Sống Lời Cha

Cha nhật XXIX quanh năm A. Mt 22, 15-21

Những g của Xdar th hy trả cho Xdar, v những g của Thin Cha th hy trả cho Thin Cha. (Mt 22,21)

Những g của Xdar th hy trả cho Xdar kiểu ni ny muốn diễn tả những đi buộc của đời sống cộng đồng: người kit hữu khng thể no tự miễn cho mnh những bổn phận đối với quốc gia, v trong quốc gia lấy cớ l chỉ thực hiện những bổn phận thuần ty tn gio. V d l cng dn Nước trời (Ph 3,19), chng ta cũng l cng dn của một qu hương trần thế m chng ta mang trch nhiệm trong mức độ qu hương đi hỏi chng ta dấn thn phục vụ. Tuy nhin người Kit hữu đừng qun những g của Thin Cha th hy trả cho Thin Cha (Mt 22,21)

Trong cu ni của Cha Gisu, người nhấn mạnh đến tnh cch siu việt v tuyệt đối của những quyền lợi Thin Cha. Người khng chối từ nộp thuế, nhưng Người nu ln một đi hỏi su xa hơn v triệt để hơn: phải trả cho Thin Cha khng phải một vật no đ, nhưng trọn vẹn bản thn mnh, bởi v con người chng ta hon ton lệ thuộc vo Cha. Phải đặt mọi sự đng chỗ, v Thin Cha phải chiếm địa vị cao nhất.
______
Đamien

(Trch Lực Sống của Đamin Web site: www.gpnt.net)

***********************************************

LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Như cng dn phải đng thuế cho nh nước.  Cha Gisu dạy ta chu tan mọi bổn phận đối với Thin Cha cũng như đối với anh em.  Đ l chủ điểm phụng vụ Lời Cha tuần 29 Thường nịn nầy, ễ Truyền gio. 

  Để được phụng vụ Lời Cha v Thnh Thể bồi dưỡng v lm tăng trưởng đức tin, ta hy vui mừng cng nhau cử hnh Thnh lễ hm nay.

  29 TN-A CHA NHẬT

Giữa thế gian, anh em phải chiếu sng như những v sao trn vm trời, l lm sng tỏ Lời ban sự sống (Pl 2, 16d-16a).  Phụng vụ hm nay by tỏ cho ta tnh yu chia sẻ sứ mệnh của Thin Cha Ba Ngi v mời gọi ta cộng tc. 

Tn trọng quyền sở hữu l một bổn phận nhn sinh.   15 Bấy giờ những người Pha-ri-su đi bn bạc với nhau, tm cch lm cho Đức Gi-su phải lỡ lời m mắc bẫy. 16 Họ sai cc mn đệ của họ cng đi với những người phe H-r-đ, đến ni với Đức Gi-su rằng: Thưa Thầy, chng ti biết Thầy l người chn thật v cứ sự thật m dạy đường lối của Thin Cha.  Thầy cũng chẳng vị nể ai, v Thầy khng cứ bề ngoi m đnh gi người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết kiến: c được php nộp thuế cho X-da hay khng?    18 Nhưng Đức Gi-su biết họ c c , nn Người ni: Tại sao cc người lại thử ti, hỡi những kẻ giả hnh!19 Cho ti xem đồng tiền nộp thuế!  Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: Hnh v danh hiệu ny l của ai đy?    21 Họ đp: Của X-da.  Bấy giờ, Người bảo họ: Thế th của X-da, trả về X-da;   của Thin Cha, trả về Thin Ch (Mt 22, 15-21)

Thin Cha tan quyền chọn gọi ta phục vu nhn sinh.  4 V lợi ch của ti tớ Ta l Gia-cp, v của người Ta đ chọn l t-ra-en, Ta đ gọi ngươi đch danh, đ ban cho ngươi một tước hiệu, d ngươi khng biết Ta.  5 Ta l ĐỨC CHA, khng cn Cha no khc;   chẳng c ai l Thin Cha, ngoại trừ Ta.  D ngươi khng biết Ta, Ta đ trang bị cho ngươi đầy đủ, (Is 45, 1. 4-6)

