Sống Lời Chúa

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".
Lc 16, 1-13

Nhạc nền: "Chúa Chăn Nuôi Tôi"


CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - Năm C - 22/9/2013

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7
"Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo".

Bài trích sách Tiên tri Amos.
Hăy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước.
Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát". V́ Giacóp kiêu căng, Chúa đă thề rằng: "Ta sẽ không bao giờ lăng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng".

Đó là Lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8
Hăy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hăy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hăy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.
2. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cơi trời là vinh quang của Chúa.. và Người để mắt nh́n coi khắp cả trên trời dưới đất.
3. Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người.


BÀI ĐỌC II: 1 Tm 2, 1-8
"Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Người muốn cho mọi người được cứu độ".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi Timôthêu.
Trước tiên, cha khuyên hăy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp ḷng Đấng Cứu Độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lư.
V́ chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đă phó ḿnh làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà v́ chứng tá đó, cha đă được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ cha nói thật chứ không nói dối, và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lư. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hăy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 17, 17b và a
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lư; xin hăy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 16, 1-13
"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lư, và người này bị tố cáo đă phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lư đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hăy tính sổ công việc quản lư của anh, v́ từ nay, anh không thể làm quản lư nữa'. Người quản lư nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, v́ chủ tôi cất chức quản lư của tôi? Cuốc đất th́ không nổi, ăn mày th́ hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lư, th́ sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.
"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hăy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'C̣n anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hăy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lư bất lương đó đă hành động cách khôn khéo: v́ con cái đời này khi đối xử với đồng loại th́ khôn khéo hơn con cái sự sáng.
"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hăy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, th́ họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.
"Ai trung tín trong việc nhỏ, th́ cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, th́ cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, th́ ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: v́ hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm.

Đồng Tiền Cho Đi.
20-09-2013 6:23 pm

Đồng Tiền Cho Đi. Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc nên rất giàu. Khi chết, ông ôm túi vàng theo ḿnh đi sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi ông thấy đói, nh́n thấy một quán ăn bên đường, ông liền ghé vào. V́ hà tiện, ông hỏi chủ quán: Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu? Chủ quán trả lời: chỉ một đồng - C̣n tô lớn kia? - Cũng chỉ một đồng. Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng chủ quán bảo: Ở đây chỉ dùng loại tiền-cho-đi mà thôi. Ông có không? Ông nhà giàu chỉ vào túi vàng của ḿnh, nhưng chủ quán nói: Đó chỉ là thứ tiền-lấy-vào. Ở đây không dùng được. -Thế tiền-cho-đi là tiền ǵ? Khi c̣n sống, mỗi lần ông bố thí cho người đang túng thiếu bao nhiêu đồng th́ ông được ban lại bấy nhiêu đồng loại tiền-cho-đi. Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong ḿnh nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền-cho-đi cả. Câu chuyện minh hoạ cho ư nghĩa về sự khôn ngoan của tin mừng hôm nay: hăy dùng của cải một cách khôn khéo để đổi lấy sự bảo đảm cho cuộc sống tương lai.
Mỗi người đều có một cuốn sổ đời riêng biệt. Thời gian tính sổ của chúng ta, sớm hay muộn, cũng sẽ đến. Chúa mời gọi chúng ta hăy luôn sẳn sàng để nộp lại sổ sách cho Người. Chúng ta chỉ quản lư chứ không phải là chủ nhân của những ǵ chúng ta đang sở hữu cho nên không ai có cái quyền tuyệt đối trên bất kỳ những ǵ chúng ta đang sở hữu. Tôi có quyền dùng tiền bạc và tài sản của tôi để làm bất cứ điều ǵ tôi ưa thích không bao giờ là lời nói của một kitô hữu bởi v́ sự thành công trong cuộc sống không phải là bao nhiêu tiền tôi kiếm được nhưng là cách mà tôi dùng nó v́ lợi ích cho phần rỗi của tôi. Tiền bạc là một yếu tố quan trọng của cuộc sống trong mọi thời đại. Nếu tiền bạc là cội nguồn của tất cả mọi sự dữ th́ nó cũng là cội nguồn của nhiều việc tốt lành. V́ thế điều quan trọng là làm sao để học biết giá trị đích thực của tiền bạc – điều ǵ có thể mua và điều ǵ không thể mua được. Hăy cho đi hơn là tích trử. Bao nhiêu đồng cho đi là bấy nhiêu đồng để dành cho đời sau. Thời gian hiện tại là thời gian chúng ta ghi lại số sách của những loại đồng tiền cho đi này.

LM. FX Nguyễn Văn Tuyết