Sống Lời Cha

CHA NHẬT 24 THƯỜNG NIN - NĂM A - Ngy 11/09/09

BI ĐỌC I: Hc 27, 33 - 28, 9
"Hy tha thứ cho kẻ lm hại ngươi, th khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha".

Bi trch sch Đức Huấn Ca.
Thịnh nộ v giận dữ, cả hai đều đng gh tởm, người c tội đều mắc cả hai. Ai muốn bo th, sẽ bị Cha bo th, v Cha nghim trị tội lỗi n.
Ngươi hy tha thứ cho kẻ lm hại ngươi, th khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người ny tch lng giận ght người kia, m dm xin Cha cứu chữa sao? N chẳng thương xt người đồng loại với n, m cn cầu xin tha thứ tội lỗi n lm sao? N l xc thịt m tch lng thịnh nộ, th dm xin Cha tha thứ lm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội c n? Ngươi hy nhớ đến điều sau hết, v chấm dứt hận th: hy nhớ đến sự hư nt v sự chết, hy trung thnh với cc giới răn. Hy nhớ knh sợ Thin Cha, v đừng giận ght kẻ khc. Hy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao, v hy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khc.

Đ l Lời Cha.

ĐP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Cha l Đấng từ bi v hay thương xt, chậm bất bnh v hết sức khoan nhn.

1. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, ton thể con người ti, hy chc tụng thnh danh Người. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v chớ kh qun mọi n huệ của Người.
2. Người đ thứ tha cho mọi điều sai lỗi, v chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thn; Người đội đầu ngươi bằng mo từ bi, n sủng.
3. Người khng chấp tranh triệt để, cũng khng đời đời giữ thế căm hờn. Người khng xử với chng ti như chng ti đắc tội, v khng trả đũa theo điều oan tri chng ti. 4. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trn tri đất, lng nhn hậu Người cn siu việt hơn thế trn kẻ knh sợ Người. Cũng như từ đng sang ty xa vời vợi, Người đ nm tội lỗi xa khỏi chng ti.

BI ĐỌC II: Rm 14, 7-9
"D chng ta sống hay chết, chng ta đều thuộc về Cha".

Bi trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.
Anh chị em thn mến, khng ai trong anh chị em được sống cho mnh, v cũng khng ai chết cho mnh. V nếu chng ta sống, l sống cho Cha; nếu chng ta chết, l chết cho Cha. Vậy, d sống hay chết, chng ta đều thuộc về Cha. V lẽ ấy, nếu Đức Kit đ chết v sống lại, l để cai trị kẻ sống v kẻ chết.

Đ l lời Cha.

ALLELUIA: Ga 6, 64b v 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, lời của Cha l thần tr v l sự sống, Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHC M: Mt 18, 21-35
"Thầy khng bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.
Khi ấy, Phr đến thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. C phải đến bảy lần khng?" Cha Gisu đp: "Thầy khng bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề ny, th Nước Trời cũng giống như ng vua kia muốn tnh sổ với cc đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngn nn bạc. Người ny khng c g trả, nn chủ ra lệnh bn y, vợ con v tất cả ti sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mnh dưới chn chủ v van lơn rằng: 'Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn v ti sẽ trả cho ngi tất cả'. Người chủ động lng thương, trả tự do v tha nợ cho y. Khi ra về, tn đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tm lấy, bp cổ m ni rằng: 'Hy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mnh dưới chn v van lơn rằng: 'Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn, ti sẽ trả hết nợ cho anh'. Y khng nghe, bắt người bạn tống giam vo ngục, cho đến khi trả nợ xong. Cc bạn y chứng kiến cảnh tượng đ, rất khổ tm, họ liền đi thuật với chủ tất cả cu truyện. Bấy giờ chủ đi y đến vo bảo rằng: 'Tn đầy tớ độc c kia, ta đ tha hết nợ cho ngươi, v ngươi đ van xin ta; cn ngươi, sao ngươi khng chịu thương bạn ngươi như ta đ thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho l hnh hnh hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trn trời cũng xử với cc con đng như thế, nếu mỗi người trong cc con khng hết lng tha thou cho anh em mnh.

