Sống Lời ChaCHA NHẬT 19 THƯỜNG NIN Năm B - Ngy 09/08/09

BI ĐỌC 1: 1 Reg 19: 4-8
Bi trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, lia đi một ngy đng vo trong hoang địa. Khi đến nơi kia, v ngồi dưới gốc cy tng, ng xin được chết m rằng: Lạy Cha, đ đủ rồi, xin cất mạng sống ti đi: v ti chẳng hơn g cc tổ phụ ti.
Rồi ng nằm ngủ dưới bng cy tng: v đy Thin Thần Cha đnh thức ng v bảo rằng: Hy chỗi dậy m ăn. ng nhn thấy gần đầu ng c chiếc bnh li v một bnh nước: ng ăn uống rồi ngủ lại. Thin Thần Cha trở lại đnh thức ng lần thứ hai v bảo: Hy chỗi dậy m ăn, v đường ngươi phải đi cn xa. ng liền chỗi dậy ăn uống, v nhờ sức của nui ấy, ng đi bốn mươi ngy bốn mươi đm mới tới Horeb, ni của Thin Cha.

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 77, 3 v 4bc, 23-24, 25 v 54
Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao.

1. Con chc tụng Cha trong mọi lc, miệng con hằng lin lỉ ngợi khen Người. Trong Cha linh hồn con hnh diện, bạn ngho hy nghe v hy mừng vui.

2. Cc bạn hy cng ti ca ngợi Cha, cng nhau ta hy tn tạ danh Người. Con cầu khẩn Cha, Cha đ nhậm lời, v Người đ cứu con khỏi điều lo sợ.

3. Hy nhn về Cha để cc bạn vui tươi, v cc bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe, v Người đ cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.

4. Thin Thần Cha hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Cha v bnh chữa họ. Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao, phc đức ai tm nương tựa ở nơi Người.

BI ĐọC II Eph 4: 30; 5: 2
Bi trch thơ Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu phs.

Anh chị em thn mến, anh chị em chớ lm phiền h Thnh Thần của Thin Cha, v trong Người, anh chị em được ghi ấn tn để chờ đợi ngy cứu chuộc đến. Anh chị em hy loại ra khỏi anh chị em mọi thứ gay gắt, tức giận, nng nảy, dức lc, chửi rủa, cng mọi thứ độc c. Anh chị em hy ăn ở hiền hậu với nhau, hy thương xt v tha thứ cho nhau, như Thin
Cha đ tha thứ cho anh chị em trong Đức Kit. Vậy anh chị em hy bắt chước Thin Cha, như con ci rất yu dấu của Người: Hy sống trong tnh thương, như Đức Kit đ yu thương chng ta v ph mnh lm của dng v lễ tế thơm tho ngọt ngo dng ln Thin Cha v chng ta.
Đ l Lời Cha.

ALLELUIA Jn 15, 15b
Alleluia, alleluia.- Cha phn: Thầy gọi cc con l bạn hữu, v tất cả những g Thầy đ nghe biết nơi Cha Thầy, th Thầy đ cho cc con biết.- Alleluia.

PHC M: Jn 6, 41-52
Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan

Khi ấy, những người Do Thi ku trch Cha Gisu, v Người đ phn rằng: Ta l bnh hằng sống bởi trời m xuống. Họ ni: Chớ th ng ny chẳng phải l Gisu con ng Giuse sao? Chng ta đều biết r cha mẹ của ng. Vậy lm sao ng lại ni: Ta bởi trời m xuống. Cha Gisu trả lời cng họ rằng: Cc ngươi chớ th thầm với nhau. Khng ai đến được với Ta, nếu Cha l Đấng sai Ta, khng li ko kẻ ấy, v Ta, Ta sẽ cho họ sống lại ngy sau hết. Trong sch cc tin tri c chp rằng: Mọi người sẽ được Thin Cha dạy bảo. Ai nghe lời gio huấn của Cha, th đến với Ta. Khng một ai đ xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thin Cha m ra. Đấng ấy đ thấy Cha. Thật, Ta bảo thật cc ngươi: Ai tin vo Ta th c sự sống đời đời. Ta l bnh ban sự sống. Cha ng cc ngươi đ ăn manna trong sa mạc v đ chết. Đy l bnh bởi trời xuống, để ai ăn bnh ny th khỏi chết. Ta l bnh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bnh ny, sẽ sống đời đời. V bnh Ta sẽ ban, chnh l thịt Ta, để cho thế gian được sống.

Đ l Lời Cha.

Suy Niệm

Cha nhật XVIII quanh năm B- Ga 6,24-35

Ai đến với Ta sẽ khng hề đi, ai tin vo Ta sẽ khng hề kht bao giờ (Ga 6,35)

Đức Gisu tự gọi l Bnh ban hằng sống, hay l bnh đch thực ban sự sống sung mn, trong lc Manna thời Misen, khng giải thot con người khỏi sự chết (Ga 6,49). Sự khc biệt giữa manna trong sa mạc v Con Người ở chỗ l Con Người từ Trời xuống, cn manna th từ khng trung rơi xuống.

Hơn nữa, cng việc m Thin Cha hon thnh nơi chng ta: Tin vo Đấng Ngi sai đến. Điều ny đi hỏi một dấn thn biến đổi cuộc sống. Chng ta khng thể ngồi nhn những g Cha Gisu lm v ni để rồi ty cơ lợi dụng. Cha Gisu chỉ cho no thỏa những ai dm bước tới với bước quyết định của đức tin. Những ai đến cng Cha Gisu sẽ được trn đầy hoan lạc v an bnh.

L Kit hữu chng ta đến với Cha Gisu qua B tch Thnh Thể, kết hiệp mật thiết với Người một cch su xa để được nui dưỡng bằng Mu Thịt Người. Chng ta cũng tiếp nhận Người qua Lời Cha, v Lời Cha l Thần tr v l Sự sống. Sống trong Cha, Cha sống trong ta, đời ta hạnh phc v cng.

Gia Nhn


(Trch Lực Sống của Đamin Website: www.gpnt.net)