Sống Lời Chúa

Giọt Lệ Thống Hối

LM. Paul Văn Chi
Với tiếng hát Khánh Ly

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - Năm B - Ngày 22/03/09

BÀI ĐỌC I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23
"Cơn thịnh nộ và ḷng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc".

Bài trích sách Kư Sư quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đă được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.
Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đă luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, v́ Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đă đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đă đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quư giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, th́ bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; v́ trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, th́ Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: "Đây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đă ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đă ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hăy tiến lên".

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6
Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

1. Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.
2. V́ nơi này, quân canh ngục đ̣i chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: "Hăy vui mừng; hăy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!"
3. Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, th́ cánh tay tôi sẽ bị khô đét.
4. Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

BÀI ĐỌC II: Ep 2, 4-10
"Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu ḷng từ bi, v́ ḷng yêu thương cao cả mà Người đă yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, th́ Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đă cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà ḷng nhân lành Chúa đă ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô? V́ chưng, bởi ơn Chúa, anh chị em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh chị em, v́ đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. V́ chúng ta là thụ tạo của Người, đă được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đă dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành.

Đó là Lời Chúa.


CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Jn 3, 16

Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Ḿnh, để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

PHÚC ÂM: Jn 3, 14-21
"Thiên Chúa đă sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Maisen đă treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, th́ Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. V́ Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một ḿnh, để tất cả những ai tin Con Ngài th́ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v́ Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy th́ không bị luận phạt. Ai không tin th́ đă bị luận phạt rồi, v́ không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đă đến thế gian, và người đời đă yêu sự tối tăm hơn sự sáng, v́ hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa th́ ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của ḿnh bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật th́ đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đă làm trong Thiên Chúa".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm
Chúa nhật IV mùa chay B- Ga 3,14-21

“Như Môisen đă treo con rắn lên ở Sa mạc thế nào, th́ Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy”. (Ga 3,14)

Thánh Gioan quan niệm Chúa Giêsu “phải treo lên” trên thập giá, như một lễ đăng quang một cuộc hiển linh của Kitô Vua.

“Như Môisen đă treo con rắn lên ở Sa mạc thế nào, th́ Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy”. Việc đối chiếu với con rắn đồng, Môisen đă treo lên trong sa mạc (Ds 21,8-9) thật đầy ư nghĩa. Con rắn đồng đă cứu dân Dothái với điều kiện họ “nh́n lên nó” không phải cách nào cũng được, nhưng phải với niềm tin, để nhận ra nó là dấu chỉ của ḷng nhân hậu và quyền năng Thiên Chúa. Thật vậy, sách Khôn ngoan 16,6 đă thấy trong con rắn này “một dấu chỉ ơn cứu độ”. Cũng thế, Con Người bị treo lên thập giá là dấu chỉ ơn cứu rỗi và sự sống cho loài người với điều kiện là ḷng tin họ phải thành thật.

Chúa Giêsu chịu đóng đinh là vị Cứu Chúa của tất cả những ai tin Người. Và theo Chúa th́ chúng ta phải: “Từ bỏ ḿnh, vác thập giá” mà theo Chúa, nghĩa là từ bỏ ư riêng và sống Thánh Ư Chúa từng phút giây.
______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================

TƯ TƯỞNG SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

 Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên đổ vào ḷng ta nhờ Chúa Thánh Thần Đấng lay chuyển và hóan cải ḷng ta bằng cách mở con mắt tinh thần và làm cho nó dễ dàng tiếp nhận và tin chân lư (ccc 153).  Thật không ǵ trái nghịch với nhân phẩm khi tin vào điều kẻ khác nói với ta hay khuất phục trí năng và ư chí ḿnh vào Thiên Chúa Đấng mặc khải hay chia sẻ mối hiệp thông với Người (ccc 154).  Người con hoang đàng trong dụ ngôn mời gọi ta hóan cải và tin phục ḷng yêu thương của Thiên Chúa.  Chỉ có Chúa Kitô mới hiểu thấu ḷng yêu thương của Cha Người có thể mặc khải cho ta ḷng lân tuất ấy một cách đơn giản và đẹp đẽ như vậy.  Ta hăy đến chiêm ngắm.

CHÚA NHẬT 4 CHAY B

Một Nét T́nh Chúa

Chúa thương người đến ban Con Một,

Để ai tin sẽ được sồng đời.

Sứ Điệp Tin Mừng

Rắn đồng sa mạc xưa sao,

Con Người sẽ được giương cao cho đời.

Chúa Trời thương mến loài người

Trao ban Con Một có lời trường sinh.

