Mừng ngày Mother's Day 04-05-2014

Ngàn Hoa Dâng Mẹ

Con xin dâng Mẹ ngàn Hoa bé nhỏ,
Với những hy-sinh cuộc đời thắm đỏ;
Gian-lao lận-đận khổ-đau tợ bó Hồng!
Mẹ ơi, Mẹ là chốn con cậy-trông.
Đời con phiêu-bạt nổi-trôi bềnh-bồng...
Thuở bé thơ, tâm-hồn con non-dại;
Con yêu Mẹ, ánh mắt nh́n êm-ái,
Và dâng Mẹ đời con tợ đóa Lài.

Đă bao lần, đời con gặp chông-gai;
Thuở mười hai, sống trong niềm đau chia-cắt;
Quê-Hương chinh-chiến con đành bỏ lại,
Cùng Gia-Đ́nh di Nam t́m tương-lai,
Bao nhọc-nhằn chồng-chất tháng năm dài...
Con dâng Mẹ đời con, đóa Hồng gai.

Mẹ ơi, qúa-khứ, hiện-tại, tương-lai...
Quê-Hương con, chả lẽ đau-thương măi;
Và Dân-Tộc, không t́m thấy tương-lai !?
Đất Nước của con, đồng lúa trăi dài,
Mà sao muôn người sống trong khổ-ải;
Đất Nước của con rừng vàng, biển bạc,
Mà sao người-người sống trong xơ-xác!?
Con nhớ rồi Mẹ ơi, bom đạn cày nát...
Quốc-tế vô thần, tràn vô ào-ạt;
Và Dân-Tộc con, lâm vào cảnh bi-đát!
Triệu người nằm xuống, trăm ngàn trôi-giạt,
Trăm ngàn hành-khất, trăm ngàn bị ngục-thất,
Và bao triệu người sống đời phiêu-bạt...!
Con lênh-đênh giữa gịng đời chua-chát,
Luôn cậy-trông Mẹ với t́nh yêu chất-ngất,
Và dâng Me, đời con tợ Hướng Dương.

Mẹ ơi, Mẹ là Nguồn-Suối T́nh-Thương.
Mẹ rỏ biết đời con lắm đoạn-trường;
Hơn một lần, con xa-ĺa Quê-Hương,
Tâm-tư gợi nhớ khắp mọi nẽo đường,
Mong Cha, nhớ Mẹ, ḷng ngập vấn-vương...
Con ra đi... để lại bao người thương,
Ngày về... c̣n xa lắm...biết đâu lường?
Con dâng Mẹ, đời Pensé mầu tím buồn!

Mẹ ơi ! Mẹ là chốn con hy-vọng...
Xin giúp con thoát cảnh sống long-đong,
Để con được an-vui trên đất khách,
Và luôn-luôn sống cuộc đời thanh-bạch,
Sẵn-sàng chấp-nhận cuộc sống đời lữ-khách;
Đủ can-đảm chịu mọi thử-thách cuộc đời,
Để mai ngày được sống cuộc sống an-vui.
Con dâng Me, đời con xanh Hy-Vọng...
Sống bên Mẹ thỏa dạ con ước mong!

Tháng Hoa 05/2011
 

Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A - Ngày 04-05-2014

BÀI ĐỌC I: Cv 2:14, 22- 33
"Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cơi chết".

Bài trích sách Tông đồ Công Vụ.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hăy biết điều này và lắng nghe lời tôi!

Hỡi những người Israel, hăy nghe những lời này: Đức Giêsu Nagiarét là người đă được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh chị em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đă dùng Người để thực hiện giữa anh chị em, như chính anh chị em đă biết. Theo như Thiên Chúa đă định và biết trước, Người đă bị nộp, và anh chị em đă dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ găy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đă giải thoát Người khỏi những đau khổ của cơi chết mà cho Người phục sinh, v́ không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. V́ chưng Đavít đă nói về Người rằng: 'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, v́ Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. V́ thế, ḷng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: v́ Chúa không để linh hồn tôi trong cơi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đă cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.

1. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: "Người là Chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con".
2. Con chúc tụng Chúa v́ đă ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều ḷng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, v́ Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.
3. Bởi thế ḷng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, v́ Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát.
4. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời!

BÀI ĐỌC II: 1 Peter 1, 17-21
"Anh chị em được cứu độ bằng Máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh chị em thân mến, nếu anh chị em gọi Người là Cha, Đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, th́ anh chị em hăy sống trong sự kính sợ suốt thời anh chị em c̣n lưu trên đất khách. Anh chị em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh chị em đă được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không t́ ố. Người đă được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết v́ anh chị em. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống lại từ cơi chết, và ban vinh quang cho Người để anh chị em đặt cả ḷng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.


ALLELUIA: x. Lc 24:32
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 24: 13-35
"Hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ư kiến với nhau, th́ chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện ǵ vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bă vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc ǵ thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nagiarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lănh của chúng ta đă bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đă xảy ra nay đă đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đă làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đă thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đă nói; c̣n Người th́ họ không gặp". Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đă nói! Chớ th́ Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Maisen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, v́ trời đă về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng ḷng chúng ta đă chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đă sống lại, và đă hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đă xảy ra dọc đường và hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

MẸ ƠI!!!

