương khi thấy đm đng đang đi ăn, nhưng Người hỏi Philipph: Ta mua đu được bnh cho những người ny ăn?. V Người hỏi như vậy c thử ng -cng cc mn đệ khc- v chnh Người đ biết việc Người sắp lm.

Ta ở đy khng m chỉ một mnh Cha Gisu thi đu nhưng l cng cc mn đệ Người. Cha khng cần chng ta khi Người lm php lạ. Nhưng Người muốn nhờ chng ta để php lạ đuợc tạo thnh.

Ni một cch khc, php lạ khng hẳn chỉ l những sự kiện nghịch l, phi tự nhin nhưng l khi chng ta can đảm dấn thn vo những sự kiện tự nhin với đi mắt đức tin như thnh ugustin đ nhắn nhủ: Chng ta xem thường php lạ khi nuớc thấm ướt vườn nho rồi tri nho đuợc p thnh rượu. Chỉ khi no trong nhy mắt nuớc biến thnh rượu chng ta mới kinh ngạc sững sờ!

Khi Cha Gisu bảo đm đng dn chngngồi xuống, tức th php lạ xảy ra. Sẽ chẳng thể no c php lạ khi chng ta nn nng vội vng! Khi khng dm ngồi xuốngsan sẻ nhau một cht cơm bnh. V một cht thời gian

Hai trăm bạc bnh cũng khng đủ để mỗi người được một cht! Năm chiếc bnh la mạch v hai con c th thấm vo đu cho từng ấy người! C cht g hằn học, mỉa mai, nghi ngờ, lo lắng trong những cu ni kia! Nhưng no c biết đu, khi mỗi người cng tay o xắn cao, php lạ sẽ đuợc tạo thnh.

Điều m cc mn đệ nhn chỉ l vật chất! V chướng ngại! Ngược lại, điều duy nhất m Con Cha thấy l con nguời. V sức mạnh của lng tin.

Như cc mn đệ, thường khi chng ta chỉ thấy rồi sục sạo vấn đề. Nhưng Cha Gisu chỉ nhn thấy cơ hội. V ơn cứu rỗi trong mỗi từng cơ hội ấy

Lm Nguyễn Khoa Ton