Sống Lời Chúa

"Thánh Giá Nào Chúa Dành Cho Con"

LM. Nguyễn Văn Tuyên với tiếng hát Lệ HằngCHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - NĂM B - Ngày 13/09/2009

BÀI ĐỌC 1: Is 50, 5-9a
Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đă mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đă đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đă đưa má cho kẻ giật râu.
Tôi đă không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. V́ Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai c̣n tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu ṭa, ai là kẻ thù địch của tôi, hăy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh

1. Con yêu mến Chúa, v́ Chúa đă nghe tiếng con cầu khẩn, v́ Chúa đă lắng tai nghe lời con, trong ngày con kêu cầu Chúa.
2. Thừng chăo tử thần đă quấn lấy con, và màng lưới âm phủ đă chụp trên người con; con đă rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và con đă kêu cầu danh Chúa: "Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!"
3. Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa ǵn giữ những người chất phác; con đau khổ và Người đă cứu thoát con.
4. Bởi Người đă cứu con khỏi tử thần, cho mắt con khỏi rơi lệ và chân con không quỵ ngă. Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

BÀI ĐỌC 2: James 2, 14-18
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh chị em thân mến, nếu ai nói ḿnh có đức tin, mà không hành động theo đức tin, th́ nào có ích ǵ? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh chị em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi b́nh an, và ăn no mặc ấm", mà anh chị em lại không cho họ những ǵ cần dùng cho thân xác, th́ nào có ích ǵ? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; c̣n tôi, tôi có việc làm". Anh hăy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 8, 27-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "C̣n các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lăo, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nh́n các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hăy lui đi! v́ ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hăy từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống ḿnh, th́ sẽ mất. C̣n ai chịu mất mạng sống ḿnh v́ Ta và v́ Tin Mừng, th́ sẽ cứu được mạng sống ḿnh".

Đó là Lời Chúa.


 

Suy Niệm

Mảnh Đất Thánh
11-09-2009 3:13 pm
« Ai muốn theo Ta, hăy từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo Ta »

Chúng ta thường lên án đau khổ và tránh né nó. Nhiều khi chúng ta không biết giá trị tích cực của nó đem lại cho đời mỗi người chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta không biết biến đổi đau khổ thành khí cụ giúp ta thanh luyện con người chúng ta. Khổng Tử nói: Ngọc không dũa không sáng, người không bị gian nan thử thách, th́ cũng khó mà trở nên hoàn thiện.

Để thay đổi thái độ của chúng ta đối với đau khổ là chấp nhận sự thật rằng mọi sự xảy ra cho chúng ta đều đă được hoạch định để giúp chúng ta lớn lên về mặt tinh thần. Nichol nói một câu tuyệt vời: “Chúng ta không thể thất bại một khi mà chúng ta nhận ra rằng mọi sự xảy ra cho ḿnh đều đă được hoạch định để dạy ḿnh nên thánh.”

Bà Golda Meir là một phụ nữ có sắc đẹp khiêm nhường. Lúc đầu bà rất thất vọng và buồn phiền cho thân phận xí của ḿnh. May thay, bà nhận ra rằng phụ nữ không chỉ được đề cao về sắc đẹp mà c̣n cả về tài năng nữa. Chính v́ thế sau này bà đă thú nhận, không được đẹp đối với bà lại là một hồng ân. v́ đó là cơ hội để bà nhận ra những món qùa bí ẩn mà bà cần phải nhận ra và phát triển chúng để mang lợi ích cho bàn bản thân và xă hội. Nói cách khác, bà đă vui vẻ chấp nhận đau khổ và hân hoan vác thâp gía lên vai để biến thánh ân phúc Và kết qủa, bà đă trở thành vị nữ thủ tướng để lănh đạo dân tộc Do Thái.

Như thế chúng ta có thể nói đau khổ sẽ giúp chúng ta nhận ra ḷng yêu thương của Thiên Chúa nhân lành. Cũng như giữa ánh sáng chan ḥa của mặt trời, chúng ta khó nh́n thấy những v́ sao lung linh trên ṿm trời, nhưng, vào những đêm khuya tăm tối chúng ta sẽ dễ dàng thấy chúng. Cũng vậy, nhiều người trong chúng ta đă nhận ra Chúa giữa những khổ đau ê chề, mà trong những lúc hân hoan và vui tươi chúng ta không thấy Người.

Oscar Wilde đă viết: « Đau khổ chính là mảnh đất thánh.»

Nếu ta hiểu thánh gía hay đau khổ một cách tích cực chúng ta sẽ thấy lời Chúa Giêsu đă phán qua đoạn Tin mừng: « Ai muốn theo Ta, hăy từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo Ta » một tia sáng mới v́ dưới ánh sáng Phúc âm, th́ đau khổ không hẳn sẽ đem lại tai ương và mất mát, trái lại nó có thể trở nên mảnh đất thánh, một nguồn sống để chúng ta có cơ may thành thánh. Nên mọi người chúng ta được mời gọi học biết đón nhận thánh giá trong cuộc đời, bởi v́ tất cả là hồng ân.

Thầy Sáu Đặng đ́nh Nên

==========================

Chúa nhật XXIV quanh năm B- Mc 8,27-35

“Ai muốn theo Ta hăy từ bỏ ḿnh vác thập giá mà theo Ta” (Mc 8,34)

Để thực hiện chương tŕnh cứu rỗi, Chúa Giêsu đă tự bỏ trời cao, hạ ḿnh mang lấy xác phàm, từ bỏ ư riêng ḿnh, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Bởi thế, muốn theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu phải giữ hai điều kiện:

-Từ bỏ ḿnh: tự ghét ḿnh đă (Lc 14,26; Ga 12,25). Từ bỏ ḿnh: Từ bỏ tất cả, là liều mất mạng sống của ḿnh đi.

-Vác thập giá: Vác đến pháp trường khí cụ khổ h́nh của ḿnh. Con đường đến chốn khổ h́nh bao gồm sự lăng mạ và sỉ nhục tột độ.

Chúa Giêsu Kitô chỉ đạt tới vinh quang Thiên Chúa, sau cuộc khổ nạn và cái chết theo ư Thiên Chúa. Càng hạ ḿnh mang lấy xác phàm, Chúa Giêsu càng biểu lộ sự cao cả của tư cách Con Thiên Chúa. Ai mang Danh “Kitô hữu” phải sống cái nghịch lư của Kitô giáo: cứu sống mạng ḿnh là đánh mất nó; mất mạng sống ḿnh v́ Đức Kitô là cứu được nó. Vậy ta hăy tự xét ḿnh: Tôi đă “từ bỏ ḿnh và vác Thập giá” mỗi ngày để theo Chúa chưa?

Chúng ta hăy bắt đầu lại mỗi ngày.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)