Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – Năm B - Ngày 12/08/12

BÀI ĐỌC 1: 1 Vua 19: 4-8
“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa.”

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng:
“Lạy Chúa, đă đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi: v́ tôi chẳng hơn ǵ các tổ phụ tôi”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng: và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hăy chỗi dậy mà ăn”. Ông nh́n thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một b́nh nước: Ông ăn uống rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hăy chỗi dậy mà ăn, v́ đường ngươi phải đi c̣n xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 77, 3 và 4bc, 23-24, 25 và 54
Các bạn hăy nếm thử và hăy nh́n coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Con chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng con hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn con hănh diện, bạn nghèo hăy nghe và hăy mừng vui.
2. Các bạn hăy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hăy tán tạ danh Người. Con cầu khẩn Chúa, Chúa đă nhậm lời, và Người đă cứu con khỏi điều lo sợ.
3. Hăy nh́n về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ḱa người đau khổ cầu cứu và Chúa đă nghe, và Người đă cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
4. Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hăy nếm thử và hăy nh́n coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai t́m nương tựa ở nơi Người.

BÀI ĐọC II Eph 4: 30; 5: 2
“Anh chị em hăy sống trog t́nh thong như Đức Kitô đă sống.”

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêsô.
Anh chị em thân mến, anh chị em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, v́ trong Người, anh chị em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh chị em hăy loại ra khỏi anh chị em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh chị em hăy ăn ở hiền hậu với nhau, hăy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đă tha thứ cho anh chị em trong Đức Kitô. Vậy anh chị em hăy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: Hăy sống trong t́nh thương, như Đức Kitô đă yêu thương chúng ta và phó ḿnh làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa v́ chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Jn 15, 15b
Alleluia, alleluia.- Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết.- Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 6, 41-51
“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu, v́ Người đă phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ th́ ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rơ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: “Ta bởi trời mà xuống”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ th́ thầm với nhau. Không ai đến được với Ta, nếu Cha là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo huấn của Cha, th́ đến với Ta. Không một ai đă xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đă thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta th́ có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đă ăn manna trong sa mạc và đă chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này th́ khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Bánh Hằng Sống
10-08-2012 4:13 pm

Hồng y Newman đă từng giữ chức vụ cao trong Anh Giáo, với nhiều đặc quyền đặc lợi, nhưng đă từ bỏ tất cả để trở về với Giáo Hội Công Giáo. Người ta nói với ngài rằng trước khi quyết định, xin ngài hăy cân nhắc cẩn thận. V́ nếu ngài cải giáo th́ không những bị mất tất cả các chức danh và địa vị tinh thần, mà ngay cả lương bổng vật chất hàng năm cũng không c̣n nữa.” Nhưng Newman đă thẳng thắn trả lời: “Tiếc th́ tôi cũng tiếc thật. Nhưng tôi đă suy nghĩ kỹ rồi. Chức vụ, quyền hành và bổng lộc vật chất tuy đáng qúi, nhưng có đáng là ǵ nếu đem so sánh với những cái tôi nhận được khi tôi trở nên thành viên của Giáo Hội công giáo và tông truyền. Tôi sẽ được lănh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua việc lănh nhận các bí tích, nhất là được ăn bữa tiệc Thánh Thể. Đó mới thực là bánh đem lại phúc trường sinh.”

Đức Giêsu cho những người Do Thái xưa cũng như chúng ta hôm nay biết rằng Người là Bánh Hằng Sống. Nhân loại cần phải ‘ăn Người’ để được sống muôn đời. Người xác quyết rằng “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa không những đă làm người và ở giữa nhân loại mà c̣n trở nên Bánh Thiêng Liêng nuôi dưỡng nhân loại qua muôn thế hệ. Đức Giêsu không cho chúng ta cái ǵ khác bên ngoài Người, nhưng là cho đi chính Người, cho đi toàn bộ hiện hữu của Người (Thiên Chúa thật và con người thật). Đây là mầu nhiệm vô cùng lớn lao. Mỗi lần cử hành Bí Tích Thánh Thể là mỗi lần chúng ta cử hành mầu nhiệm lớn lao này.

Trong thế giới hôm nay, nếu có hàng triệu người đang đói v́ không có bánh ăn thể xác, th́ lại có đến hàng tỷ người đang đói v́ thiếu Bánh Ăn Thiêng Liêng. Xem ra người ta đang quan tâm nhiều hơn đến bánh ăn thể xác, bánh ăn tạm thời, trong khi không mấy quan tâm đến Bánh Ăn Tinh Thần, Bánh Ăn vĩnh cửu. Sự ‘mất cân đối này’ làm cho người ta thiếu quân b́nh và mất phương hướng trong cuộc sống.

Đức Hồng Y Newman đă nhận ra sự ‘mất cân đối’ của ngài và đă trở về với Giáo Hội Công Giáo. Đây là một sự trở về đầy khó khăn gian nan, đ̣i hỏi nhiều hi sinh từ bỏ. Ngài đă bỏ đi những thứ cản trở tầm nh́n của ngài hướng về Thiên Chúa, hướng về Giáo Hội đích thực mà Thiên Chúa muốn. Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Giêsu Kitô và mỗi chúng ta là chi thể của Thân Thể này. Mỗi lần Rước Lễ, chúng ta lănh nhận Đức Giêsu Kitô, chúng ta lănh nhận Giáo Hội, chúng ta lănh nhận chính ḿnh. Nghe xem nghịch lư, nhưng quả thật đúng như vậy.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho chúng ta b́nh an của Người, thứ b́nh an mà người đă nói ‘được ban không theo kiểu thế gian’ (Ga 14,27) để chúng ta có thể trung thành với ơn gọi của ḿnh trong Giáo Hội Công Giáo giữa những thách đố, khó khăn và cám dỗ của cuộc đời.

Lm. Đặng Đ́nh Nên