Sống Lời Chúa

Xin Đừng Quên Con
LM: Paul Van Chi
với tiếng hát Viêt Dũng

 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm B – Ngày 15/03/09 -

BÀI ĐỌC I: Xh 20, 1-17
"Luật do Môsê đă ban ra".

Bài trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đă dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ h́nh các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới ḷng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các h́nh tượng ấy, v́ Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con v́ tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ ḷng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.
Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, v́ Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt. Ngươi hăy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, c̣n ngày thứ bảy là ngày Sabbat, th́ thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc ǵ. V́ trong sáu ngày, Chúa đă tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi hăy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại t́nh, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em ḿnh, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, ḅ lừa và bất cứ vật ǵ của bạn hữu.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 11
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
2. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
3. Ḷng tôn sợ Chúa thuần khiết, c̣n măi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
4. Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ṛng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 22-25
"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chi em thân mến, các người Do-thái đ̣i hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp t́m kiếm sự khôn ngoan, c̣n chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, th́ Ngài là Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, v́ sự điên rồ của Thiên Chúa th́ vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa th́ vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Đó là lời Chúa.


CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4, 4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM: Ga 2, 13-25
"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán ḅ, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên ḅ ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hăy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành v́ nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hăy tỏ cho chúng tôi thấy dấu ǵ là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ư nói đền thờ là thân thể Người. V́ thế, khi Chúa Giêsu từ cơi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đă tin Kinh Thánh và tin lời Người đă nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, v́ mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, v́ Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rơ mọi điều trong ḷng người ta.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm
Chúa nhật V quanh năm B- Mc 1,29-39

“Mọi người đều đi t́m Thầy” (Mc 1,37)

“Con người đă khó nhọc t́m kiếm mà không bao giờ đạt được” (Gs 8,17)’ nhưng Chúa Giêsu tại tuyên bố: “Ai t́m th́ sẽ gặp” (Mt 7,3). Trong nỗi lo lắng sâu xa nhất của ḿnh, con người luôn t́m kiếm chính Thiên Chúa, nhưng sự t́m kiếm thường bị lạc hướng và họ phải điều chỉnh lại. Khi đó con người khám phá ra rằng, nếu con người lạc mất Thiên Chúa, th́ chính Thiên Chúa là Đấng đầu tiên đi t́m kiếm họ.

Việc t́m kiếm Chúa được tiến hành trong tinh thần đơn sơ của con tim (Kn 1,1), khiêm nhường và khó nghèo (Tv 22,27), trong tâm hồn tan nát khiêm cung (Đn 3,19). Khi đó Thiên Chúa là Đấng “nhân hậu với tâm hồn t́m kiếm Người”, sẽ để cho tâm hồn ấy gặp được Người (Gr 29,14), và “những người khiêm nhường, những người t́m Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ” (Tv 69,33).

T́m kiếm Thiên Chúa, chính là t́m kiếm Chúa Giêsu. Để chiếm đoạt Chúa Kitô và nắm giữ Người” (Pl 3,8), phải bỏ việc t́m kiếm sự công chính của riêng ḿnh (Rm 10,3), và để cho Người chiếm đoạt trong đức tin (Pl 3,12).
Hăy ư thức kết hiệp với Chúa Giêsu dâng ở giữa chúng ta, cũng như Người đang ở giữa chúng ta và anh em.

______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================

TƯ TƯỞNG SUY NIỆM SUỐT TUẦN:  

Chúa Giêsu đến gặp gở mọi người Người t́m chúng ta trước và xin nước uống Người khát nỗi khát khao từ thâm tâm sâu thẵm của Thiên Chúa Thiên Chúa khát chúng ta khát khao Người V́ thế từ nỗi khát khao của Thiên Chúa:    Ngài đ̣i chúng ta không được biến nhà Cha Ngài làm nơi buôn bán và thâm tín về tội ḿnh rồi ăn năn Ta có nhận ra Thiên Chúa Cha đang đôi chờ hoa trái của ta như  chủ vườn chờ qủa vă chăng?       

CHÚA NHẬT 3 CHAY  - B

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một, để ai tin vào Con của Người th́ được sống muôn đời (Ga 3, 16) Phụng vụ hôm nay bày tỏ cho ta t́nh yêu cứu độ lớn lao của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời goi ta ca tụng và tri ân. 

