Sống Lời Cha


CHA NHẬT 28 THƯỜNG NIN Năm B - Ngy 11.10.2009

BI ĐỌC 1: Sap 7, 7-11
Bi trch sch Khn Ngoan.

Ti đ ước ao được ban sự hiểu biết, ti cầu khẩn được thần tr khn ngoan đến cng ti.
Ti lấy sự khn ngoan lm hơn vương quốc v ngai vng: Đem so snh sự giu sang với sự khn ngoan, ti kể sự giu sang như khng. Ti cũng khng so snh n như kim cương, v mọi thứ vng đem so snh với n th kể như hạt ct nhỏ b, v bạc đem để trước n, th kể như đất bn. Ti yu qu sự khn ngoan hơn sức khỏe v sắc đẹp, ti lấy n lm hơn được sự sng, v sự sng của n khng hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lnh đều đến cng ti lm một với n, v nhờ tay của n ti được đoan chnh khng kể xiết.

Đ l Lời Cha.

ĐP CA Tv. 89: 12-13, 14-15, 16-17
Xin cho chng con sớm được no phỉ n tnh của Cha, để chng con mừng rỡ hn hoan.

1. Xin dạy chng con biết đếm ngy giờ, để chng con luyện được lng tr khn ngoan. Lạy Cha, xin trở lại, chớ cn để tới bao giờ? Xin tỏ lng xt thương ti tớ của Người.
2. Xin cho chng con sớm được no phỉ n tnh của Cha, để chng con mừng rỡ hn hoan trọn đời sống chng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngy Cha hạ nhục chng con, thế cho những năm chng con mục kch nạn tai.
3. Xin cho cc bầy ti nhn thấy sự nghiệp của Cha, v cho con Chu họ được thấy vinh quang Người. Xin cho chng con được hưởng n sủng Cha l Thin Cha chng con, sự nghiệp tay chng con lm ra, xin Ngườụi củng cố, xin Người củng cố sự nghiệp tay chng con lm ra.

BI ĐỌC 2 Hebr 4, 12-13
Bi trch thơ gửi tn hữu Do thi.

Anh chị em thn mến, lời Thin Cha l lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bn hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phn rẽ linh hồn với thần tr, gn cốt với tủy no, phn tch tnh cảm với nghĩ của tm hồn. Khng một tạo vật no ẩn khuất được trước mặt Cha; tất cả mọi sự đều phơi trần v tỏ ra trước mắt của Đấng m chng ta phải trả lẽ.

Đ l Lời Cha.

ALLELUIA Lc 19, 38

Alleluia, Alleluia.- Chc tụng Đức Vua, Đấng nhn danh Cha m đến, bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời.- Alleluia.

PHC M Mc 10, 17-30
Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu vừa ln đường, th một người chạy lại, quỳ gối trước Người v hỏi: Lạy Thầy nhn lnh, ti phải lm g để được sống đời đời? Cha Gisu trả lời: Sao ngươi gọi Ta l nhn lnh? Chẳng c ai l nhn lnh, trừ một mnh Thin Cha. Ngươi đ biết cc giới răn: Đừng ngoại tnh, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng lm chứng gian, đừng lường gạt. Hy thảo knh cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đ ti đ giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Cha Gisu chăm ch nhn người ấy v đem lng thương m bảo rằng: Ngươi chỉ cn thiếu một điều l ngươi hy đi bn tất cả gia ti, đem bố th cho người ngho kh v ngươi sẽ c một kho bu trn trời, rồi đến theo Ta. Nhưng người ấy nghe những lời đ, th sụ nt mặt v buồn rầu bỏ đi, v anh ta c nhiều của cải. Lc đ Cha Gisu nhn chung quanh, v bảo cc mn đệ rằng: Những người giu c vo nước Thin Cha kh biết bao. Cc mn đệ kinh ngạc v những lời đ. Nhưng Cha Gisu lại ni tiếp v bảo cc ng rằng: Hỡi cc con, những kẻ cậy dựa vo tiền bạc, thật kh m vo nước Thin Cha biết bao. Con lạc đ chui qua lỗ kim cn dễ hơn người giu c vo nước Thin Cha. Cc ng cng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy th ai c thể được cứu độ? Cha Gisu chăm ch nhn cc ng, v ni: Đối với loi người th khng thể được, nhưng khng phải đối với Thin Cha, v Thin Cha lm được mọi sự. Phr thưa cng Cha Gisu rằng: Đy chng con đ bỏ mọi sự m theo Thầy? Cha Gisu trả lời rằng: Thầy bảo thật cc con, chẳng ai bỏ nh cửa anh em, chị em, cha mẹ, con ci, đồng ruộng v Thầy v v Phc m, m ngay by giờ lại khng được gấp trăm ở đời ny về nh cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con ci v ruộng nương, cng với sự bắt bớ, v ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng c nhiều kẻ trước nhất sẽ nn rốt hết v những kẻ rốt hết sẽ nn trước nhất.

Đ l Lời Cha. 

Suy Niệm

______
Đamien
(Trch Lực Sống của Đamin Website: www.gpnt.net)