Đ l Lời Cha.


Suy Niệm:

KHI THỨ THA L KHI ĐƯỢC THA THỨ
09-09-2011 3:02 pm

Một ngy kia, ức Gim mục John Selwyn thấy một cậu con trai người bản xứ cư xử th bạo với cc em khc, Ngi gọi cậu lại khiển trch. Chẳng những khng chịu nghe, cậu cn vung tay đnh vo mặt vị Gim mục. Mọi người thấy vậy hoảng hốt. Nhưng Đức Cha John Selwyn khng cho họ trừng phạt cậu b. Rồi Ngi lặng lẽ bỏ đi.

Nhiều năm sau, một nh truyền gio được mời đến với một bệnh nhn. ng sắp chết v xin được rửa tội. Khi nh truyền gio hỏi anh muốn lấy tn thnh l g. Anh đp: "Xin đặt l John Selwyn, v chnh ngi đ dậy cho con biết ức Kit l ai khi con đnh ngi."

Một sự tha thứ đặc biệt c sức chinh phục người khc.

Bi Đọc 1 trong Sch Huấn Ca cn gọi l Sch Ben Sira khuyến khch chng ta tha thứ, Ben Sira đưa ra nhiều l lẽ của tha thứ:

- Khi tha thứ cho người khc th khi cầu nguyện mới được Cha thứ tha.

- Giữ lng giận ght người khc m dm xin Cha cứu chữa mnh sao?

- Khng thương xt người lm sao Cha thương xt mnh?

- Giữ thịnh nộ với tha nhn m đi Cha tha thứ sao?

- Hy nghĩ đến điều sau hết, tức l ci chết, để xa bỏ hận th.

- Hy nghĩ đến giao ước yu thương của Cha để tha thứ cho nhau.

Trong Bi Đọc 2 trch Thư Thnh Phaol gửi Tn Hữu Roma, Ngi mời gọi chng ta đừng để đến người khc, cũng đừng để đến mnh, nhưng tất cả hy quy hướng về Cha, v khng ai sống cho chnh mnh, cũng khng ai chết cho chnh mnh, v chng ta sống hay chết th đều thuộc về Cha.

Bi Tin Mừng Matthu hm nay, Cha Gisu đưa ra một dụ ngn về hai con nợ: Một ng quan mắc nợ nh vua một mn tiền rất lớn tới 10 ngn nn vng, nhưng đ được nh vua tha hết. Khi ng quan ny trở về gặp một người bạn chỉ thiếu mnh 100 nn bạc, bằng 1 phần triệu số nợ đối với nh vua. Người bạn ny khẩn thiết van xin bằng chnh những lời lẽ m ng quan đ xin với vua, ng quan ấy nhất định khng tha. Khi biết sự kiện ny, nh vua bắt giam ng quan cho tới khi trả hết đồng xu cuối cng.

Qua dụ ngn ny, Cha gửi chng ta sứ điệp tha thứ. D tội lỗi của chng ta đối với Thin Cha nặng gấp triệu lần tội người khc phạm đến chng ta, nhưng Cha vẫn tha thứ. Ngi mời gọi chng ta sẵn sng tha thứ cho tha nhn. V chnh khi thứ tha l khi được tha thứ như Kinh Ha Bnh của Thnh Phanxic Kh Khăn.

Trn thập gi, Cha Gisu đ cầu nguyện cho những kẻ giết Ngi: "Lạy Cha, xin tha cho chng v chng khng biết vic chng lm." (Lc. 23:34). Bi Tin Mừng hm nay Cha mời gọi chng ta thực hnh bi học tha thứ.

"Lạy Cha xin hy dng con như kh cụ bnh an của Cha. ể con đem yu thương vo nơi on th, đem thứ tha vo nơi lăng nhục. V chnh khi thứ tha l khi được tha thứ."

Lạy Cha, xin gip con sống sứ điệp tha thứ trong đời con. Amen.

Lm Chu Văn Chi.