Sống Lời Chúa

Chúa nhật XXXII quanh năm A. Mt 25,1-13

1. “Ḱa chàng rể đến, hăy ra đón Người” (Mt 25,6)Việc chàng rể đến giữa khuya rơ ràng phản ánh niềm tin vào việc Đức Kitô sẽ trở lại vào lúc không ai ngờ. (Mt 24,24; Lc 12,40). Chúa Giêsu được ví như “chàng rể”, một đức lang quân được chờ đón. Năm cô khôn ngoan dầu đèn đă sẵn tiếp đón chàng rể. Năm cô khờ dại thiếu dầu nên đành phải mất thời gian để đi mua. Không thể vào dự tiệc cưới được v́ về trễ.

Người Kitô hữu phải có thái độ của năm cô khôn ngoan, phải dự trữ đủ dầu, phải trung thành và phải làm các việc cần làm lập tức để khỏi bị trễ tràng. Trong cuộc sống phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng, nghĩa là:

-Chu toàn những bổn phận đối với Chúa: giữ các giới răn của Chúa trong sạch để tiếp đón Chúa qua Bí tích Thánh Thể, qua việc sống Lời Chúa.

-Chu toàn những nhiệm vụ liên quan đến những người anh em chung sống với chúng ta.

Chúa có thể bất ngờ đến thăm chúng ta, bất ngờ gọi ta vào vĩnh cửu, bất ngờ đến vào giờ phán xét, nên ta phải tích cực chuẩn bị cuộc gặp gỡ bất ngờ này bằng đời sống trong ơn nghĩa Chúa, trong an b́nh của Chúa Kitô.


2. “Những trinh nữ đă sẵn dầu th́ theo chàng rể cùng vào tiệc cưới” (Mt 25,10)

Sau khi hàn huyên với các môn đệ về việc thành Giêrusalem bị phá hủy, về ngày tận thế, Chúa Giêsu dạy các ông phải tỉnh thức và sẵn sàng bằng dụ ngôn “mười cô trinh nữ” : Năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại.

“Những trinh nữ đă sẵn sàng th́ theo chàng rể cùng vào tiệc cưới” (Mt 25,10). C̣n những cô khờ dại không sẵn sàng phải bị loại ra ngoài.

Thế nào là sẵn sàng? Năm cô khôn ngoan th́ có sẵn dầu, c̣n năm cô khờ dại thiếu dầu.

Dầu đây là ǵ? Là ơn thánh sủng. Chết với ơn thánh sủng là sẵn sàng.
Chết thiếu ơn thánh sủng là chết trong tội, là không sẵn sàng, là thiếu dầu. Các cô không sẵn sàng Chúa Giêsu gán cho chữ “khờ dại”: Năm cô khờ dại.

Người Kitô hữu phải luôn tỉnh thức, phải sống trong ân nghĩa Chúa để khi Chúa gọi th́ sẵn sàng ra đón tiếp Chúa.
______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Web site: www.gpnt.net)