Thin Cha mun đời đng vng phục.  7 Hy dng Cha, hỡi cc dn cc nước, Đdng Cha quyền lực v vinh quang, 8 hy dng CHA vinh quang xứng danh Người.  Hy bưng lễ vật, bước vo tiền đnh Cha, 9 v thờ lạy Cha uy nghim thnh thiện, ton thể địa cầu, hy run sợ trước Thnh Nhan(Tv 95, 1. 3-5. 7-10.  Đ.  7b)

Ta phải lun lun chia vui sẻ mụn với nhau.  2 Chng ti hằng tạ ơn Thin Cha về tất cả anh em.  Chng ti nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,3 v trước mặt Thin Cha l Cha chng ta, chng ti khng ngừng nhớ đến những việc anh em lm v lng tin, những nỗi kh nhọc anh em gnh vc v lng mến, v những g anh em kin nhẫn chịu đựng v trng đợi Cha chng ta l Đức Gi-su Ki-t (1 Tx 1, 1-5b)

Con Người đến để hiến dng mạng sống lm gi chục mun người;   để cảm nhn được lng Thin Cha yu thương ta thế no, ta hy cng nhau suy ngắm tn trọng quyền sở hữu l một bổn phận nhn sinh lm sao.

Cha để mắt trng nom người knh sợ Cha, kẻ trng cậy vo lng Cha yu thương, hầu cứu họ khỏi tay thầ chết v nui sống trong bui cơ hn;   để cảm nhận được lng Thin Cha yu thương ta thế no, ta hy cng nhau suy ngắm tn trọng quyền sở hữu l một bổn phận nhn sinh lm sao.

LM. Martin Trần Văn Đon

================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

As a citizen pays his taxes, Jesus the Lord teaches us to fulfill all the duty for God as well as for one another.  This is the liturgical main focus of the 29th week of the Ordinary time, dedicated to the Mission.

   In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter todays liturgical celebration.

 29 OT-A SUNDAY

World Mission

Among whom you shine like lights in the world, as you hold on to the word of life (Pl 2: 16d-16a). Todays liturgy shows the mission-sharing love of the Triune God and invites us to collaborate with him.

To respect the rights of property is a human duty. 15 Then the Pharisees went off and plotted how they might entrap him in speech. 16 They sent their disciples to him, with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are a truthful man and that you teach the way of God in accordance with the truth.  And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. 17 Tell us, then, what is your opinion: Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?   18 Knowing their malice, Jesus said, Why are you testing me, you hypocrites?   19  Show me the coin that pays the census tax.  Then they handed him the Roman coin. 20 He said to them, Whose image is this and whose inscription?   21 They replied, Caesar's.  At that he said to them, Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.  (Mt 22: 15-21)

The Lord God has total authority to appoint us to serve his people.  4 For the sake of Jacob, my servant, of Israel my chosen one, I have called you by your name, giving you a title, though you knew me not. 5 I am the LORD and there is no other, there is no God besides me.  It is I who arm you, though you know me not (Is 45, 1. 4-6)

          The Lord is always worthy of obeying.  7 Give to the Lord, you families of nations, R give to the LORD glory and might 8 give to the Lord the glory due his name! Bring gifts and enter his courts;  9 bow down to the LORD, splendid in holiness.  Tremble before God, all the earth (Ps 96: 7-10.  R.  7b)

 We must share with each other.   2 We give thanks to God always for all of you, remembering you in our prayers, unceasingly 3 calling to mind your work of faith and labor of love and endurance in hope of our Lord Jesus Christ, before our God and Father (1 Thes 1: 1-5b).

God, how much we value your mercy! All mankind can gather under your protection;  to experience how God loves us, let us meditates how to respect the rights of property is a human duty.

Priest Doan Van Tran