Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Phê Rô Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con ch́a khoá nước trời".
(Mt 16, 13-20) Sáng Tác LM Vũ Đ́nh Trác với tiếng hát Anh Dũng

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - Năm A - Ngày 21/8/11

BÀI ĐỌC I: Is 22, 19-23
"Ta sẽ để ch́a khoá nhà Đavít trên vai nó".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng:
"Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để ch́a khoá nhà Đavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6 và 8bc
Lạy Chúa, ḷng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời,xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, v́ Chúa đă nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp ḿnh thờ lạy bên thánh điện Người.
2. Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, v́ ḷng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đă nhậm lời con, Chúa đă ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.
3. Quả thực Chúa cao cả và thường nh́n kẻ khiêm cung, c̣n người kiêu ngạo th́ Người ngó tự đàng xa. Lạy Chúa, ḷng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 11, 33-36
"Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao ḍ được! V́ chưng, nào ai biết được ư Chúa? Hoặc ai đă làm cố vấn cho Người? Hay ai đă cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? V́ mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 16, 13-20
"Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con ch́a khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người th́ bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ th́ bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, v́ chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con ch́a khoá nước trời: sự ǵ con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự ǵ con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lăo, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba th́ sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hăy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, v́ con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

Giáo Hội, Chương Tŕnh của Thiên Chúa.
19-08-2011 3:49 pm

Phêrô trong câu chuyện “Quo Vadis? Lạy Thầy, Thầy Đi Đâu?”. Trong cuộc bách hại Đạo Công Giáo tại Rôma giai đoạn khủng khiếp nhất, Phêrô sợ hăi và trốn tránh bổn phận, bằng cách trốn thoát ra ngoài thành Rôma. Trên đường chạy trốn, Phêrô thấy Chúa Giêsu vác cây Thập Tự đi ngược chiều về hướng Rôma. Phêrô hỏi Chúa: “Quo Vadis? Lậy Thầy, Thầy Đi Đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Ta trở lại thành Rôma để chết thay cho con lần thứ 2.”

Hiểu được ư của Chúa muốn Phêrô trở lại Rôma v́ bổn phận, Phêrô đă hiên ngang trở lại Rôma. Tại đây, Ngài được Tử Đạo vào năm 64 trong khi thi hành chức vụ Giáo Hoàng Tiên Khởi đáp lại lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: "Phêrô, con là đá, và trên đá này... Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy" (Mt 16:18).

Giáo Hội là chương tŕnh của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Theo lời của Thánh Phaolô xác định: “Chương tŕnh của Thiên Chúa là đem mọi tạo vật về với nhau... với Đức Kitô là đầu." (Ephêsô 1:10).

Giai đoạn đầu của chương tŕnh Thiên Chúa là tạo nên vũ trụ. Chương tŕnh này báo trước về Giáo Hội giống như hoa nở báo trước về hoa quả sẽ nẩy sinh.

Giai đoạn hai của chương tŕnh Thiên Chúa thực hiện khi loài người phạm tội. Thiên Chúa đă cho loài người một cơ hội thứ hai. Dưới sự lănh đạo của Môsê, Thiên Chúa đă đưa dân Do Thái thoát khỏi ṿng nô lệ Ai Cập và đến núi Sinai. Ở đây Thiên Chúa đă h́nh thành một giao ước với họ, biến họ thành dân tộc được chọn. Vai tṛ của họ trong chương tŕnh của Thiên Chúa là chuẩn bị con đường cho sự giáng thế của Đức Giêsu.

Giai đoạn ba của chương tŕnh Thiên Chúa khai mào với sự giáng thế của Chúa Giêsu. Vai tṛ của Người là cứu chuộc nhân loại và khai mào Triều Đại Thiên Chúa trên trái đất. Để Triều Đại Thiên Chúa được phát triển dễ dàng, Chúa Giêsu đă thiết lập Giáo Hội và đặt Thánh Phêrô là đầu. Giáo Hội sẽ là dấu chỉ và khí cụ mà qua đó Triều Đại Thiên Chúa sẽ lan tràn trên toàn thế giới.

Giai đoạn bốn trong chương tŕnh Thiên Chúa thực hiện sau khi Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết và lên trời. Người đă sai Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ như đă hứa, khi Người nói: “Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dậy bảo các con tất cả và giúp các con nhớ tất cả những ǵ Thầy đă nói với các con.” (Gioan 14:26). Vai tṛ của Chúa Thánh Thần là kết hợp những người theo Chúa Giêsu thành một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô như Thánh Phaolô viết:“Tất cả chúng ta... được thanh tẩy thành một thân thể bởi cùng một Thánh Thần. Chúng ta là một thân thể trong sự hợp nhất với Đức Kitô... Người là đầu của thân thể Người, là giáo hội; Người là nguồn của sự sống thân thể Người.” (1 Cor 12:13; Colossê 1:8).

Thánh Augustinô đă đưa sự so sánh này: “Linh hồn đối với thân xác thế nào th́ Thánh Thần cũng như vậy đối với Thân Thể Đức Kitô, là Giáo Hội.” Linh hồn làm cho mọi phần tử của thân thể sống động. Do đó, Thánh Thần làm cho mọi phần tử của thân thể Đức Kitô, là Giáo Hội, được sống động với ơn Chúa. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Êphêsô: “Anh chị em... được xây trên một nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, c̣n đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. Người là đấng duy tŕ toàn thể công tŕnh xây dựng với nhau và làm cho nó vươn lên thành ngôi đền thánh dâng hiến cho Thiên Chúa.” Êphêsô 2:19-21. Như thế, Giáo Hội là trung tâm của chương tŕnh Thiên Chúa dành cho loài người.

Giáo Hội được báo trước trong sự tạo dựng, được chuẩn bị trong Cựu Ước, được thiết lập bởi Chúa Giêsu, và được h́nh thành nên một Thân Thể của Đức Kitô phục sinh, bởi Chúa Thánh Thần.

Giáo Hội có hai chiều kích: thần thánh và nhân bản. Chiều kích thần thánh th́ không ǵ khác hơn là chính Đức Kitô, Người là đầu và là nguồn sức sống. Chiều kích nhân bản là phần tử của Giáo Hội. Chính là anh chị em và tôi. Nhưng chiều kích nhân bản của Giáo Hội th́ lại giống như bất cứ con người nào. Giáo Hội có những khuyết điểm của con người ngay cả những người được chọn là tông đồ. Giáo Hội giống như mỗi người chúng ta. Giáo Hội luôn phấn đấu để trở nên điều mà Thiên Chúa đă mời gọi để trở thành chứng nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng là một chi thể của Giáo Hội trong dấn thân và xây dựng. Amen.

Linh Mục Paul Văn Chi.