Sống Lời Cha

Nhạc nền: "Cha Chăn Nui Ti"

CHA NHẬT 20 THƯỜNG NIN Năm B - Ngy 19/08/12

BI ĐỌC 1: Prov 9: 1-6
"Cc ngươi hy đến ăn bnh của ta, v uống rượu ta đ pha cho cc ngươi.

Bi trch sch Phương Ngn.
Sự khn ngoan đ xy nh mnh v dựng bảy cột trụ, đ giết cc sinh vật, pha rượu, dọn bn tiệc, v sai những nữ t ln cc nơi cao trong thnh m cng bố rằng: "Ai ngy thơ, hy đến cng ta."
V bảo những kẻ m muội rằng: "Cc ngươi hy đến ăn bnh của ta, v uống rượu ta đ pha cho cc ngươi. Cc ngươi hy bỏ sự ngy dại đi, th sẽ được sống, v hy bước theo đường lối khn ngoan."

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 33: 2-3, 10-11, 12-13, 14-15
Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao.

1- Con chc tụng Cha trong mọi lc, miệng con hằng lin lỉ ngợi khen Người. Trong Cha linh hồn con hnh diện, bạn ngho hy nghe v hy mừng vui.
2- Cc thnh nhn của Cha, hy tn sợ Cha, v người tn sợ Cha chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giu đ sa cơ ngho đi, nhưng người tm Cha chẳng thiếu chi thiện hảo.
3- Cc đệ tử ơi, hy lại đy, hy nghe ta, ta sẽ dạy cho cc con biết tn sợ Cha. Ai l người yu qu cuộc đời, mong sống lu để hưởng nhiều phc lộc.
4- Hy giữ lưỡi đừng ni ra điều c, v ngậm mi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hy lo trnh c v hnh thiện, hy tm kiếm v theo đuổi bnh an.

BI ĐỌC 2: Ep 5: 15-20
Anh Chị em hy ăn ở khn ngoan theo thnh Cha.

Bi trch thơ Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu phs.
Anh chị em thn mến, anh chị em hy xt coi phải ăn ở thế no cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khn ngoan: Biết lợi dụng thời giờ, v thời buổi ny đen tối. V thế anh chị em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hy hiểu biết thế no l thnh Thin Cha. Anh chị em chớ say sưa rượu ch, v rượu sinh ra dm dục, nhưng hy tiếp nhận dồi do Cha Thnh Thần, cng nhau ht ln những thnh vịnh, những ca vn v những bi ca đạo đức v hết lng ca tụng Cha. Hy lun lun cảm tạ Thin Cha l Cha trong mọi nơi mọi sự, nhn danh Đức Gisu Kit, Cha chng ta.

Đ l Lời Cha

ALLELUIA: Gioan 14: 23
Alleluia, Alleluia. - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

PHC M: Jn 6: 51-58
Thịt Ta thật l của ăn v mu Ta thật l của uống.

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.
Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn Do Thi rằng: Ta l bnh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bnh ny th sẽ sống đời đời. V bnh Ta sẽ ban, chnh l thịt Ta, để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thi tranh luận với nhau rằng: Lm sao ng nầy c thể lấy thịt mnh cho chng ta ăn được? Bấy giờ Cha Gisu ni với họ: Thật, Ta bảo thật cc ngươi: Nếu cc ngươi khng ăn thịt Con Người v uống mu Người, cc ngươi sẽ khng c sự sống trong cc ngươi. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta th c sự sống đời đời, v Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngy sau hết. V thịt Ta thật l của ăn v mu Ta thật l cuả uống. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta, th ở trong Ta v Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, l Đấng hằng sống đ sai Ta, nn Ta sống nhờ Cha, th kẻ ăn Ta, chnh người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đy l bnh bởi trời xuống, khng phải như cha ng cc ngươi đ ăn manna v đ chết. Ai ăn bnh nầy th sẽ sống đời đời.

Đ l Lời Cha.

