Sống Lời Chúa

 

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐĂ QUA ĐỜI . Ga 6,51-59

1.

“Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, th́ ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56)

Chúng ta tin có Giáo Hội chiến thắng là các thánh nam nữ đang hưởng phúc trên thiên đàng; Giáo Hội chiến đấu (lữ hành), là các tín hữu c̣n đang sống trên trần gian; Giáo hội đau khổ là các linh hồn trong luyện ngục. Ba giáo hội hiệp nhất nên một và thông cho nhau các việc lành phúc đức: Các thánh trên trời cầu bầu và che chở cho người tín hữu c̣n sống, người tín hữu ngợi khen và cầu xin cùng các thánh, các linh hồn nơi luyện ngục bầu cử cho người tín hữu, và người tín hữu c̣n sống “giúp đỡ” để các linh hồn trong luyện ngục được mau lên thiên đàng: Đó là mầu nhiệm các thánh thông công.

Chúng ta những người c̣n sống có thể giúp đỡ những người đă qua đời bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành: hy sinh, hăm ḿnh, ăn chay, bố thí, nhường ân xá cho các linh hồn, nhất là thánh lễ. Chúng ta phải tham dự Thánh lễ sốt sắng và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể để chuyển thông ơn Chúa cho các linh hồn.

2.

“Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, th́ ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56)

Suy niệm:

Người Kitô hữu hằng ngày được nuôi dưỡng bằng tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Sự sống của Thiên Chúa được chuyển thông cho người Kitô hữu: họ sống trong Chúa và Chúa sống trong họ. (Ga 6,56). Rồi một ngày người Kitô hữu “chết cho Chúa” cũng như đă sống cho Người (Rm 14,7); nhờ cái chết của họ tôn vinh Thiên Chúa (Ga 21,19); “Phúc thay những kẻ chết trong Chúa, họ sẽ nghỉ ngơi và thoát mọi nỗi gian lao (Kh 14,13). Cái chết của người công chính là cửa ngơ đưa đến an b́nh (Kh 3,3). Tuy nhiên người c̣n sống không biết được số phận của những kẻ đă qua đời, cho nên họ vẫn phải tiếp tục cầu nguyện, hy sinh, hăm ḿnh, bố thí, dâng thánh lễ cho người quá cố. Đó là tâm t́nh hiếu thảo của con cái đối với ông bà cha mẹ, đó là t́nh bác ái của ngừoi tín hữu đối với những kẻ đă qua đời.

Thực hành:

*Dâng lễ và rước lễ cầu nguyện cho các linh hồn.
*Sống với Chúa, chết trong Chúa, hưởng hạnh phúc nơi Người: “Họ được ăn no đồ bổ dưỡng nơi nhà Chúa. Và Chúa cho họ uống bởi nguồn vui thú của Người”.
______
Đamien

 

******************************

CÁC THÁNH NAM NỮ- A. Mt 5,1-12a

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó v́ Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)

@Các thánh nam nữ là ai?

-Qua thị kiến của thánh Gioan tông đồ: là những linh hồn đă được cứu độ. Là người của muôn nước, muôn tiếng nói, và từ muôn phương trời quy tụ lại. (Kh 7,2-4).

-Họ là những người vô tội, trong sạch và luôn luôn hăng hái đi t́m Chúa, và đạt tới đỉnh núi thánh trong hân hoan. (Tv 23,1-2)

-Họ là những kẻ đă hưởng kiến nhan Chúa nhăn tiền v́ là con cái Thiên Chúa. (1 Ga 3,1-3)

-Họ là những người đă sống “tám mối phúc thật”. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, những ai hiền lành buồn bă khóc lóc, những ai đói khát, trong sạch và bị bách hại, bị ghen ghét. (Mt 5,1-12)

@Hiện tại có những người đang sống:

-Không màng danh lợi, phú quư, đă “bỏ nhà cửa, ruộng vườn v́ danh Chúa”.

-Họ quyết theo Đấng “hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng” – “không tranh chấp, không kêu la”.

-Họ tự hiến ḿnh v́ Nước Trời và đi gieo sự ḥa thuận khắp nơi.

@Phần chúng ta, noi gương các thánh, sống tinh thần tám mối phúc để được phần thưởng trọng đại trên trời.
______
Đamien
 

**************************

Chúa nhật XXXI quanh năm A. Mt 23,1-12

“Ai tự nhắc ḿnh lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ ḿnh xuống sẽ được nâng lên” (Mt 23,12)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án thói giả h́nh và khoe khoang của các kư lục và biệt phái. Họ nói nhưng họ không làm. Họ dạy người khác giữ, c̣n họ th́ không thực hiện lời đă dạy. Họ muốn người ta kính trọng chào hỏi ngoài đường, nhưng thực chất th́ họ không xứng đáng được như vậy, v́ họ không sống đúng vai tṛ của họ, không phục vụ đúng mức như sứ mệnh Thiên Chúa giao phó cho họ.

Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến những kẻ có quyền phải phục vụ: “trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi” (Mt 23,11).

Phẩm trật của Nước Trời không ở trong kiến thức cũng chẳng nằm trong khả năng chuyên môn hay trong việc điều khiển, nhưng là trong việc phục vụ. Trong Nước Trời chỉ có Chúa là chủ, c̣n tất cả là anh em, và mọi người chỉ tuân phục một ḿnh Thiên Chúa độc nhất ấy mà thôi, Đấng không chấp nhận một sự chia sẻ nào. (Mt 6,24)

Mọi người phải biết noi gương khiêm hạ của Chúa Giêsu, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không đ̣i địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà hạ ḿnh trở thành người bé nhỏ đơn hèn trong thân phận con người. Đấng là đầu đă trở nên rốt hết, là Thầy, là Chúa, nhưng đă trở thành kẻ phục vụ mọi người. (Mt 20,26; Lc 22,24; Ga 13).
______
Đamien


(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Web site: www.gpnt.net)
 

********************************

Ư LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

   Chúa Giêsu dạy ta cần chú trọng đến thực hành luật mến Chúa yêu người bằng thực thi công bằng và chia sẻ của cải vật chất. Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 31 Thường nịên nầy.

   Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hăy vui mừng cùng nhau cử hành Thánh lễ hôm nay.

 CHÚA NHẬT 31 TN-A

Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em chỉ có một vị lănh đạo, là Đức Ki-tô (Mt 23, 9b.10b). Phụng vụ hôm nay bày tỏ t́nh yêu hợp nhất của Thiên Chua Ba ngôi và mời gọi ta thực hiện mối hiệp thông.

         Tất cả chúng ta là anh em con cùng một cha là Thiên Chúa trên trời. 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những ǵ họ nói, anh em hăy làm, hăy giữ, c̣n những việc họ làm, th́ đừng có làm theo, v́ họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ th́ lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ráp-bi.8 Phần anh em, th́ đừng để ai gọi ḿnh là ráp-bi, v́ anh em chỉ có một Thầy; c̣n tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, v́ anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi ḿnh là người lănh đạo, v́ anh em chỉ có một vị lănh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn ḿnh lên, sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống, sẽ được tôn lên (Mt 23, 1-12)

     Phải đi đúng đường Thiên Chúa dạy. 7 Thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết và người ta t́m điều Luật dạy nơi miệng nó; quả thế, nó là thần sứ của ĐỨC CHÚA các đạo binh.8 Nhưng các ngươi, các ngươi đă đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đă huỷ hoại giao ước với Lê-vi, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. (Ml 1, 14b- 2, 2b.8-10)

Đức Chúa là nơi ẩn náu an toàn. 1 Ḷng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 
Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu; 2 hồn con, 
con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh b́nh. Như trẻ thơ nép ḿnh ḷng mẹ, 
trong con, hồn lặng lẽ an vui. 
Đ. Hồn con xin Chúa giữ ǵn, nép ḿnh bên Chúa an b́nh thảnh thơi. (Tv 130, 1-3) 

     Phaolô đă phục vụ Tin mừng nhiệt thành . 8 Chúng tôi đă quư mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, v́ anh em đă trở nên những người thân yêu của chúng tôi.9 Thưa anh em, hẳn anh em c̣n nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đă làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em (1 Tx 2, 7b-9. 13)

Lạy Chúa , Chúa sẽ dạy con đường về cơi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề; ta chiêm ngắm tất cả chúng ta là anh em con cùng một cha là Thiên Chúa trên trời thế nạ để cảm nhận Thiên Chuá yêu thương ta làm sao.

         Như Cha ta đă sai ta, nên ta sống nhờ Cha, th́ kẻ ăn thịt ta và uống máu ta sẽ sống nhờ ta; ta chiêm ngắm tất cả chúng ta là anh em con cùng một cha là Thiên Chúa trên trời thế nạ để cảm nhận Thiên Chuá yêu thương ta làm sao.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

===================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

      Jesus the Lord teaches us to give importance to the practical Love by observe justice and charity.  This is the liturgical main focus of this 31st week of the Ordinary time.

      In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter today’s liturgical celebration.


 31 OT-A SUNDAY

You have but one Father in heaven, you have but one master, the Messiah (Mt 23, 9b. 10b).  Today’s liturgy shows us the uniting love of the Triune God and invites us to realize the communion.  

  
        We are all brothers from the same father .  1 Jesus spoke to the crowds and to his disciples,2 saying, The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. 3 Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example.  For they preach but they do not practice. 4 They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. 5 All their works are performed to be seen.  They widen their phylacteries and lengthen their tassels. 6 They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues,7 greetings in marketplaces, and the salutation 'Rabbi. '8 As for you, do not be called 'Rabbi. ' You have but one teacher, and you are all brothers. 9 Call no one on earth your father; you have but one Father in heaven. 10 Do not be called 'Master'; you have but one master, the Messiah. 11 The greatest among you must be your servant. 12 Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be exalted.  (Mt 23: 1-12)

We must rightly on the way of God.  7 For the lips of the priest are to keep knowledge, and instruction is to be sought from his mouth, because he is the messenger of the LORD of hosts. 8 But you have turned aside from the way, and have caused many to falter by your instruction; You have made void the covenant of Levi, says the LORD of hosts.  (Ml 1: 14b- 2, 2b. 8-10)

The Lord is our safe shelter. 1 Lord, my heart is not proud; nor are my eyes haughty.  I do not busy myself with great matters, with things too sublime for me. 2 Rather, I have stilled my soul, hushed it like a weaned child.  Like a weaned child on its mother's lap, so is my soul within me.  R.  In you my Lord I have found my peace.  (Ps 131: 1-3)

Paul serves earnestly the Gospel for us.  8 With such affection for you, we were determined to share with you not only the gospel of God, but our very selves as well, so dearly beloved had you become to us. 9 You recall, brothers, our toil and drudgery.  Working night and day in order not to burden any of you, we proclaimed to you the gospel of God.  (1 Thes 2: 7b-9.  13).

         Lord, you will show me the path of life and fill me with joy in your presence; let us meditates how We are all brothers from the same father to experience how God love us.

         As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats my flesh and drinks my blood will live because of me; let us meditates how we are all brothers from the same father to experience how God love us.

Priest Doan Van Tran