Sống Lời Chúa

"Hễ ai nhắc ḿnh lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ ḿnh xuống, sẽ được nhắc lên".Lc 14, 1. 7-14

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - Năm C - 1/9/2013

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 19-21. 30-31 (Hl 17-18. 20. 28-29)
"Con hăy hạ ḿnh, th́ con sẽ được đẹp ḷng Chúa".

Bài trích sách Huấn Ca.
Hỡi con, con hăy thi hành công việc con cách hiền hoà, th́ con sẽ được người đẹp ḷng Chúa quư chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ ḿnh trong mọi sự, th́ con sẽ được đẹp ḷng Chúa; v́ chỉ có một ḿnh Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.
Tai họa dành cho kẻ kiêu căng th́ vô phương cứu chữa, v́ mầm mống tội lỗi đă ăn sâu vào ḷng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong ḷng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11
Ôi Thiên Chúa, do ḷng nhân hậu, Chúa đă chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hăy hát mừng Thiên Chúa, hăy đàn ca danh Người, hăy sửa sang đường lối cho Đấng ngự giá qua hoang địa.
2. Là Cha kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.
3. Ôi Thiên Chúa, Người làm mưa ân huệ xuống cho dân Người, và khi họ mệt mỏi, Người đă bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Người định cư trong xứ sở, mà do ḷng nhân hậu, Người chuẩn bị cho kẻ cơ bần.

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 18-19. 22-24a
"Anh em tiến đến núi Sion và thành tŕ của Thiên Chúa hằng sống".

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh chị em thân mến, không phải anh chị em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, băo táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh chị em tiến đến núi Sion và thành tŕ của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đă được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 14, 1. 7-14
"Hễ ai nhắc ḿnh lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ ḿnh xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lănh các người biệt phái để dùng bữa, và họ ḍ xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đă mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hăy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. V́ hễ ai nhắc ḿnh lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ ḿnh xuống, sẽ được nhắc lên".
Rồi Người lại nói với kẻ đă mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, th́ đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đă được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hăy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có ǵ trả lễ. V́ ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

SỐNG CHÂN THÀNH VÀ KHIÊM NHU
30-08-2013 12:32 pm

Một hôm Dương Chu sang nước Tống, vào ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà có hai nàng hầu, một nàng đẹp, một nàng xấu. Để ư quan sát Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí trọng người thiếp xấu mà khinh rẻ người thiếp đẹp. Lấy làm lạ, ông mới ḍ hỏi cậu bé giúp việc. Cậu bé tiết lộ: "Người thiếp đẹp hay kênh kiệu, tự cho ḿnh là đẹp nên mất đẹp. Chúng tôi chẳng ai c̣n nh́n ra cái đẹp của nàng. Trái lại, người thiếp xấu, tự biết ḿnh xấu, sống hồn nhiên vô tư với mọi người, nên không ai c̣n nh́n thấy cái xấu của nàng nữa." Dương Chu liền gọi học tṛ đến dặn: "Các con hăy ghi nhớ lời này: Giỏi mà bỏ được cái thói tự kiêu cho ḿnh giỏi, th́ đi đâu mà chẳng được người yêu quí tôn trọng."

Trong bài Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Ai nâng ḿnh lên sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống sẽ được nâng lên." (Lc 14, 11). Chúa Giêsu rất ưa thích sự khiêm nhu mà Người c̣n làm gương cho mọi người. Là Thiên Chúa quyền năng, nhưng Người đă hạ ḿnh làm kiếp phàm nhân. Là bậc thầy trong thiên hạ, Người qú xuống rửa chân cho các môn đệ.

Chúa Giêsu tự hạ ḿnh xuống như thế: không phải là để được nâng lên. Người khiêm nhu đến từ bỏ như thế, cũng là để phục vụ con người đến hết ḿnh, và để chân thành yêu thương chúng ta đến cùng. Sống chân thành và khiêm nhu như Chúa dạy, chính là "tự nhận ḿnh là không và Chúa là tất cả," chỉ biết trông cậy và phó thác vào Chúa để hy sinh, để phục vụ và chân thành yêu thương mọi người.

Mẹ Maria đă khiêm nhường nhận ḿnh là nữ t́ của Thiên Chúa, để suốt đời phục vụ chăm lo cho Con Chúa Trời, nên đă được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa.

Thánh Giuse đă khiêm nhu phục vụ, yêu thương Đức Mẹ và Chúa Giêsu tại quê nghèo Nazarét, nên đă được tôn vinh làm cha nuôi Chúa Cứu Thế. Các Thánh Nhân cũng đều sống khiêm nhu và chân thành trong cuộc sống.

Chính khí chúng ta sống chân thành yêu thương vô vị lợi và khiêm nhu để phục vụ tha nhân, đó là ḷng bác ái vô vị lợi mà Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống chân thành và khiêm nhu để dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong trái tim yêu thương, vị tha và bác ái. Xin cho chúng con thực tập bài học Chúa dạy trong cuộc đời lữ hành dương thế, để chúng con được Chúa yêu thương săn sóc và đỡ nâng trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.

Linh Mục Paul Văn Chi