Sống Lời Chúa

"Ai uống nước giếng này sẽ c̣n khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho th́ không bao giờ c̣n khát nữa,
v́ nước Ta cho ai th́ nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời".
(Ga 4, 5-42)

Nhạc nền: "Tự T́nh Sám Hối" với Quỳnh Lan
 

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A - Ngày 27/3/11

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7
"Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống".

Bài trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: "Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vầy".

Môsê kêu lên cùng Chúa rằng: "Con sẽ phải làm ǵ cho dân này? C̣n một chút nữa là họ ném đá con rồi". Chúa liền phán bảo Môsê: "Ngươi hăy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lăo Israel đi theo, tay ngươi cầm gậy mà ngươi đă dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, Ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống". Môsê làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lăo Israel. Ông đặt tên nơi đó là "Thử Thách", v́ con cái Israel đă phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: "Chúa có ở với chúng tôi hay không?"

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng ḷng!"

1. Hăy tới, chúng ta hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hăy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hăy xướng ca để hoan hô Người!
2. Hăy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hăy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. V́ chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.
3. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Đừng cứng ḷng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đă thử thách Ta, họ đă thử Ta mặc dầu đă thấy công cuộc của Ta".

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-2. 5-8
"Ḷng mến Chúa đổ xuống ḷng chúng ta, nhờ Thánh Thần là Đấng đă được ban cho chúng ta".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh chị em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được hoà thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, v́ ḷng mến Chúa đổ vào ḷng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đă được ban cho chúng ta. Ngay từ khi chúng ta c̣n yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết v́ chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết v́ kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ t́nh yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta c̣n là tội nhân, th́ theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đă chết v́ chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 4, 42 và 15

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho con nước hằng sống, để con không c̣n khát nữa.

PHÚC ÂM: Ga 4, 5-42
"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đă cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đă vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?" (V́ người Do-thái không giao thiệp ǵ với người Sa-maria). Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: "Xin cho tôi uống nước", th́ chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống". Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có ǵ để múc, mà giếng th́ sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đă cho chúng tôi giếng này và chính người đă uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ c̣n khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho th́ không bao giờ c̣n khát nữa, v́ nước Ta cho ai th́ nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng c̣n khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa". Chúa Giêsu bảo: "Bà hăy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây". Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng". Chúa Giêsu nói tiếp: "Bà nói "tôi không có chồng" là phải, v́ bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đă nói đúng đó". Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, tôi thấy rơ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đă thờ trên núi này, c̣n các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem". Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hăy tin Ta, v́ đă đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, c̣n chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, v́ ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đă đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lư, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lư". Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây". Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: "Thầy hỏi bà ta điều ǵ, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?" Bấy giờ người đàn bà để ṿ xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: "Mau hăy đến xem một ông đă nói với tôi tất cả những ǵ tôi đă làm. Phải chăng ông đó là Đấng Kitô?" Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: "Xin mời Thầy ăn". Nhưng Ngài đáp: "Thầy có của ăn mà các con không biết". Môn đệ hỏi nhau: "Ai đă mang đến cho Thầy ăn rồi chăng?" Chúa Giêsu nói: "Của Thầy ăn là làm theo ư Đấng đă sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: c̣n bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hăy đưa mắt mà nh́n xem đồng lúa chín vàng đă đến lúc gặt. Người gặt lănh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những ǵ các con không vất vả làm ra; những kẻ khác đă khó nhọc, c̣n các con thừa hưởng kết quả công lao của họ". Một số đông người Samaria ở thành đó đă tin Người v́ lời người đàn bà làm chứng rằng: "Ông ấy đă nói với tôi mọi việc tôi đă làm". Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đă ở lại đó hai ngày, và v́ nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không phải v́ những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đă được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa Giêsu - Lời Hứa Cứu Độ.
25-03-2011 3:06 pm

Một câu chuyện vui kể rằng một người đàn ông nọ sau khi chết đến toà phán xét thánh Phêrô cho ông một sự chọn lựa hoặc lên thiên đàng hoặc xuống hoả ngục. Không cần suy nghĩ ông trả lời ngay là ông chọn thiên đàng. Nhưng thánh Phêrô khuyên ông không nên quyết định một cách vội vàng và ngài cho ông ta thời gian một ngày đến hai nơi đó xem thử rồi quyết định. Trước tiên ông xuống hoả ngục. Ở đó ông thấy có đầy đủ tất cả, quán rượu, thuốc lá mọi sự đều miễn phí, không thuế má, mọi người rất lịch sự và thân mật. Rời Hoả ngục và lên thiên đàng ông thấy đời sống ở đây tuy cũng được nhưng không được hấp dẫn như ở hoả ngục v́ vậy ông thưa với thánh Phêrô là ông chọn hoả ngục. Khi trở lại hoả ngục ông thấy mọi việc hầu như thay đổi. Những ǵ ông thấy trước đây không c̣n nữa nhưng thay vào đó là những việc xấu xa, mọi người thù ghét nhau chứ không thân mật và lịch sự như trước. Ngạc nhiên ông đến hỏi chúa quỉ điều ǵ đă xảy ra. Chúa quỉ trả lời là một vài ngày trước đây là thời gian mà các quỉ tranh cử nhưng hiện giờ các cuộc bầu cử đă kết thúc!

Câu chuyện minh hoạ rằng điều mà các nhà chính trị hứa khi tranh cử và những ǵ họ thực sự làm là hai việc khác nhau. Trước khi trở thành giáo hoàng, đức thánh cha Bênêđíctô XVI viết một quyển sách về chính trị và luân lư. Ngài bắt đầu với nhận định rằng các nhà chính trị thuộc mọi đảng phái đều xem như là việc b́nh thường rằng họ phải đưa ra những lời hứa thật hấp dẫn để lôi cuốn cử tri. Ngài ghi nhận rằng cho đến hiện nay tại những quốc gia nơi mà sự giàu có và tự do đă đạt tới cao điểm người dân vẫn luôn khát vọng một điều ǵ đó cao cả và hạnh phúc. Thế nhưng khát vọng này phát xuất từ đâu? Nếu một xă hội quá đầy đủ này không làm chúng ta thoả măn điều ǵ sẽ làm cho chúng ta thỏa măn?

Tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Chúa gặp người đàn bà không được hạnh phúc. Bà đă trải qua 5 đời chồng nhưng bà vẫn không được hạnh phúc. Tuy nhiên điều này không đáng ngạc nhiên cho bằng là tuy cuộc sống như vậy nhưng bà không trở thành một người năn ḷng và yếm thế. Khi Chúa nói về Nước có thể làm thoả măn cơn khát của bà, bà không chế diễu nhưng xin Chúa hăy cho bà loại nước đó. Chúa Giêsu trao cho bà những ǵ mà bất cứ ai cũng không thể cho được. Người không đưa ra những lời hứa trống rỗng nhưng ban Nước Hằng Sống - ban chính Người cho bà: Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây.

Hôm nay, giữa mùa chay, Chúa mời gọi chúng ta hăy đến với Nước Hằng Sống. Đến với Người duy nhất có thể thoả măn khát vọng của ḿnh. Hăy đến với Chúa Giêsu và làm hoà với Người trong bí tích hoà giải.

LM FX Nguyễn Văn Tuyết