Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Món Qùa Từng Ngày"

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - NĂM B - Ngày 11/11/12

BÀI ĐỌC I: 1 Vua 17, 10-16
"Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong b́nh để tôi uống".

Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh". Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ c̣n một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong b́nh. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi". Êlia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đă nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hăy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hăy làm cho bà và con trai bà. V́ Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: 'Hũ bột sẽ không cạn và b́nh dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất' ". Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và b́nh dầu không vơi như lời Chúa đă dùng Êlia mà phán.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10
Linh hồn tôi ơi, hăy ngợi khen Chúa!

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
2. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị kḥm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quư các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
3. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.

BÀI ĐỌC II: Dt 9, 24-28
Đức Kitô chỉ tế lễ chính ḿnh một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra chỉ là h́nh bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa v́ chúng ta. Người không c̣n hiến dâng chính ḿnh nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của ḿnh. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đă phải chết nhiều lần; nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính ḿnh để huỷ diệt tội lỗi. Như đă quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, th́ Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 24, 42a và 44
Alleluia, alleluia! - Các con hăy tỉnh thức và sẵn sàng: v́ lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 12, 38-44
“Bà goá nghèo này đă bỏ nhiều hơn hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hăy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với ḥm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào ḥm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đă bỏ tiền vào ḥm, bà goá nghèo này đă bỏ nhiều hơn hết. V́ tất cả những người kia bỏ của ḿnh dư thừa, c̣n bà này đang túng thiếu, đă bỏ tất cả những ǵ ḿnh có để nuôi sống".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Tấm Ḷng Người Cho
09-11-2012 3:32 pm

Cách đây không lâu con có đọc một thông báo về việc xây lại ngôi nhà thờ tại một giáo xứ nọ đã cho con vài ngày dày của suy tư. Không biết ai đã viết thông báo này , thông báo có những hàng chữ như sau “Ân nhân nào dâng cúng 2 triệu đồng trỡ lên sẽ được tăng một bằng khen danh dự” con liền đặt câu hỏi “chẳng lẽ mình dâng cúng nhà thờ 2 triệu để đựơc một bằng khen danh dự sao?” câu hỏi kế tiếp là: thế thì người dâng cúng 1 ngàn hay 1 triệu 999 ngàn thì không nhận bằng khen danh dự sao? Con liền hỏi ông trùm trong giáo xứ đó thì nhận được câu trả lời một cách rất tự nhiên, vui vẽ nhưng không kém phần xót xa. “người Việt Nam mình thích như thế” Thật ngắn gọn, thật đau lòng.

Chẳng lẽ người Việt Nam mình là như thế sao? Có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời cho riêng mình! Phụng vụ Lời Chúa hôm nay kể chuyện hai bà goá. Một bà trong bài Tin Mừng một bà trong bài Sách Các Vua. Chúa Giêsu gặp bà góa trong sân Đền Thờ Giêrusalem. Tiên tri Êlia gặp bà góa ở xứ Serepta. Một bà đă dâng vào thùng tiền Đền thờ hai đồng kẽm và một bà đă cho tiên tri Êlia một chiếc bánh nhỏ. Xin chia sẽ về bà góa thời Chúa Giêsu. Gầy g̣ bé nhỏ, nghèo nàn. Bà đem hai đồng tiền kẽm là tất cả những ǵ bà có và dâng vào Đền thờ. Rất nhiều người bỏ nhiều tiền vào ḥm tiền. Chúa quan sát và khen bà góa đă bỏ nhiều hơn ai hết.

Tại sao? Có lẽ là bà đă dâng tất cả những ǵ cần thiết nhất cho cuộc sống, những đồng tiền cần thiết nhất của ḿnh. Chúa Giêsu đề cao bà là v́ quà tặng ấy tuy nhỏ mọn mà gói ghém cả tấm ḷng của người dâng. Đồng kẽm của bà bỏ vào thùng tiền Đền thờ là cả tấm ḷng của một bà già nghèo, là cả tài sản của bà. Ông bà xưa thường nói “Của cho không bằng tấm ḷng người cho.” Quả là một bài học khó nhớ. Cho của ḿnh dư thừa th́ đã quư rồi. Cho cái ḿnh đang cần mới là thật đáng quư hơn. Cho cái ḿnh vừa cần vừa tiếc mới là quư nhất.Của cho không bằng tấm ḷng người cho. Của nhiều mà ḷng ít th́ không quư cho bằng của ít mà ḷng nhiều. Bà bỏ tiền vào một cách âm thầm, không cần ai chú ý hay tặng bằng khen danh dự.

Bà được Chúa Giêsu đề cao là v́ ḷng yêu mến đối với người của Chúa và đối với nhà của Chúa. Bà được đề cao nhờ ḷng yêu mến Chúa. Chính ḷng yêu mến đă làm cho hành động của bà góa có được một giá trị to lớn trước mặt Chúa và bà đã nhận không phải là bằng khen danh dự mà là bằng khen nước Thiên Chúa.

Mẹ Têrêxa nói: “Khi ta trao tặng một món quà, mà nếu là một mất mát hy sinh lớn đối với ta, th́ đó mới thật là món quà”.

Lm Dương Thanh Liêm