Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - Năm A - Ngày 2/10/11

BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7
"Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel".
Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi.

Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hăy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào c̣n việc ǵ phải làm cho vườn nho ta mà ta đă không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!

Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm ǵ đối với vườn nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công b́nh, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 79, 9 và 12. 13-14. 15-16. 19-20
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.

1. Từ Ai-cập Chúa đă mang về một gốc nho. Chúa đă đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang.
2. Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân?
3. Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nh́n coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đă cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đă củng cố cho ḿnh.
4. Chúng con sẽ không c̣n rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Người. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

BÀI ĐỌC II: Phil 4, 6-9
"Thiên Chúa b́nh an sẽ ở cùng anh em".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh chị em thân mến, anh chị em đừng lo lắng ǵ hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh chị em hăy tŕnh bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và b́nh an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ ǵn ḷng trí anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô.

Vả lại, hỡi anh chị em, những ǵ là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, th́ anh chị em hăy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh chị em đă học biết, đă lănh nhận, đă nghe và đă thấy nơi tôi, anh chị em hăy đem những điều đó ra thực hành, th́ Thiên Chúa b́nh an sẽ ở cùng anh chị em.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 21, 33-43
"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lăo trong dân rằng: "Các ông hăy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai ḿnh đến với họ, v́ nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai ḿnh. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hăy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đă trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!" Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

HĂY GẮNG SINH HOA LỢI

“Ăn cơm Tàu; lấy vợ Nhật; ở nhà Tây”: câu nói nửa đùa nửa thật mà ta đă như nghe qua. Và đôi khi, đă một lần thầm ước...

Và có thể ta không một chút ngần ngại thêm vào: xài đồ Đức! Hầu như bất cứ thứ ǵ ‘made in Germany’ đều tốt cả. Từ xe cộ, máy móc, cho đến những vật dụng thường ngày…

Và Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô đă ít nhiều khẳng định điều đó trong chuyến thăm mục vụ tại quê huơng Ngài cuối tuần qua. “Giả sử như những du khách đến sống cùng một gia đ́nh trung lưu nước Đức, họ sẽ học đuợc điều ǵ,” Ngài đặt vấn đề!

“Sẽ có nhiều điều để cảm phục như sự thịnh vuợng, kỷ luật, cách quản lư cũng như năng lực làm việc. Nhưng họ cũng sẽ thấy nhiều điều tiêu cực: nghèo đói về đức tin, về quan hệ t́nh người …”

Với chính Giáo Hội Công Giáo Đức, Ngài thẳng thắn mời gọi mọi người “phải thành thật nh́n nhận rằng tuy có thặng dư phuơng tiện về cấu trúc xă hội, chúng ta vẫn c̣n thiếu nhiều về cấu trúc tâm linh!”

Và bằng với một tâm t́nh chân thật, Ngài đă mạnh dạn thách đố chủ nghĩa cá nhân đang được thổi phồng quá đáng tại các quốc gia Tây Phuơng, nơi “con người đang dần đánh mất những kinh nghiệm về sự tốt lành của Thiên Chúa.”

“Đức quốc đuợc có như hôm nay do sức mạnh của tự do. Nhưng tự do chỉ phát triển khi tạo ra một phúc lợi chung.” Nói một cách khác, khi quyền lợi cá nhân lấn áp quyền lợi của tha nhân, sự tự do kia đă bị tha hóa, vô phương, mất hướng, …

Rơ ràng khi tự do không đi đôi với trách nhiệm chung -hoặc không “sinh hoa lợi”, tự do ấy –như thiên đàng- sẽ bị “lấy đi”.

Khi phủi tay từ chối trách nhiệm vào việc sinh hoa lợi chung, ta đă trở thành một chủ thể không toàn vẹn. Và đời sống ta đă không c̣n nhiều ư nghĩa. Như tục ngữ Đức: “Khi không làm điều tốt, bạn đă làm điều xấu rồi!”

Lm Nguyễn Khoa Toàn

(Trích website: www.vietcatholisydney.net)