Sống Lời Chúa

(Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa.) Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - Năm A - Ngày 15/01/17

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6
"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta".
Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đă phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, v́ Ta được vinh danh nơi ngươi". Và bây giờ, Chúa phán, Người đă huấn luyện tôi khi tôi c̣n trong ḷng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đă phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa.

1. Con đă cậy trông, con đă cậy trông ở Chúa, Người đă nghiêng ḿnh về bên con, và Người đă nghe tiếng con kêu cầu. Người đă đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
1. Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Người đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến".
2. Như trong quyển vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy ḷng con.
3. Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 1, 1-3
"Nguyện cho anh em được ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa, Cha chúng ta".

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Phaolô, do thánh ư Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 1, 29-34
"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía ḿnh liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đă nói về Người: Một người đến sau tôi, nhưng đă có trước tôi, v́ Người cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đă không biết Người, nhưng để Người được tỏ ḿnh ra với Israel, nên tôi đă đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đă làm chứng rằng: "Tôi đă thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Người. Về phần tôi, tôi đă không biết Người. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, th́ đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Tôi đă thấy và tôi làm chứng: chính Người là Con Thiên Chúa".

Đó là Lời Chúa.


SUY-NIỆM:

Biết ḿnh và biết Chúa (Ga 1,29-34)

13-01-2017 12:08 pm

1. Người ta kể lại câu chuyện rằng có một người t́m gặp bậc hiền triết Hy Lạp là Socrates (469-399 BC) và hỏi rằng trong mọi việc ở đời, việc nào khó nhất? Socrates trả lời: Tự Biết ḿnh. Khi nhận được câu trả lời, ông ta cứ suy đi nghĩ lại về câu đó trong suốt hành tŕnh của cuộc sống ḿnh.

2. Nếu chúng ta đọc đoạn Tin Mừng Ga 1,19-28, trước đoạn Tin Mừng Chúa Nhật này Ga 1,29-34, chúng ta thấy rằng thánh Gioan Tẩy Giả đă biết ḿnh không phải là Đấng Messiah, Elia, hay một tiên tri mà là tiếng kêu trong hoang địa (Ga 1,23; Is 40,3).

3. Trong bài giảng 293, khi so sánh giữa thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu, thánh Augustine nói rằng thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng, c̣n Đức Giê-su là Lời; thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng trong thời gian, c̣n Đức Giê-su là Lời vĩnh cửu; thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng chỉ nghe ở ngoài tai, c̣n Đức Giê-su là Lời thấu tận tâm hồn; thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng đă hoành thành, c̣n Đức Giê-su là Lời luôn ở lại; Phép Rửa của thánh Gioan Tẩy Giả đă hoàn thành, c̣n phép rửa của Đức Giê-su tiếp tục; thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng phá vỡ im lặng, c̣n Đức Giê-su là lời bắt đầu hoạt động. V́ người ta không phân biệt được tiếng với Lời nên thánh Gioan Tẩy Giả đă nói cho người ta biết.

4. Nhờ nhận căn tính, đời sống và sứ mệnh của ḿnh, thánh Gioan Tẩy Giả đă nhận ra Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29; Xh 12), trong khi những người đương thời với thánh nhân không nhận ra. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhận ra Chúa Thánh Thần (Ga 1,32). Đặc biệt Thánh Gioan Tẩy Giả cảm nhận được Chúa Ba Ngôi. Thánh nhân  nói rằng “tôi đă không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đă bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, th́ người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Hơn nữa, thánh Gioan Tẩy Giả cũng làm chứng rằng Đức Giê-su là người được Thiên Chúa tuyển chọn (Ga 1,34). Thánh Gioan Tẩy Giả nhận ra sự bất xứng, thấp kém của ḿnh và nhận ra sự cao cả của Đức Giê-su, do đó, thánh Gioan Tẩy Giả đă gửi các môn đệ của ḿnh cho Đức Giê-su.

5. Nhờ sự chuyển cầu của thánh Gioan Tẩy Giả, xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận rơ hơn căn tính của ḿnh, nhờ đó, chúng ta nhận rơ hơn Đức Giêsu và sứ mệnh của Người, đồng thời, cộng tác với Người trong việc biến đổi bản thân cũng như môi trường sống của chúng ta.

Lm. Đặng Đ́nh Nên