Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Cho Con Biết Yêu Thương"


CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - Năm B
- Ngày 18/11/2012

BÀI ĐỌC 1: Dan 12 1-3
"Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát".

Trích sách Tiên tri Đaniel.
Khi ấy, tổng lănh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đă có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.
Nhiều kẻ gian ác trong bụi đất, sẽ chỗi dậy: có người sẽ được hưởũng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng ṿm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các v́ tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv. 15, 5 và 8, 9-10, 11
Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, v́ Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.
2. Bởi thế ḷng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, v́ Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát.
3. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời.

BÀI ĐỌC 2: Hebr 10, 11-15, 18
"Người đă làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời".

Trích thư gửi tín hữu Do Thái.
Trong khi mọi tư tế hàng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ ḿnh và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xóa được tội lỗi, c̣n Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đă ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. V́ chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đă làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, th́ không c̣n việc dâng của lễ đền tội nữa.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Apoc 2, 10c
Alleluia - Alleluia – Chúa phán: ‘’Ngươi hăy giữ ḷng trung thành cho đến chết, th́ Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống’’ – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc. 13, 24-32
“Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ‘’Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các quyền lực trên các tầng trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây với quyền năng cao cả và vinh quang. Rồi Người sai các thiên thần đi quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất cho đến cuối chân trời. Các con hăy học dụ ngôn về cây vả. Khi nó đâm chồi nẩy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy mọi sự đó xảy ra, các con hăy nhận biết: Con Người đă tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. C̣n về ngày đó hay giờ đó, th́ không ai biết được, dù các Thiên Thần trên trời, dù Con cũng chẳng biết, chỉ có ḿnh Cha biết’’.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ.
16-11-2012 1:34 pm

Bác sĩ Kubler Ross thuộc trường Đại học Chicago phát hành tác phẩm: "Chết và Hấp Hối -Death and Dying." Tác phẩm này được viết ra với những kinh nghiệm khi bà thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân sắp chết. Bà viết lên những cảm nghĩ của những bệnh nhân hấp hối về cuộc sống của họ trong quá khứ, và khi đối diện với cái chết. Bà viết: "Khi phân tích mọi sự cách tận cùng, họ thấy rằng chỉ có hai điều quan trọng: "T́nh yêu đối với tha nhân và tinh thần phục vụ tha nhân."

Tất cả những điều khác mà chúng ta đă từng cho là quan trọng như danh tiếng, tiền bạc, uy tín, quyền lực, th́ đều vô nghĩa." Tư tưởng này hoàn toàn phù hợp với điều Chúa Giêsu hướng dẫn lúc Ngài giảng dạy Dân Do Thái. Ngài nói: "Con Người không đến để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ" (Mc 10: 45). Ngài ban giới răn mới là Yêu Thương: "Các con hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương các con." (Ga 15: 12). Đặc biệt trong Bài Tin Mừng của Chúa Nhật sau cùng trong năm Phụng Vụ hôm nay, Ngài cũng xác quyết phần thưởng đời đời cho những người được tuyển chọn: "Rồi Ngài sai các Thiên Thần đi quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp 4 phương." Những người được tuyển chọn là những người đă sống một cuộc sống tốt đẹp theo Giới Luật Yêu Thương của Ngài qua cuộc sống phục vụ.

Trong Bài đọc thứ nhất, Tiên Tri Đanien đă tiên báo về ngày Tận Thế: khi đó Thiên sứ Micae, Tổng lănh đạo binh các Thiên Thần, sẽ đứng lên chiến đấu và chiến thắng mọi thế lực gian tà. Đó cũng chính là lúc những người công chính được giải thoát và ban thưởng hạnh phúc trường sinh. Người công chính là những người đă thực thi Giới Luật Yêu Thương và cuộc đời phục vụ.

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta chuẩn bị cho ngày sau hết của đời ḿnh. Muốn trở thành những người được tuyển chọn, những người công chính, chúng ta hăy sống Giới Luật Yêu Thương qua thái độ phục vụ hằng ngày trong gia đ́nh và trong môi trường xă hội.

Lạy Chúa, ngày Chúa Nhật sau cùng của năm Phụng Vụ hôm nay, Chúa mời gọi chúng con sống công chính bằng yêu thương và phục vụ. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với hồng ân Đức Tin Chúa ban tặng chúng con, để sống chứng nhân bằng yêu thương và phục vụ trong cuộc sống. Amen.

Lm Paul Chu Văn Chi.