Sống Lời Chúa

Ḷng Thương Xót Chúa 3
Nhạc Nguyễn Chánh
với Hồng Phúc và Ban Hợp Ca

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - Năm B - Ngày 19/4/09

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-35
"Họ đồng tâm nhất trí".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của ǵ ḿnh có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại.
Hết thảy đều được mến chuộng. V́ thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. V́ những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền th́ đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24
Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Israel, hăy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hăy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ Chúa, hăy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở".
2. Tay hữu Chúa đă cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đă hành động mănh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đă không nạp tôi cho tử thần.
3. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đă biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đă do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đă thực hiện, chúng ta hăy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 5, 1-6
"Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, th́ kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành, th́ cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. V́ chưng, ḷng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người không nặng nề.
V́ những ǵ sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đă đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lư.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 20, 29
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tôma, v́ con đă xem thấy Thầy, nên con đă tin. Phúc cho những ai đă không thấy mà tin". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, v́ sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "B́nh an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng v́ xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "B́nh an cho các con. Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hăy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, th́ tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, th́ tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đă nói với ông rằng: "Chúng tôi đă xem thấy Chúa". Nhưng ông đă nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nh́n thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, th́ tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "B́nh an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hăy xỏ ngón tay con vào đây, và hăy xem tay Thầy; hăy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng ḷng, nhưng hăy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, v́ con đă xem thấy Thầy, nên con đă tin. Phúc cho những ai đă không thấy mà tin".
Chúa Giêsu c̣n làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đă được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Chúa nhật II Phục sinh B- Ga 20,19-31

“Hăy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy, chớ cứng ḷng, nhưng hăy tin” (Ga 20,27)

Bài Phúc âm hôm nay kể đến sự kiện hai lần Chúa hiện ra cách nhau trong một tuần. Lần thứ nhất Chúa hiện ra ngay chính buổi chiều ngày Chúa sống lại không có mặt Tôma và lần thứ hai có mặt Tôma. Mục đích của việc Chúa hiện ra là làm cho các ông tin rằng, Ngài đă sống lại thật. Chúa Giêsu đă nói với Tôma: “Hăy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng ḷng, nhưng hăy tin.

Chúa Giêsu củng cố đức tin của các tông đồ rồi sai các ông đi: “Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi Người thổi hơi: “Các con hăy nhận lấy Thánh Thần”. Từ nay các tông đồ được sai đi hoạt động trong khắp thế giới. Các Ngài làm việc nhân danh Chúa Kitô. Nội dung của lời rao giảng là Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh.

Trong đời sống kitô hữu, chúng ta đă có nhiều lần yếu tin. Dù bao lần được Chúa củng cố niềm tin… chúng ta vẫn bước đi với thái độ ḍ dẫm nghi ngờ.

Thương tích của các dấu thánh tử nạn vẫn c̣n rướm máu. Chúng ta hăy đến với Người, chiêm ngắm t́nh yêu tử nạn và hăy xin Người nâng đỡ ḷng tin của chúng ta.
______
Đamien


(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================