Một nhà văn đă viết: “Thơ viết về Mẹ bao giờ cũng đạt; nhạc viết về Mẹ bao giờ cũng hay; tranh vẽ về Mẹ bao giờ cũng đẹp. Bởi Mẹ là nguồn cảm xúc sâu xa, vô tận và nhiệm mầu nhất trong mọi nguồn sáng tạo.”

Thật thế, mỗi khi chữ Mẹ được nhẫm trong tim rồi đọc to lên ̣a trong mừng rỡ, ai trong chúng ta mà không khỏi bồi hồi rung động:

“Ôi chữ Mẹ lớn như trời như biển,
”Chỉ một âm mà như tiếng sấm rền.

Với những người Mẹ đă khuất -những người Mẹ đă “mang vào thiên thu hai chữ thành tâm,” hăy luôn tưởng niệm gịng sữa thơm đă nuôi duỡng chúng ta đuợc khôn lớn nên người.

Và hăy tỏ ḷng biết ơn những người Mẹ mà “một đời gánh nắng gánh mưa, ṃn vai đời Mẹ vẫn chưa yên ḷng,” để luôn biết sống trọn vẹn thiên chức mà Thiên Chúa đă đặc biệt trao ban.

Với những phức tạp không thể tránh của một đời sống thường ngày, nhiều khi một ánh mắt nh́n cảm thông tha thứ, một nụ cười vui chia sẻ ủi an, những giọt lệ vắn dài chịu đựng không than oán thở dài của những người Mẹ, có thể thay đổi một đời sống con người, có thể xoay chuyễn một gia đ́nh phân hóa.

Và biết đâu chừng, những giọt nước mắt nóng kia sẽ làm tan đi những biên giới nghi ngờ của một thế giới đang dẫy đầy nhiều bất hạnh phân ly…

Lm Nguyễn Khoa Toàn


Mừng ngày Mother's Day

Ngàn Hoa Dâng Mẹ

Con xin dâng Mẹ ngàn Hoa bé nhỏ,
Với những hy-sinh cuộc đời thắm đỏ;
Gian-lao lận-đận khổ-đau tợ bó Hồng!
Mẹ ơi, Mẹ là chốn con cậy-trông.
Đời con phiêu-bạt nổi-trôi bềnh-bồng...
Thuở bé thơ, tâm-hồn con non-dại;
Con yêu Mẹ, ánh mắt nh́n êm-ái,
Và dâng Mẹ đời con tợ đóa Lài.

Đă bao lần, đời con gặp chông-gai;
Thuở mười hai, sống trong niềm đau chia-cắt;
Quê-Hương chinh-chiến con đành bỏ lại,
Cùng Gia-Đ́nh di Nam t́m tương-lai,
Bao nhọc-nhằn chồng-chất tháng năm dài...
Con dâng Mẹ đời con, đóa Hồng gai.

Mẹ ơi, qúa-khứ, hiện-tại, tương-lai...
Quê-Hương con, chả lẽ đau-thương măi;
Và Dân-Tộc, không t́m thấy tương-lai !?
Đất Nước của con, đồng lúa trăi dài,
Mà sao muôn người sống trong khổ-ải;
Đất Nước của con rừng vàng, biển bạc,
Mà sao người-người sống trong xơ-xác!?
Con nhớ rồi Mẹ ơi, bom đạn cày nát...
Quốc-tế vô thần, tràn vô ào-ạt;
Và Dân-Tộc con, lâm vào cảnh bi-đát!
Triệu người nằm xuống, trăm ngàn trôi-giạt,
Trăm ngàn hành-khất, trăm ngàn bị ngục-thất,
Và bao triệu người sống đời phiêu-bạt...!
Con lênh-đênh giữa gịng đời chua-chát,
Luôn cậy-trông Mẹ với t́nh yêu chất-ngất,
Và dâng Me, đời con tợ Hướng Dương.

Mẹ ơi, Mẹ là Nguồn-Suối T́nh-Thương.
Mẹ rỏ biết đời con lắm đoạn-trường;
Hơn một lần, con xa-ĺa Quê-Hương,
Tâm-tư gợi nhớ khắp mọi nẽo đường,
Mong Cha, nhớ Mẹ, ḷng ngập vấn-vương...
Con ra đi... để lại bao người thương,
Ngày về... c̣n xa lắm...biết đâu lường?
Con dâng Mẹ, đời Pensé mầu tím buồn!

Mẹ ơi ! Mẹ là chốn con hy-vọng...
Xin giúp con thoát cảnh sống long-đong,
Để con được an-vui trên đất khách,
Và luôn-luôn sống cuộc đời thanh-bạch,
Sẵn-sàng chấp-nhận cuộc sống đời lữ-khách;
Đủ can-đảm chịu mọi thử-thách cuộc đời,
Để mai ngày được sống cuộc sống an-vui.
Con dâng Me, đời con xanh Hy-Vọng...
Sống bên Mẹ thỏa dạ con ước mong!

Tháng Hoa 05/2011