Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Người Làm Vườn Nho"
Sáng tác: Nguyễn Bách do Diệu Hiền và Triệu Lộc song ca

 

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A - Ngày 18/09/08

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9
"Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Hăy t́m Chúa khi c̣n t́m được, hăy kêu cầu Người khi Người c̣n ở gần. Kẻ gian ác, hăy bỏ đường lối ḿnh, và kẻ bất lương, hăy bỏ những tư tưởng ḿnh, hăy trở về với Chúa, th́ Người sẽ thương xót; hăy trở về với Thiên Chúa chúng ta, v́ Chúa rộng ḷng tha thứ.

V́ tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, th́ đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18
Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.
1. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.
2. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất b́nh và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
3. Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm.

BÀI ĐỌC II: Phil 1, 20c-24. 27
"Đối với tôi, sống là Đức Kitô"

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh chị em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. V́ đối với tôi, sống là Đức Kitô, c̣n chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, th́ tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này: là ước ao chết để được ở với Đức Kitô th́ tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt th́ cần thiết cho anh chị em. Anh chị em hăy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 20, 1-16
"Hay mắt bạn ganh tị, v́ tôi nhân lành chăng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho ḿnh. Khi đă thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hăy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, th́ bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "V́ không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hăy đi làm vườn nho ta". Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lư rằng: "Hăy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lănh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lănh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lănh mỗi người một đồng. Đang khi lănh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ th́ bạn đă không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hăy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ư tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, v́ tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm

Công bằng không thể vắng bóng t́nh yêu.
16-09-2011 3:04 pm

Đời người phải chăng là chuỗi dài của những ước mơ? Ước mơ về sức khỏe, tiền tài danh vọng, về công bằng trong cuộc sống -những gì tốt đẹp cho chính mình. Chúa Giêsu cũng đã từng ước mơ được “thấy lửa ấy bừng cháy lên.” Ước mơ cháy bỏng, ước mơ về Nước Trời, Người ước mơ cả thế giới trở nên nước Thiên Chúa.

Người đã bày tỏ hình ảnh Nước Trời qua rất nhiều dụ ngôn khác nhau: Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển; như kho tàng chôn giấu trong ruộng; như hạt cải và tấm men.Và c̣n rất nhiều những dụ ngôn khác…

Qua dụ ngôn trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu không những đề cập đến một xă hội công bằng mà thôi nhưng phải là một xă hội có lòng bác ái. Đức Cha Nguyễn Thái Hợp có lần đã nói công bằng là một khát vọng thâm sâu của nhân loại và một lư tưởng cao đẹp mà không biết bao nhiêu triệu con người đă hy sinh chính mạng sống để tranh đấu hoặc để bảo vệ nó.

Ngài còn cho thấy rằng chẳng ai có thể sống an vui và hạnh phúc trong một xă hội chỉ có công bằng mà thôi. Cuộc sống viên măn đ̣i hỏi phải có thêm nhiều giá trị nhân bản và tâm linh khác nữa. Để xây dựng một xă hội nhân bản đó, Giáo huấn Xă hội Công giáo đề nghị phải đặt nền trên công bằng xă hội, nhưng phải đi xa hơn thứ công bằng lạnh lùng đó để vươn tới t́nh yêu.

Aristotle cho rằng “công bằng là một tập quán giúp con người chọn lựa điều chính đáng”. Người công bằng là người có thói quen hành động ngay thẳng và luôn chọn lựa điều công minh, chính trực. Nói rơ hơn: “Công bằng là một nhân đức nhờ đó mỗi người nhận phần của ḿnh và theo sự quy định của luật pháp. Trái lại, bất công là sự kiện ai đó lấy của cải của người khác và không phù hợp với luật lệ.”

Về điều này Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Chỉ một ḿnh công bằng mà thôi th́ chưa đủ. Thật vậy, công bằng có thể phản bội chính ḿnh, trừ khi nó biết mở rộng cửa cho một sức mạnh sâu xa hơn, là bác ái”. Từ quan điểm của Kitô giáo, giữa công bằng và bác ái luôn hiện diện một tương quan rất biện chứng. Nếu không thể yêu thương đích thực mà thiếu vắng công bằng, th́ khi vắng bóng t́nh yêu, công bằng sẽ là một công bằng chết, lạnh lùng, thiếu sinh khí và thiếu con tim.

Do đó, chúng ta phải thực hiện các nghĩa vụ của công bằng trước khi thi hành công tác bác ái. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở đây, mà luôn được mời gọi đi xa hơn và nhắm tới một lư tưởng cao hơn, đó chính là yêu thương.

LM Dương Thanh Liêm
(Trich vietcatholicsydney.net