Sống Lời Chúa

Nhạc đệm: "Tự T́nh Sám Hối"
với tiếng hát Quỳnh Lan

Lạc Bước Phiêu-Du

Đời con lạc bước phiêu-du...
Nay con t́m Chúa; đền bù lỗi xưa.
Cuộc trần đen-bạc, lọc-lừa;
Đời con không Chúa, con chưa có ǵ!

Joseph Duy Tâm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm B Ngày 11/03/12

BÀI ĐỌC I : Xh 20, 1-17
"Luật do Maisen đă ban ra".

Bài trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đă dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ h́nh các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới ḷng đất.

Đừng thờ lạy và phụng sự các h́nh tượng ấy, v́ Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con v́ tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ ḷng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Tạ Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, v́ Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt. Ngươi hăy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, c̣n ngày thứ bảy là ngày Sabbat, th́ thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc ǵ. V́ trong sáu ngày, Chúa đă tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi hăy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươị Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại t́nh, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em ḿnh, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, ḅ lừa và bất cứ vật ǵ của bạn hữụ.

Đó là Lời Chúạ

ĐÁP CA : Tv 18, 8. 9. 10. 11
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đờị

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
2. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
3. Ḷng tôn sợ Chúa thuần khiết, c̣n măi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảỵ
4. Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ṛng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

BÀI ĐỌC II : 1 Cr 1, 22-25
"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi".
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, các người Do thái đ̣i hỏi những dấu lạ, những người Hy lạp t́m kiếm sự khôn ngoan, c̣n chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy lạp, th́ Ngài là Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, v́ sự điên rồ của Thiên Chúa th́ vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa th́ vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài ngườị.

Đó là Lời Chúạ

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM : Mt 4, 4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán rạ

PHÚC ÂM : Jn 2, 13-25
"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ Vượt Qua của dân Do thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán ḅ, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên ḅ ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hăy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành v́ nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi". Bấy giờ người Do thái bảo Người rằng: "Ông hăy tỏ cho chúng tôi thấy dấu ǵ là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ư nói đền thờ là thân thể Ngườị V́ thế, khi Chúa Giêsu từ cơi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đă tin Kinh Thánh và tin lời Người đă nóị Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, v́ mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, v́ Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rơ mọi điều trong ḷng người tạ.

Đó là Lời Chúạ

Suy Niệm:

Xây Dựng Đền Thờ Thiên Chúa.
09-03-2012 3:19 pm

Mỗi khi hành hương Thánh Địa Israel, tôi vẫn thích phải đến thăm viếng Đền Thờ Jerusalem trên Núi Thánh Đền Thờ Moriah, nơi đây 3 Đền Thờ Jerusalem đă được xây dựng.

1. Đền Thờ do vua Salomon xây dựng, trong đó có chứa Ḥm Bia Thánh, trong gian Cung Thánh có Bàn Thờ Hương, Bàn Bánh dâng tiến, và 10 chân đèn bằng vàng. Năm 586 trước công nguyên,quân đội Babylon đă tàn phá Đền Thờ này.

2. Sau thời lưu đày Babylon, Đền Thờ mới được xây dựng trên nền Đền Thờ cũ, được Thánh Hiến vào năm 515 BC. Trong gian Cung Thánh, người ta trang trí Chân Đèn 7 Ngọn thay thế Chân Đèn 10 Ngọn. Đền Thờ này bị tàn phá vào năm 169 BC.

3. Đền Thờ Herode được xây dựng từ năm 20 BC, và hoàn thành năm 26 BC. Đền Thờ thời kỳ này Chúa Gie6su thường đến để cầu nguyện và giảng dạy. Tại đây, xảy ra sự kiện Chúa Giêsu bảo vệ Đền Thờ Thiên Chúa khỏi bị trần tục hóa trong Bài Tin Mừng Gioan hôm nay. Đền thờ này bị phá hủy năm 70 AD.

Qua Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn mời gọi chúng ta Xây Dựng Đền Thờ Thiên Chúa trong mỗi tâm hồn.

Bài Đọc Thứ Nhất trong Sách Xuất Hành tŕnh thuật: Thiên Chúa mời gọi Maisen giải phóng dân Israel ra khỏi ách nộ lệ của Ai cập. Khi đến núi Sinai, Thiên Chúa ban bố lề luật cho Maisen và ông đă truyền lại cho dân chúng. Luật ấy được gọi là “Thập Giới” hay “Mười Điều Răn”. Đối với họ “Mười Điều Răn” là Giao Ước của chính Thiên Chúa, để Dân Do Thái tuân giữ và sống hiệp thông với Ngài. Đó chính là nền tảng cho đời sống Tôn Giáo của Dân Tộc Israel. Khi tuân giữ Mười Điều Răn của Chúa, họ đă xây dựng Đền Thờ Chúa trong tâm hồn.

Trong Thư Thánh Phaolô gửi Corinhtô, Ngài quả quyết rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa thể hiện rơ nhất nơi Thập Giá và sự khôn ngoan của Thiên Chúa trổi vượt hơn sự khôn ngoan của con người. Do đó, Ngài tự hào về sự khôn ngoan của Thập Giá bởi v́ sức mạnh của Ngài tỏ lộ trong sự yếu đuối: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh.” Trong thân phận yếu đuối của kiếp người, Thiên Chúa luôn phù hộ và ban sức mạnh cho con người để xây dựng Đền Thờ Thiên Chúa trong tâm hồn.

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan tŕnh thuật sự kiện Chúa Giêsu bảo vệ Đền Thờ Jerusalem. Ngài xua đuổi những kẻ buôn bán ở sân Đền Thở. Đền thờ là nơi dân Chúa thập phương tụ họp lại để tỏ ḷng tôn thờ và dâng tiến lễ vật cho Thiên Chúa. Đền thờ phải là nơi trang nghiêm dành cho việc thờ phượng. Nhưng người ta v́ ham lợi lộc đă biến Đền thờ thành nơi buôn bán, ồn ào nhộn nhịp. Đức Giêsu v́ nhiệt thành với Thiên Chúa đă dám chấp nhận nguy hiểm dẫn đến cái chết khi nghĩ đến câu Thánh vịnh: “V́ nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Tv 68,10).

Trong đời sống hằng ngày, Thiên Chúa mời gọi chúng ta Xây Dựng Đền Thờ Thiên Chúa ngay trong tâm hồn, bằng cách tuân giữ Mười Điều Răn và sống yêu thương: Yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa đă truyền dạy chúng ta.

Linh Mục Paul Văn Chi.