            Dấu lạ lớn nhất Chúa Giêsu ban cho ta là việc Người sống lại.  13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.  14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, ḅ, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.  15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên ḅ ra khỏi Đền Thờ; c̣n tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.  16 Người nói với những kẻ bán bồ câu:    Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.  17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đă chép trong Kinh Thánh:    V́ nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su:    Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?   19 Đức Giê-su đáp:   
Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại20 Người Do-thái nói:    Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?   21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.  22 Vậy, khi Người từ cơi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đă nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đă nói. 
 23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đă chứng kiến các dấu lạ Người làm.  24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, v́ Người biết họ hết thảy,25 và không cần ai làm chứng về con người Quả thật, chính Người biết có ǵ trong ḷng con người
(Ga 2, 13-25)

      Lề luật Thiên Chúa giải thoát ta.  2 Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đă đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ 3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta 17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con ḅ con lừa, hay bất cứ vật ǵ của người ta (Xh 20, 1-7)

       Thiên Chúa ban lut pháp và hun lnh cho ta làm nguồn nước sống    Đ Lạy Chúa, lời Chúa là Thần khí và là sự sống 8 Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn Thánh ư Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn 9 Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cơi ḷng Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời (Tv 18, 8-10.  15 Đ Ga 6, 63b)

        Đức Giêsu là sự khôn ngoan Thiên Chúa ban cho ta  23  chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.  24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (I Cr 1, 22-25)

         Ai uống nước tôi cho th́ nơi người ấy nước đó sẽ trở thành mạch nước chảy vọt mang lại sự sống đời đời; để cảm nhận được ḷng Thiên Chuá thương ta thế nào ta hăy chiêm ngắm Người khát ḷng tin ta vào mạch nước trường sinh của Người làm sao. 

         Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn hát mừng Ngài; để cảm nhận được ḷng Thiên Chuá thương ta thế nào ta hăy chiêm ngắm Dấu lạ lớn lao nhất Chúa Giêsu ban cho ta là việc Người sống lại làm sao

LM. Martin Trần Văn Đoàn

--------------------------------

THOUGHTS FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:  

Jesus comes to meet every human being He seeks us first and asks us for a drink He thirsts from the depth of God desire for us: God thirsts that we may thirst for him Therefore from the thirst of God: He asks us to do not make his Father’s house a house of trade and to convince of sin and repent Do we recognize God the Father is waiting for our fruit as the gardener for the fig tree fruit? 

 3 LENT - B  SUNDAY

God so loved the world that he gave the only -begotten Son, so that everyone who believes in him might have eternal life (Jn 3: 16) Today’s liturgy shows us the great saving love of the Triune God and invites us to praise and give thanks for it. 

      The greatest sign Jesus the Lord gives to the world is his resurrection from the dead 13  Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem.  14  He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money-changers seated there.  15 He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-changers and overturned their tables,16 and to those who sold doves he said, Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace.  17  His disciples recalled the words of scripture, Zeal for your house will consume me.  18 At this the Jews answered and said to him, What sign can you show us for doing this?  19 Jesus answered and said to them,  Destroy this temple and in three days I will raise it up.  20 The Jews said, This temple has been under construction for forty-six years,  and you will raise it up in three days?  21 But he was speaking about the temple of his body.  22 Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken.  23 While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing.  24 But Jesus would not trust himself to them because he knew them all, 25 and did not need anyone to testify about human nature He himself understood it well (Ga 2: 13-25)

      God loves us giving his law 2 I, the LORD, am your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery.  3 You shall not have other gods besides me 17 You shall not covet your neighbor's house You shall not covet your neighbor's wife, nor his male or female slave, nor his ox or ass, nor anything else that belongs to him (Ex 20: 1-17)

       God gives us his law and decree as a spring of life  R Your word are Spirit and life 8 The law of the LORD is perfect, refreshing the soul The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple.  9 The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart The command of the Lord is clear, enlightening the eye (Ps 19, 8-10 15 R Jn 6: 63b)

        Jesus’ cross is wisdom God gives us 23 but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, 24 but to those who are called, Jews and Greeks alike, Christ the power of God and the wisdom of God (I Cr 1: 22-25). 

         Whoever drinks the water that I shall give him, says the Lord, will have a spring inside him welling up for eternal life; to experience how God us let us contemplate how God the Father and the Holy Spirit are always with Jesus the Lord. 

How happy they who dwell in your house.  For ever they praising you; to experience how God us let us contemplate how The greatest sign Jesus the Lord gives to the world is his resurrection from the dead. 

Priest Doan Van Tran