Sống Lời ChúaCHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN Năm B - Ngày 30/08/2009

BÀI ĐỌC 1 - Deut 4, 1-2. 6-8
Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Maisen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hăy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để đựơc sống và đựơc vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi.
Các ngươi chớ thêm bớt điều ǵ trong các điều ta đă truyền, nhưng hăy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đă truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, v́ đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: “Thật, dân tộc vĩ đại nầy là một dân khôn ngoan và sáng suốt”. Không một dân tộc nào đựơc các Thần ở bên cạnh ḿnh, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta tŕnh bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hăy ư tứ và giữ ḿnh. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để ḷng xao lăng những điều các ngươi đă thấy. Hăy dạy cho con cái các ngươi biết các điều ấy”.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 14, 2-3a, 3cd-4ab, 4c-5
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa?

1. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong ḷng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.
2. Người không làm nhục cho ai lân cận; người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
3. Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương... Ngườii thực thi những điều kể đó, th́ muôn đời chẳng có lung lay.

BÀI ĐỌC 2 James 1, 17-18,21b-22, 27
Bài trích thơ Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh chị em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng đáng sự thay đổi, Người đă muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên anh chị em hăy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và ḷng đầy gian ác, anh chị em hăy ngoan ngoăn nhận lănh lời đă gieo trong ḷng anh chị em, lời có sức cứu độ linh hồn anh chị em. Anh chị em hăy thực thi lời đă nghe, chớ đừng nghe suông mà lừa dối chính ḿnh. Ḷng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ ḿnh khỏi mọi ô uế đời này.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Jn 14, 5
Alleluia, alleluia.- Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.- Alleluia.

PHÚC ÂM Mc 7, 1-8a, 14-15, 21-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. V́ theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ c̣n giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa b́nh, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả h́nh, Isaia thật đă nói tiên tri rất chí lư về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân nầy kính Ta ngoài môi miệng, nhưng ḷng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi v́ nó dạy những giáo lư và những luật lệ loài người”. V́ các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”. Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hăy nghe và hiểu rơ lời Ta. Không có ǵ từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. V́ từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại t́nh, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tỵ, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Đó là Lời Chúa.

 

Suy Niệm

Chúa nhật XXI quanh năm B- Ga 6,61-70

“Chúng con sẽ đi theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68)

Bài giảng về “Bánh Hằng Sống” đă gây nhiều chống đối nơi dân chúng. Từ sự chống đối này người ta thấy sự khổ nạn của Chúa Giêsu chắc phải đến. Dân chúng và một số môn đồ khó chịu và từ chối tin, v́ họ hiểu lời Chúa theo khía cạnh vật chất và xác thịt chứ không hiểu trong Thần khí. Tâm hồn họ không ở trong t́nh trạng đón tiếp, họ từ chối những điều mới mẻ. Họ giam ḿnh trong thế giới vật chất mà họ coi là dễ chấp nhận hơn.

Phêrô đại diện cho 12 môn đệ: “Lạy Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68)… (Ga 6,70).

Phần chúng ta, chúng ta có biết đón nhận Lời Chúa (lời ban sự sống) cũng là đón nhận chính Chúa không? Hay là chối từ Lời Chúa, chối từ chính Chúa Giêsu.

Bằng cách đón nhận Lời Chúa, sống Lời Chúa, chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin, một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa hằng sống, và chúng ta sống một đời sống Kitô hữu đích thực.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)