Sống Lời Chúa


Chúa nhật XXXIII quanh năm A.2008 - Mt 25 14-30

1.
“V́ ngươi đă trung tín trong việc nhỏ, ngươi hăy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi” (Mt 25,21)


“Trung tín trong việc nhỏ” trung thành chu toàn các bổn phận đă được giao phó cho, nghĩa là mọi bổn phận của người Kitô hữu. “Những nén bạc” lănh nhận” Những ân sủng, những tài năng Chúa ban mà chúng ta có bổn phận phải làm lợi thêm. Cuộc sống Kitô hữu không phải chỉ theo sát từng chữ của giới răn, nhưng c̣n phải tự ḿnh đưa ra sáng kiến, và làm việc theo chiều hướng mà Chúa mong đợi chúng ta.

Thành thử để được cứu rỗi, và đó cũng chính là điểm thánh Matthêu nhấn mạnh trong dụ ngôn này, th́ không những chỉ nghe Lời Chúa, mà c̣n phải đem ra thực hành, là làm “Lời” ấy sinh nhiều hoa quả.. Muốn tránh né công việc vất vả như vậy là chứng tỏ ḿnh lười biếng, là liều ḿnh lănh án phạt khủng khiếp nhất.

Tín hữu nào không chịu đem Lời Chúa áp dụng vào đời sống, sẽ không sinh lợi ǵ cho cái ḿnh đă lănh: họ giống như kẻ vào pḥng tiệc không mặc áo cưới như năm cô khờ dại không dự trữ dầu đèn, như người xây nhà trên cát, như tôi tớ không chịu khó gây lời cho nén bạc đă lănh nhận.

2.
“Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khác năng của mỗi người” (Mt 25,15)


Tŕnh thuật Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn “nén bạc”: Thiên Chúa trao cho mỗi người một số bạc để sinh lợi trong đời sống tại thế, con người phải xử dụng những nén bạc đó thế nào để nhờ đó mà chiếm hữu hạnh phúc muôn đời.

Nén bạc mỗi người lănh nhận là ǵ?

Đó là tất cả những ǵ Chúa ban như thân xác, linh hồn, ân thánh, thời giờ… đó là một số vốn Chúa trao cho mỗi người, để con người xử dụng, hầu sinh lợi cho Chúa. Số vốn được ban tương đương với khả năng, và số lời ta gây ra cũng phải tương đương với số vốn.

Chắc chắn một ngày kia Chúa Kitô sẽ đến để phán xét chung toàn thể “nhân loại”, và sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo công việc đă làm (kh 2,23; 20,12).

Như thế bổn phận của mỗi người là phải làm việc hết sức, hết năng lực của ḿnh. Không được lười biếng, không được mê ngủ. Phải biết dùng mọi khả năng vật chất và tinh thần, mọi ơn Chúa để làm sinh sôi nẩy nở số vốn Chúa ban.
______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên website: www.gpnt.net)

===================================

33 TN-A CHÚA NHẬT

Anh em hăy ở lại trong t́nh thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thí người ấy sinh nhiều hoa trái (Ga 15, 9b. 5b). Phụng vụ hôm nay bày tỏ cho ta tinh yêu sinh hoa trái của Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta kết hợp với Chúa Giêsu.

   Phán xét chung cụôc chỉ nhằm ban thưởng mọi người. 14 Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ du ngôn nầy: Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải ḿnh cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đă lănh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đă lănh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 C̣n người đă lănh một yến th́ đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đă lănh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: Thưa ông chủ, ông đă giao cho tôi năm yến, tôi đă gây lời được năm yến khác đây. 21 Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đă trung thành, th́ tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hăy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! 22 Người đă lănh hai yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đă giao cho tôi hai yến, tôi đă gây lời được hai yến khác đây. 23 Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đă trung thành, th́ tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hăy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! 24 Rồi người đă lănh một yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không văi. 25 V́ thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! 26 Ông chủ đáp: Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đă biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không văi, 27 th́ đáng lư anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hăy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đă có mười yến. 29 V́ phàm ai đă có, th́ được cho thêm và sẽ có dư thừa; c̣n ai không có, th́ ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 C̣n tên đầy tớ vô dụng kia, hăy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng (Mt 25, 14-30)

   Người chuyên cần làm việc được hưởng hoa trái đời minh. 30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ ĐỨC CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng. 31 Hăy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm (Cn 31, 10-13. 19-20. 30-31)

     Thiên Chúa ban thưởng người chuyên cần làm việc. 1 Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa!, ăn ở theo đường lối của Người. 2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. 3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 4 Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người (Tv 127, 1-5. Đ. 4a)

  Ta phải làm bổn phận chờ ngày Chúa đến. 4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. 5 V́ tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hăy tỉnh thức và sống tiết độ (1 Tx 5, 1-6)

    Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, Chốn ẩn thân đăt ở Chúa trời; đ cm nhn được ḷng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hăy suy ngắm phán xét chung cụôc chỉ nhằm ban thưởng mọi người làm sao.

     Tất cả những ǵ anh em xin khi cầu nguỵên, anh em cứ tin là ḿnh đă được rồi; đ cm nhn được ḷng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hăy suy ngắm phán xét chung cụôc chỉ nhằm ban thưởng mọi người làm sao.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

===================

33 OT-A SUNDAY

Remain in my love. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing (Jn 15: 9b. 5b) Today’s liturgy shows us the fruit-bearing love of the Trinitarian God and invites us to remain in Jesus.

    The eschatological judgment aims only at rewarding us. 14 It will be as when a man who was going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. 15 To one he gave five talents; to another, two; to a third, one--to each according to his ability. Then he went away. Immediately 16 the one who received five talents went and traded with them, and made another five. 17 Likewise, the one who received two made another two. 18 But the man who received one went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. 19 After a long time the master of those servants came back and settled accounts with them. 20 The one who had received five talents came forward bringing the additional five. He said, 'Master, you gave me five talents. See, I have made five more. '21 His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. '22 (Then) the one who had received two talents also came forward and said, 'Master, you gave me two talents. See, I have made two more. '23 His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. '24 Then the one who had received the one talent came forward and said, 'Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter; 25 so out of fear I went off and buried your talent in the ground. Here it is back. '26 His master said to him in reply, 'You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter? 27 Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return? 28 Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten. 29 For to everyone who has, more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away. 30 And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth (Mt 25: 14-30)

    Industrious worker inherits his good fruits. 30 Charm is deceptive and beauty fleeting; the woman who fears the LORD is to be praised. 31 Give her a reward of her labors, and let her works praise her at the city gates (Prv 31: 10-13. 19-20. 30-31).    

    God blesses good worker. 1 Happy are all who fear the Lord, who walk in the ways of God. 2 What your hands provide you will enjoy; you will be happy and prosper: 3 Like a fruitful vine your wife within your home, Like olive plants your children around your table. 4 R. See how the Lord bless those who fear him (Ps 128: 1-5. R. See 4a)

   We must work to wait for the coming of Jesus the Lord. 4 But you, brothers, are not in darkness, for that day to overtake you like a thief. 5 For all of you are children of the light 1 and children of the day. We are not of the night or of darkness. 6 therefore, let us not sleep as the rest do, but let us stay alert and sober (1 Thes 5: 1-6)

    It is good for me to be with the Lord and to put my hope in him; to experience how God loves us, let us meditate how the eschatological judgment aims only at rewarding us.

   Whatever you ask for in prayer believe that you have receive it; to experience how God loves us, let us meditate how the eschatological judgment aims only at rewarding us.

Priest Martin Doan Van Tran