Sống Lời Cha
 

CHA NHẬT 2 QUANH NĂM - Năm B Ngy 15/01/12

BI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3-10. 19;1
"Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe".

Bi trch sch Samuel quyển thứ nhất.
Ngy ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Cha, nơi đặt Hm Bia Thin Cha. Cha đ gọi Samuel; cậu trả lời: "Ny con đy", rồi chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con".

Hli trả lời: "Ta đu c gọi, hy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Cha gọi Samuel lần nữa, v Samuel chỗi dậy, chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli trả lời: "Ny con, Ta đu c gọi, hy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Cha, v lời Cha chưa được mạc khải cho cậu. Cha lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli biết Cha đ gọi Samuel, nn ni với Samuel: "Hy đi ngủ, v nếu Người cn gọi con, th con ni rằng: 'Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe'". Samuel trở về chỗ mnh v ngủ lại. Cha đến gần v gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" V Samuel thưa: "Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe". Phần Samuel ngy cng lớn ln. Cha hằng ở cng cậu, v cậu khng để rơi mất lời no của Cha.

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 39, 2 v 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Lạy Cha, ny con xin đến để thực thi Cha.

1. Con đ cậy trng, con đ cậy trng ở Cha, Người đ nghing mnh về bn con, Ngườụi đ đặt trong miệng con một bi ca mới, bi ca mừng Thin Cha chng ta.
2. Hy sinh v lễ vật th Cha chẳng ưng, nhưng Người đ mở rộng tai con. Cha khng đi hỏi lễ ton thiu v lễ đền tội, bấy giờ con đ thưa: "Ny con xin đến".
3. Như trong quyển vng đ chp về con: lạy Cha, con sung sướng thực thi Cha, v php luật của Cha ghi tận đy lng con.
4. Con đ loan truyền đức cng minh Cha trong Đại Hội, thực con đ chẳng ngậm mi, lạy Cha, Cha biết rồi.

BI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20
"Thn xc anh chị em l chi thể của Cha Kit".

Bi trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.
Anh chị em thn mến, thn xc khng phải v dm dật, m v Cha, v Cha v thn xc. Thin Cha đ cho Cha sống lại, cũng sẽ dng quyền năng Người cho ta sống lại. Anh chị em khng biết thn xc anh chị em l chi thể của Cha Kit sao? Nhưng ai kết hợp với Cha th nn một thần tr. Vậy hy xa lnh dm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoi thn xc, nhưng kẻ t dm th phạm tội trong thn xc mnh. Anh chị em khng biết thn xc anh chị em l đền thờ Cha Thnh Thần, Đấng ngự trong anh chị em m anh chị em đ nhận lnh nơi Thin Cha, v anh chị em khng cn thuộc về chnh mnh nữa sao? V anh chị em đ được mua chuộc bằng một gi rất lớn. Vậy anh chị em hy tn vinh Cha trong thn xc anh chị em.

Đ l Lời Cha.

ALLELUIA: Mt 11, 23
Alleluia, alleluia! - Lạy Cha l Cha trời đất, Cha đng chc tụng, v đ mạc khải cho cc trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. - Alleluia.

PHC M: Jn 1, 35-42
"Họ xem chỗ Người ở, v ở lại với Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhm mn đệ của ng nhn theo Cha Gisu đang đi m ni: "Đy l Chin Thin Cha". Hai mn đệ nghe ng ni, liền đi theo Cha Gisu. Cha Gisu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mnh, th ni với họ: "Cc ngươi tm g?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa l: thưa Thầy, Thầy ở đu?" Người đp: "Hy đến m xem". Họ đ đến v xem chỗ Người ở, v ở lại với Người ngy hm ấy, lc đ độ chừng giờ thứ mười. Anr, em ng Simon Phr, một trong hai người đ nghe Gioan ni v đ đi theo Cha Gisu. ng gặp Simon anh mnh trước hết v ni với anh: "Chng ti đ gặp Đấng Messia, nghĩa l Đấng Kit". V ng dẫn anh mnh tới Cha Gisu. Cha Gisu nhn Simon v ni: "Ngươi l Simon, con ng Gioan, ngươi sẽ được gọi l Kpha, nghĩa l Đ".

Đ l Lời Cha.


Suy Niệm:

Khim Nhường Đến M Xem
13-01-2012 6:12 pm

Điều kiện ắt c v đủ, c thể ni khng ngoa, để trở thnh chứng nhn đch thực, l sống trọn vẹn hai chữ Khim Nhường.

Thực thế, Thnh Biển Đức đ dnh trọn một chương trong bộ luật Dng Ngi sng lập tập ch về đức tnh cao qu ny.

Khim nhường, thnh nhn viết, đồng nghĩa với knh sợ Cha. Knh sợ Cha l tự nhận biết con người thực của mnh trong quyền nặng v bin v sự thnh thiện tuyệt đối của Người.

Như thnh Bernadette. Một ngy kia, khi xem hnh mnh xuất hiện khắp nơi quanh hang đ Lộ Đức, Thnh nhn quay sang hỏi một nữ tu: Chị ơi! Người ta dng chổi để lm g? Để qut nh! Thế qut xong bỏ chổi ở đu? Th quẳng vo một x xỉnh no đ! Em cũng thế thi! Đức Mẹ chỉ đ dng em như một ci chổi, v by giờ em hạnh phc lắm trong x xỉnh ny.

Nhưng c lẽ trong lịch sử cổ kim khng một ai c thể trỗi bật hơn Thnh Gioan Tẩy Giả về đức tnh khim cung. Phc m hm nay kể lại việc Gioan đang đứng với hai mn đệ của Ngi. Hướng về Cha Gisu, Gioan ni ln cu lịch sử: "Đy l Chin Thin Cha". Nghe thế, hai mn đệ liền theo Cha Gisu.

Hai mn đệ của Gioan theo Cha Gisu? Đoạn văn nghe qa đơn sơ nhưng chất chứa cốt lỏi của một đức tin trung thực: Cha l trọng tm duy nhất v ơn cứu độ bắt nguồn từ chnh mỗi mnh Người.

Đy l Người: cu xướng từ vị chủ tế truớc khi rước lễ -khng thể bất cứ ai v khng thể bất cứ việc g! Như Monica Baldwin đ viết: Chỉ c tinh thần khim nhường mới gip chng ta được gần Cha hơn.

Thực thế! Khi con người cn cao ngạo với con người, v khi thn xc con người khng được xem l đền thờ Cha Thnh Linh, Thượng Đế cn rất xa tầm tay ta với.

Lm Nguyễn Khoa Ton