Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Tân Hôn"

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Năm B - Ngày 7/10/2012

BÀI ĐỌC 1 - Gen 2, 18-24
Bài trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: Đàn ông ở một ḿnh không tốt. Ta hăy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào và sinh vật nào Ađam gọi, th́ chính đó là tên nó.
Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như ḿnh. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đă lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, v́ bởi người nam mà ra. V́ thế, người đàn ông sẽ ĺa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ ḿnh, và cả hai nên một thân thể.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA - Tv. 127, 1-2, 3, 4-5, 6
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con.

1. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
2. Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn.
3. Đó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nh́n thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn.
4. Và để bạn nh́n thấy lũ cháu đàn con, nguyện xin b́nh an đến trên đất Israel.

BÀI ĐỌC 2 Hebr 2, 9-11
Bài trích thư gửi tín hữu Do thái.

Anh chị em thân mến, Đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên Thần, là Đức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự, v́ cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đă dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đă lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. V́ chưng, Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa, tất cả đều do một nguồn gốc. V́ thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh chị em.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA - Gioan 17, 17b và a
Alleluia, Alleluia.- Chúa phán: Lời Cha là chân lư: xin hăy thánh hóa chúng trong sự thật. - Alleluia.

PHÚC ÂM - Mc 10, 2-16
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Người ta có được phép ly dị vợ ḿnh chăng?. Người đáp: Maisen đă truyền cho các ông thế nào?. Họ thưa: Maisen cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: Chính v́ sự cứng ḷng của các ông, mà Maisen đă viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đă dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ ĺa cha mẹ để luyến ái vợ ḿnh, và hai người sẽ trở nên một huyết nhục. Vậy sự ǵ Thiên Chúa đă kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông: Ai bỏ vợ ḿnh và lấy vợ khác, th́ phạm tội ngoại t́nh đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, th́ cũng phạm tội ngoại t́nh. Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất b́nh và bảo các ông rằng: Hăy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, v́ nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Hạnh Phúc Hôn Nhân.
05-10-2012 3:29 pm

Các bài đọc hôm nay đưa ra một chủ để rất nhạy cảm và một thực tế rất đau buồn của cuộc sống – vấn đề ly dị. Ly dị là một kinh nghiệm đau buồn trong đời sống gia đ́nh. Đối diện với nguy cơ của ly dị là một kinh nghiệm không ai muốn trải qua. Bởi v́ đây là việc chấp nhận rằng ḿnh đă thất bại v́ đă không làm tṛn lời hứa mà hai người trước đó đă một lần tin rằng chắc chắn sẽ làm được với sức mạnh của t́nh yêu. Nhưng tiếc thay, theo nhiều thống kê, số ly dị ngay cả nơi các kitô hữu mỗi ngày mỗi gia tăng.

Sống với nhau một vợ một chồng suốt đời trong thế giới hiện nay dường như đă trở thành một ước mơ khó đạt. Hiện nay, nhiều người tin rằng ly dị là việc không thể tránh được. Nhiều khi chúng ta, những người công giáo, cũng nghĩ rằng ly dị là điều khó có thể tránh được, dĩ nhiên đây là một thực tế chúng ta phải đối diện, thế nhưng đâu là lư do của ly dị? Có người cho rằng ly dị xảy ra chỉ khi nào một trong hai nguời t́m kiếm sự hoàn hảo của họ trong những sự vật và không chịu t́m kiếm nó trong con người mà Thiên Chúa đă tạo dựng để kiện toàn cho nhau.

Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta chỉ t́m kiếm hạnh phúc trong cuộc sống vật chất nhằm đem lại một sự hài ḷng ngắn ngủi tức thời, và ngay cả đôi khi c̣n làm giảm giá trị của hôn nhân xuống thành sự vật mà không nhận ra rằng đây không phải là mục đích của Thiên Chúa trong chương tŕnh sáng tạo. Chúa dựng nên người phối ngẫu không phải để là vật trang sức để ḿnh làm chủ nhưng là người trợ giúp, là sự bổ sung để cảm nghiệm và khám phá sự toàn hảo – thánh thiêng của nhau. Chúa dựng nên người nữ từ người nam để bà trở thành người có thể bổ sung những thiếu xót của ông. Trong người nữ, người nam khám phá ra sự hoàn hảo của ḿnh. Nếu không có bà, cuộc sống của ông không chỉ là một cuộc sống không đầy đủ nhưng c̣n là một cuộc sống không chủ đích và cô đơn. Bởi v́ trong vườn địa đàng không có ǵ có thể khoả lấp được sự thiếu xót này. Ông chỉ hạnh phúc khi gặp người nội trợ giống như ḿnh - đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi (Gen 2:23) và trong người nữ này, Adam đă khám phá ra t́nh yêu và hạnh phúc của ông. Ông nhận ra rằng ông trở nên h́nh ảnh của Thiên Chúa không chỉ qua chính ông nhưng c̣n qua sự kết hiệp với người nữ. Một sự kết hiệp được đặt trên nền tảng của việc cho đi và nhận lănh. Việc nhận lănh và cho đi này được ràng buộc bởi giới răn Sự ǵ Thiên Chúa liên kết con người không được phân ly (Mk.10:9). Cũng vậy, trong người nam, người nữ cũng khám phá ra sự hoàn hảo của bà. Nếu thiếu vắng sự bổ sung này, không chỉ cuộc sống của bà không được hoàn hảo nhưng c̣n là một cuộc sống không chủ đích và cô đơn. Bởi v́ không có ǵ trong vườn địa đàng có thể khoả lấp được sự thiếu xót này.

Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng chỉ t́m được hạnh phúc khi mỗi người nhận ra chính ḿnh trong người kia chứ không phải từ những sự vật. Điều mà cả hai thực sự cần là t́nh yêu, là một người trợ giúp, một người có thể giúp nhau khám phá ra chính con người của ḿnh. Một sự bổ sung giúp cả hai nhận ra sự toàn hảo của ḿnh để có thể cắt tỉa những thiếu xót của nhau mà trở nên một. Nói cách khác, trong mối liên hệ t́nh yêu giữa vợ chồng, niềm vui và sự thoả măn cá nhân phát xuất từ sự trao ban và chia sẻ vô điều kiện dựa trên nền tảng hạnh phúc của người ḿnh yêu. Tôi muốn hạnh phúc nhưng tôi sẽ không hạnh phúc cho đến khi tôi cũng làm cho người khác được hạnh phúc. Đây là câu trả lời trong việc t́m kiếm hạnh phúc trong hôn nhân chứ không phải là ly dị.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết