Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Năm B - Ngày 4/10/2009

BÀI ĐỌC 1 – Gen 2, 18-24
Bài trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở một ḿnh không tốt. Ta hăy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”.
Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào và sinh vật nào Ađam gọi, th́ chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như ḿnh. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đă lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi”. Người này sẽ được gọi là người nữ, v́ bởi người nam mà ra. V́ thế, người đàn ông sẽ ĺa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ ḿnh, và cả hai nên một thân thể.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA – Tv. 127, 1-2, 3, 4-5, 6
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con.

1. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
2. Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn.
3. Đó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nh́n thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn.
4. Và để bạn nh́n thấy lũ cháu đàn con, nguyện xin b́nh an đến trên đất Israel.

BÀI ĐỌC 2 Hebr 2, 9-11
Bài trích thư gửi tín hữu Do thái.

Anh chị em thân mến, Đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên Thần, là Đức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự, v́ cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đă dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đă lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. V́ chưng, Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa, tất cả đều do một nguồn gốc. V́ thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh chị em.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA – Gioan 17, 17b và a
Alleluia, Alleluia.- Chúa phán: “Lời Cha là chân lư: xin hăy thánh hóa chúng trong sự thật”ơ. - Alleluia.

PHÚC ÂM – Mc 10, 2-16
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ ḿnh chăng?”. Người đáp: “Maisen đă truyền cho các ông thế nào?”. Họ thưa: “Maisen cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính v́ sự cứng ḷng của các ông, mà Maisen đă viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đă dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ ĺa cha mẹ để luyến ái vợ ḿnh, và hai người sẽ trở nên một huyết nhục. Vậy sự ǵ Thiên Chúa đă kết hợp, loài người không được phân rẽ”. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ ḿnh và lấy vợ khác, th́ phạm tội ngoại t́nh đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, th́ cũng phạm tội ngoại t́nh”. Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất b́nh và bảo các ông rằng: “Hăy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, v́ nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Đó là lời Chúa.
============================


Suy Niệm

Chúa nhật XXVII quanh năm B- Mc 10,2-16

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào Nước đó” (Mc 10,15)

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đă đề cập đến 2 vấn đề: ly dị và trẻ thơ.

Vấn đề thứ nhất, Người giải quyết một cách dứt khoát: không được ly dị: “Sự ǵ Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly”.

Vấn đề thứ hai: điều kiện để được thu nhận vào vương quốc: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào Nước đó” (Mc 10,15).

Nhưng tại sao ta phải “đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ”?

Thưa v́ trẻ nhỏ không kiêu căng, trái lại chúng sống đơn sơ khiêm tốn. Đó là những đức tính căn bản của đời sống đạo đức. Chúa Giêsu muốn người ta đón nhận Tin Mừng một cách đơn sơ, không thành kiến, không bị trói buộc bởi những truyền thống, như truyền thống Do thái được duy tŕ với những cấm kỵ và kiêu căng của chúng. Phải sống Lời Chúa một cách đơn sơ và khiêm tốn.

Như thế người Kitô hữu phải sống thật đơn sơ, bé mọn, để đón nhận ân sủng Chúa ban, như một trẻ em đón nhận ân huệ trao ban do t́nh thương.

Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)