Suy Niệm:

Hịu Quả của Bánh Từ Trời
17-08-2012 4:40 pm

Khng bít trong cụt đời của m̃i người chúng ta đã bao l̀n nḥn lãnh Mình Máu Thánh Chúa Kit? Nhưng hơn th́ nữa đã bao l̀n chúng ta thực sự nḥn lãnh Chúa Gisu vào trong cục đời chúng ta.

Khi vị linh mục nói Mình Thánh Chúa Kit chúng ta cùng thưa Amen cũng có nghĩa là vng ti tin. Ṿy Amen khng đơn thùn chỉ là ṃt cu trả lời cho xong vịc để được nḥn ĺy ṃt t́m bánh mà thi nhưng lại nói ln ṃt nìm tin của ṃt tín hữu đã xác tín vào bánh ban sự śng đời đời.

Tin Mừng Thánh Gioan cho chúng ta vài suy tư v̀ những hịu quả của bánh ban sự śng đời đời: Trước hết l phản ứng của người Do thi về lời tuyn bố của Cha Gisu, khi Cha ni thịt Người l của ăn ban cho họ được sống mun đời. Họ x xt v tranh luận với nhau. Họ đ hiểu lời Cha theo nghĩa đen: l một người như họ, lm sao c thể lấy thịt mnh cho họ ăn? Típ theo chúng ta lại được mạc khải của Chúa Gisu trước phản ứng c vẻ dữ dội của người Do thi. Đó là Cha Gisu vẫn khng rt lời, khng cải chnh, nhưng cn giải thch v khẳng định thm: "Ai ăn thịt v uống mu ti, th được sống mun đời, v ti sẽ cho người ấy sống lại trong ngy sau hết", nghĩa l hiệu năng dinh dưỡng m thịt mu Cha đem lại cho kẻ lnh nhận, l sự sống mun đời v sự phục sinh từ trong ci chết.

Cha Gisu lại típ tục cho chúng ta biết của ăn của uống ny tc động như thế no. Của ăn vật chất chng ta ăn th biến thnh thịt mu ta. Cn thịt mu Cha m chng ta ăn, chng ta uống, lại đưa chng ta vo một sự kết hiệp mật thiết với Người: "Ai ăn thịt v uống mu ti, th ở lại trong ti v ti ở lại trong người ấy". Và cúi cùng Cha Gisu nhắc lại hiệu lực của manna cũ để so snh với hiệu lực của manna mới: manna cũ, những người ăn đ chết. Manna mới, những người ăn sẽ sống đời đời. Kết thc bi giảng của Cha Gisu như vậy quả l tốt đẹp v gọn gng. Chnh người Do thi gợi ra cu chuyện manna, th Cha Gisu lại dng ngay cu chuyện ấy để so snh v mạc khải về bnh bởi trời đch thực, bnh ban sự sống mun đời.

Khi chúng ta tuyn xưng khi rước l̃ bằng cu đáp Amen chng ta khng c l do g để ni rằng: chng ta khng biết, khng hiểu về thứ bnh m Cha Gisu đ mạc khải cch đy hai ngn năm. Thứ bnh đ l bnh Gisu, bnh c tn l Gisu, l bnh từ trời xuống, c khả năng đem lại cho con người sự sống v sự sống đời đời. Ni tm lại, điều chnh yếu Cha Gisu muốn dạy bảo người Do thi xưa kia v chng ta hm nay rằng: Người l bnh hằng sống. Ai ăn bnh ny sẽ được tham dự vo sự sống của Người v sẽ được sống đời đời.

Hy đến với B tch Thnh Thể, hy hết lng tin vo php Thnh Thể, v hy sing năng lnh nhận Thnh Thể, để Mnh Mu Cha bín đ̉i đời śng và con người chúng ta m̃i ngày m̃i gíng con người Gisu hơn. Để được ơn đó xin Chúa Gisu tăng thm niềm tin, lng yu mến, sự hy vọng v gip chng ta sống ho hng, sống tốt đẹp ở đời ny v bảo đảm cho chng ta hạnh phc đời sau.

Lm Dương Thanh Lim