Sống Lời Chúa


CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - Năm B - Ngày 20/09/2009

BÀI ĐỌC 1: Wis 2: 12; 17-20
Bài trích sách Khôn Ngoan.

Những kẻ gian ác nói rằng: "Chúng ta hăy vây bắt kẻ công chính, v́ nó không làm ích ǵ cho chúng ta, mà c̣n chống đối việc ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật.
Vậy chúng ta hăy xem coi điều nó nói có thậât hay không, hăy nghiệm xét coi những ǵ sẽ xảy đến cho nó, và hăy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. V́ nếu nó thật là Con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hăy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hăy kết án cho nó chết cách nhục nhă, v́ theo lời nó nói, th́ người ta sẽ cứu nó!" Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, v́ tội của chúng đă làm cho chúng mù quáng. Và chúng không biết ư định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 53, 3-4, 5-6 và 8
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.

1- Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Người, và xin xử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin.
2- V́ những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hăn t́m sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt ḿnh.
3- Ḱa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngườøi, v́ danh Người thiện hảo.

BÀI ĐỌC 2: James 3, 16-4, 3
Bài trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh chị em thân mến, ở đâu có ganh tị và căi vă, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, th́ trước tiên là trong trắng, rồi ôn ḥa, bao dung, nhu ḿ, hướng thiện, đầy ḷng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo văi trong b́nh an cho những người xây đắp an b́nh. Bởi đâu anh chị em cạnh tranh và căi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh chị em đó sao? Anh chị em ham muốn mà không được hưởng, nên anh chị em giết nhau. Anh chị em ganh tị mà không được măn nguyện, nên anh chị em cạnh tranh và căi cọ. Anh chị em không có, là tại anh chị em không xin. Anh chị em xin mà không nhận được, là v́ anh chị em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa măn các đam mê của anh chị em.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Gioan 8, 12
Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống".- Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 9, 30-37
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. V́ Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đă bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đă vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận ǵ thế?". Các ông làm thinh, v́ dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, th́ hăy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế nầy v́ danh Thầy, tức là đón tiếp chính ḿnh Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đă sai Thầy".

Đó là Lời Chúa.

 

Suy Niệm

Chúa nhật XXIV quanh năm B- Mc 8,27-35

“Ai muốn theo Ta hăy từ bỏ ḿnh vác thập giá mà theo Ta” (Mc 8,34)

Để thực hiện chương tŕnh cứu rỗi, Chúa Giêsu đă tự bỏ trời cao, hạ ḿnh mang lấy xác phàm, từ bỏ ư riêng ḿnh, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Bởi thế, muốn theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu phải giữ hai điều kiện:

-Từ bỏ ḿnh: tự ghét ḿnh đă (Lc 14,26; Ga 12,25). Từ bỏ ḿnh: Từ bỏ tất cả, là liều mất mạng sống của ḿnh đi.

-Vác thập giá: Vác đến pháp trường khí cụ khổ h́nh của ḿnh. Con đường đến chốn khổ h́nh bao gồm sự lăng mạ và sỉ nhục tột độ.

Chúa Giêsu Kitô chỉ đạt tới vinh quang Thiên Chúa, sau cuộc khổ nạn và cái chết theo ư Thiên Chúa. Càng hạ ḿnh mang lấy xác phàm, Chúa Giêsu càng biểu lộ sự cao cả của tư cách Con Thiên Chúa. Ai mang Danh “Kitô hữu” phải sống cái nghịch lư của Kitô giáo: cứu sống mạng ḿnh là đánh mất nó; mất mạng sống ḿnh v́ Đức Kitô là cứu được nó. Vậy ta hăy tự xét ḿnh: Tôi đă “từ bỏ ḿnh và vác Thập giá” mỗi ngày để theo Chúa chưa?

-Chúng ta hăy bắt đầu lại mỗi ngày.

______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)