Sống Lời Cha

"Cha Chăn Nui Ti"
với Phương Thảo


CHA NHẬT 20 THƯỜNG NIN Năm B - ngy 16/08/09

BI ĐỌC 1: Prov 9: 1-6
Bi trch sch Phương Ngn.

Sự khn ngoan đ xy nh mnh v dựng bảy cột trụ, đ giết cc sinh vật, pha rượu, dọn bn tiệc, v sai những nữ t ln cc nơi cao trong thnh m cng bố rằng: "Ai ngy thơ, hy đến cng ta." V bảo những kẻ m muội rằng: "Cc ngươi hy đến ăn bnh của ta, v uống rượu ta đ pha cho cc ngươi. Cc ngươi hy bỏ sự ngy dại đi, th sẽ được sống, v hy bước theo đường lối khn ngoan."

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 33: 2-3, 10-11, 12-13, 14-15
Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao.

1- Con chc tụng Cha trong mọi lc, miệng con hằng lin lỉ ngợi khen Người. Trong Cha linh hồn con hnh diện, bạn ngho hy nghe v hy mừng vui.
2- Cc thnh nhn của Cha, hy tn sợ Cha, v người tn sợ Cha chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giu đ sa cơ ngho đi, nhưng người tm Cha chẳng thiếu chi thiện hảo.
3- Cc đệ tử ơi, hy lại đy, hy nghe ta, ta sẽ dạy cho cc con biết tn sợ Cha. Ai l người yu qu cuộc đời, mong sống lu để hưởng nhiều phc lộc.
4- Hy giữ lưỡi đừng ni ra điều c, v ngậm mi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hy lo trnh c v hnh thiện, hy tm kiếm v theo đuổi bnh an.

BI ĐỌC 2: Ep 5: 15-20
Bi trch thơ Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu phs.

Anh chị em thn mến, anh chị em hy xt coi phải ăn ở thế no cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khn ngoan: Biết lợi dụng thời giờ, v thời buổi ny đen tối. V thế anh chị em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hy hiểu biết thế no l thnh Thin Cha. Anh chị em chớ say sưa rượu ch, v rượu sinh ra dm dục, nhưng hy tiếp nhận dồi do Cha Thnh Thần, cng nhau ht ln những thnh vịnh, những ca vn v những bi ca đạo đức v hết lng ca tụng Cha. Hy lun lun cảm tạ Thin Cha l Cha trong mọi nơi mọi sự, nhn danh Đức Gisu Kit, Cha chng ta.

Đ l Lời Cha

ALLELUIA: Gioan 14: 23
Alleluia, Alleluia. - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

PHC M: Jn 6: 51-59
Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn Do Thi rằng: Ta l bnh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bnh ny th sẽ sống đời đời. V bnh Ta sẽ ban, chnh l thịt Ta, để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thi tranh luận với nhau rằng: Lm sao ng nầy c thể lấy thịt mnh cho chng ta ăn được? Bấy giờ Cha Gisu ni với họ: Thật, Ta bảo thật cc ngươi: Nếu cc ngươi khng ăn thịt Con Người v uống mu Người, cc ngươi sẽ khng c sự sống trong cc ngươi. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta th c sự sống đời đời, v Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngy sau hết. V thịt Ta thật l của ăn v mu Ta thật l cuả uống. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta, th ở trong Ta v Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, l Đấng hằng sống đ sai Ta, nn Ta sống nhờ Cha, th kẻ ăn Ta, chnh người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đy l bnh bởi trời xuống, khng phải như cha ng cc ngươi đ ăn manna v đ chết. Ai ăn bnh nầy th sẽ sống đời đời.

Đ l Lời Cha.

Suy Niệm

Cha nhật XX quanh năm B
Ga 6,51-59

Ta sống nhờ Cha, th kẻ ăn Ta, chnh kẻ ấy cũng sẽ sống nhờ Ta (Ga 6,57)

Ta l bnh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bnh ny sẽ được sống đời đời. V bnh Ta sẽ ban, chnh l Thịt Ta v sự sống thế gian (Ga 5,51). Cha Gisu l Bnh hằng sống, nghĩa l ban sự sống thần linh v Cha chnh l sự sống.

Từ khởi nguyn, Thin Cha đ c định ban sự sống siu nhin ấy cho con ci Ngi; Ngi đ khng tạo dựng một sự sống thuần ty tự nhin m khng c sự sống siu nhin. V vậy, khi Cha Gisu tự xưng l Bnh Hằng Sống, v khi bảo bnh ấy ban sự sống cho ai ăn vo, l Người ni về sự sống theo nghĩa đầy đủ nhất, sự sống thần linh m ci chết thn xc sẽ khng thể no hủy diệt được.

L người Kit hữu, ta được nui dưỡng bởi Lời Cha v B Tch Thnh Thể. Ta phải đến với Cha để sống bằng sự sống của Người. Đi dng lễ l tham dự bữa tiệc Lời v Mnh Cha, nn ta phải lun cố gắng tham dự Thnh Lễ v hiệp lễ một cch tch cực v sốt sắng.

Gia Nhn
(Trich Website: www.gpnt.net)