Sống Lời Chúa

Ai không từ bỏ tất cả của cải ḿnh có, th́ không thể làm môn đệ Ta"”. Lc 14, 25-33

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - Năm C - 8/9/2013

BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18
"Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn".

Bài trích sách Khôn Ngoan.
Ai trong loài người có thể biết được ư định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn?
V́ những ư tưởng của loài hay chết th́ mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. V́ xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lư trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.
Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc t́m thấy những sự trước mắt. C̣n những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ư của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp ḷng Chúa.
V́, lạy Chúa, những ai sống đẹp ḷng Chúa từ ban đầu, th́ được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17
Thân lạy Chúa, Người là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đă khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Người phán: "Hăy trở về gốc, hỡi con người".
2. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô.
3. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được ḷng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ c̣n để tới bao giờ? xin tỏ ḷng xót thương tôi tớ của Người.
4. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân t́nh của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Người củng cố, xin Người củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.

BÀI ĐỌC II: Plm 9b-10. 12-17
"Con hăy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.
Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù v́ Đức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đă sinh ra trong xiềng xích. Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hăy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích v́ Tin Mừng. Nhưng v́ chưa biết ư con, nên cha không muốn làm ǵ, để việc nghĩa con làm là một việc tự ư, chớ không v́ ép buộc. V́ biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay v́ nô lệ, th́ như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, th́ xin con hăy đón nhận nó như chính ḿnh cha vậy.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta th́ nghe Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 14, 25-33
"Ai không từ bỏ tất cả của cải ḿnh có, th́ không thể làm môn đệ Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống ḿnh, th́ không thể làm môn đệ Ta. C̣n ai không vác thập giá ḿnh mà theo Ta, th́ không thể làm môn đệ Ta.
"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, th́ mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.
"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem ḿnh có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh ḿnh chăng? Bằng chẳng nổi, th́ khi đối phương c̣n ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải ḿnh có, th́ không thể làm môn đệ Ta".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

THẬP TỰ ĐỜI M̀NH
06-09-2013 2:20 pm

Sadhu, trong Ấn độ giáo, là tên gọi những nhà đạo sĩ sống không tơ vuơng vật chất thế trần. Họ tự tinh luyện ḿnh đựợc luôn siêu thoát để tâm hồn chẳng mảy may vương vấn bụi trần.

Như một Sadhu kia tu đă lâu năm, đă gần thành chánh qủa. Mỗi khi thiền niệm, Sadhu ngồi yên như tượng, mặc cho bầy chuột rỉa rói manh khố che thân. Kẻ qua đường chạnh ḷng thương biếu Sadhu con mèo xua đàn chuột đói rồi thay nhau đem sữa nuôi mèo. Và một phú hộ kia từ tận phương xa nghe danh tiếng Sadhu tặng một con ḅ lấy sữa. Có ḅ th́ phải có chuồng; nhưng ḅ đă có chuồng, c̣n Sadhu th́ ở đâu đây!!?

Nghĩ thế, dân làng xúm nhau dựng cho Sadhu một cḥi lá. Nhưng rồi từ ấy, Sadhu vướng bận miên man đến cḥi, đến chuồng, đến ḅ, đến mèo. Sợ Sadhu không c̣n giờ chiêm niệm, dân làng lại bàn bạc nhau thuê một người giúp việc.

Có mèo! Có ḅ! Có nhà! Lại có cả người hầu hạ! Kể từ dạo ấy, Sadhu bê trễ biếng nhác thiền niệm; thậm chí, quên bẵng đi ḿnh là kẻ tu hành!!!

Mùa bầu cử đang đà chín rộ và cử tri đuợc rót vào tai những lời hứa già non kiếm phiếu. Giả như Chúa Giêsu cũng đă hứa như thế với các môn đệ Người?

Không! Người lănh đạo chân chính không bao giờ đ̣i hỏi hoàn cảnh phải thay đổi để chấp nhận con người ḿnh. Trái lại, họ tự buộc thay đổi con người ḿnh để thích hợp với hoàn cảnh đang sống chung quanh.

Và họ đ̣i buộc các môn sinh phải làm như thế! Như danh tướng Garibaldi truyền cho thuộc hạ ḿnh phải trả giá hy sinh để giải phóng nước Ư. Hoặc như cố Thủ Tuớng Anh quốc Winston Churchill không có ǵ để hiến dâng ngoài máu, mồ hôi và nước mắt đời ḿnh.

Vác thập giá theo Chúa, như Thánh Phaolô nhắn nhủ Philêmon, phải “là một việc tự ư, chớ không v́ ép buộc.” Và sự tự ư kia đ̣i hỏi một nhạy bén phán đoán giữa phuơng tiện và cứu cánh -nghĩa là ơn cứu độ chỉ có thể đạt đuợc với sự khôn ngoan.

Có đủ khôn ngoan để bắt đầu ơn cứu độ không khi thánh gía oằn nặng trên vai lại phủ đầy vật chất và những tham vọng rất vị kỷ cá nhân. Và nhất là khi dùng mọi phuơng tiện để biện minh cho cứu cánh, dẫu cho cứu cánh kia là ơn cứu độ của chính riêng ta!

Lm Nguyễn Khoa Toàn