Sống Lời ChúaCHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - Năm B - Ngày 15/11/2009

BÀI ĐỌC 1: Dan 12 1-3
Bài trích sách Tiên tri Đaniel.

Khi ấy, tổng lănh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ.
Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đă có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ gian ác trong bụi đất, sẽ chỗi dậy: có người sẽ được hưởûng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng ṿm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các v́ tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv. 15, 5 và 8, 9-10, 11
Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, v́ Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.
2. Bởi thế ḷng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, v́ Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát.
3. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời.

BÀI ĐỌC 2: Hebr 10, 11-15, 18
Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái.

Trong khi mọi tư tế hàng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ ḿnh và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xóa được tội lỗi, c̣n Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đă ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. V́ chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đă làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, th́ không c̣n việc dâng của lễ đền tội nữa.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Apoc 2, 10c

Alleluia - Alleluia - Chúa phán: ''Ngươi hăy giữ ḷng trung thành cho đến chết, th́ Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống'' - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc. 13, 24-32
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ''Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các quyền lực trên các tầng trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây với quyền năng cao cả và vinh quang. Rồi Người sai các thiên thần đi quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất cho đến cuối chân trời. Các con hăy học dụ ngôn về cây vả. Khi nó đâm chồi nẩy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy mọi sự đó xảy ra, các con hăy nhận biết: Con Người đă tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. C̣n về ngày đó hay giờ đó, th́ không ai biết được, dù các Thiên Thần trên trời, dù Con cũng chẳng biết, chỉ có ḿnh Cha biết''.

Đó là Lời Chúa.


 

Suy Niệm