Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - Năm A - Ngày 16/01/11

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6
"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đă phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, v́ Ta được vinh danh nơi ngươi".

Và bây giờ, Chúa phán, Người đă huấn luyện tôi khi tôi c̣n trong ḷng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đă phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa.
1. Con đă cậy trông, con đă cậy trông ở Chúa, Ngài đă nghiêng ḿnh về bên con, và Ngài đă nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đă đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
1. Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến".
2. Như trong quyển vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy ḷng con.
3. Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 1, 1-3
"Nguyện cho anh em được ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa, Cha chúng ta".

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Phaolô, do thánh ư Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 1, 29-34
"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía ḿnh liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đă nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đă có trước tôi, v́ Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đă không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ ḿnh ra với Israel, nên tôi đă đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đă làm chứng rằng: "Tôi đă thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đă không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, th́ đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Tôi đă thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

Đó là Lời Chúa.