Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - NĂM B - Ngày 02/08/09

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 2-4. 12-1
Bài Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?"

Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Đây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đă nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hăy nói với họ rằng: 'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'". Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, th́ thấy có vật ǵ nho nhỏ tṛn tṛn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có nghĩa là: "Cái ǵ vậy?" v́ họ không biết là thứ ǵ. Môsê liền nói với họ: "Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54
Chúa đă ban cho họ được bánh bởi trời.

1- Điều mà chúng tôi đă nghe, đă biết mà tổ tiên đă thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai: đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa.
2- Nhưng Người đă ra lệnh cho ngàn mây trên cơi cao xanh, và Người đă mở rộng các cửa trời. Người đă làm mưa man-na xuống để họ ăn, và Người đă ban cho họ được bánh bởi trời.
3- Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa của Người, tới miền núi non mà tay hữu Người tậu sắm.

BÀI ĐỌC II: Ep 4, 17. 20-24
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh chị em thân mến, tôi nói với anh chị em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh chị em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư ḿnh. Phần anh chị em, anh chị em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh chị em đă nghe biết Người và đă được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh chị em hăy khử trừ lối sống xưa kia, hăy lột bỏ con người cũ, đă bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh chị em hăy trở nên mới trong ḷng trí anh chị em, hăy mặc lấy người mới đă được tác thành theo thánh ư Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Alleluia, alleluia!

- Lạy Chúa, xin mở ḷng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 6, 24-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum t́m Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi t́m Ta, không phải v́ các ngươi đă thấy những dấu lạ, nhưng v́ các ngươi đă được ăn bánh no nê. Các ngươi hăy ra công làm việc không phải v́ của ăn hay hư nát, nhưng v́ của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đă ghi dấu".
Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm ǵ để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hăy tin vào Đấng Ngài sai đến".
Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ ǵ để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc ǵ? Cha ông chúng tôi đă ăn manna trong sa mạc, như đă chép rằng: "Người đă ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đă ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. V́ bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".
Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn măi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm
 

Chúa nhật XVIII quanh năm B- Ga 6,24-35

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35)

Đức Giêsu tự gọi là Bánh ban hằng sống, hay là bánh đích thực ban sự sống sung măn, trong lúc Manna thời Môisen, không giải thoát con người khỏi sự chết (Ga 6,49). Sự khác biệt giữa manna trong sa mạc và Con Người ở chỗ là Con Người từ Trời xuống, c̣n manna th́ từ không trung rơi xuống.

Hơn nữa, công việc mà Thiên Chúa hoàn thành nơi chúng ta: Tin vào Đấng Ngài sai đến. Điều này đ̣i hỏi một dấn thân biến đổi cuộc sống. Chúng ta không thể ngồi nh́n những ǵ Chúa Giêsu làm và nói để rồi tùy cơ lợi dụng. Chúa Giêsu chỉ cho no thỏa những ai dám bước tới với bước quyết định của đức tin. Những ai đến cùng Chúa Giêsu sẽ được tràn đầy hoan lạc và an b́nh.

Là Kitô hữu chúng ta đến với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể, kết hiệp mật thiết với Người một cách sâu xa để được nuôi dưỡng bằng Máu Thịt Người. Chúng ta cũng tiếp nhận Người qua Lời Chúa, v́ “Lời Chúa là Thần trí và là Sự sống”. Sống trong Chúa, Chúa sống trong ta, đời ta hạnh phúc vô cùng.
_______
Gia Nhân

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)