Để cho bất cứ ai tin

Dù có chết vẫn hiễn vinh khải hoàn.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một, để ai tin vào Con của Người th́ được sống muôn đời (Ga 3, 16) Phụng vụ hôm nay bày tỏ t́nh thương ban Sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời goi ta tin nhận Con Một cuả Người.   

      Thiên Chúa thương trao Con một cho ta.  14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:  Như ông Mô-sê đă giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người th́ được sống muôn đời.  16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một, để ai tin vào Con của Người th́ khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, th́ không bị lên án;   nhưng kẻ không tin, th́ bị lên án rồi, v́ đă không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đă đến thế gian, nhưng người ta đă chuộng bóng tối hơn ánh sáng, v́ các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, th́ ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, th́ đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rơ: các việc của người ấy đă được thực hiện trong Thiên Chúa (Ga 3, 14-21)

         Thiên Chúa thương ta hữu hiệu dù ở hoàn cảnh nào.  23 Ky-rô, vua Ba-tư, phán thế này: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa trên trời, đă ban cho ta mọi vương quốc dưới đất.  Chính Người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi Nhà ở Giê-ru-sa-lem tại Giu-đa.  Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của Người, th́ xin ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hăy tiến lên!  (2 Sb36, 14-16.  19-23).  

         Xa Chúa, ḷng ta mất vui.   5 Giê-ru-sa-lem hỡi, ḷng này nếu quên ngươi, th́ tay gảy đàn thành tê bại!  6 Đ.  Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không nhớ, không c̣n lấy Giê-ru-sa-lem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn (Tv 136, 1-6.  Đ.  6a.  5a. )

         Thiên Chúa phục sinh ta trong Chúa Kitô.  4 Nhưng Thiên Chúa giàu ḷng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, 5 nên dầu chúng ta đă chết v́ sa ngă, Người cũng đă cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô.  Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!  6  Người đă cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cơi trời (Ep 2, 4-10)

         Giêrusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn, từng chi tộc, chi tộc của Chúa trẩy hội lên đền ở nơi dây, để họ cùng xưng tụng danh Ngài , lạy Chua;   để cảm nhận được ḷng Thiên Chuá thương ta thế nào ta hăy chiêm ngắm Người thương trao Con một cho ta làm sao.  

LM. Martin Trần Văn Đoàn

--------------------------------

THOUGHTS FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

Faith is a gift of God, a supernatural virtue infused by him through the Holy Spirit who moves the heart and converts to God by opening the eyes of the mind and makes it easy for all to accept and believe the truth (ccc 153).  It is not contrary to our dignity to believe what other person tells us or to yield by faith the full submission of intellect and will to God who reveals and to share in an interior communion with him (ccc 154).  The parable of the prodigal son invites us to convert and to believe in the love of God.  Only the heart of Christ who knows the depths of his Father’s love could reveals us of his mercy in so simple and beautiful a way.  Let us come to meditate

 4 LENT-B SUNDAY

God so loved the world that he gave the only-begotten Son, so that everyone who believes in him might have eternal life (Jn 3: 16).  Today’s liturgy shows the life-giving love of the Triune God and invites us to believe in his only- begotten Son.  

  The Lord God loves us in his greatest love. 14 Jesus said to Nicodemus: Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so 15  so that everyone who believes in him may have eternal life. 16 For God so loved the world that he gave  his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. 17 For God did not send his Son into the world to condemn  the world, but that the world might be saved through him. 18 Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. 19  And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. 20 For everyone who does wicked things hates the light and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. 21 But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God (Ga 3: 14-21)   

         God shows his love through every circumstance.  23 Thus says Cyrus, king of Persia: 'All the kingdoms of the earth the LORD, the God of heaven, has given to me, and he has also charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah.  Whoever, therefore, among you belongs to any part of his people, let him go up, and may his God be with him! ' (2 Chr 36, 14-16.  19-23).  

           The city of God gives joy.   5 If I forget you, Jerusalem, may my right hand wither. 6 R.  Let my tongue be silenced, if I ever forget you, If I do not exalt Jerusalem beyond all my delights (Ps 137: 1-6.  R.  6ab)

         The Lord God loves us because of his great love.  4 But God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us, 5 even when we were dead in our transgressions, brought us to life with Christ  by grace you have been saved, 6 raised us up with him, and seated us with him in the heavens in Christ Jesus, (Eph 2: 4-10).  

To Jerusalem, that binds them together in unity, the tribes of the Lord go up to give him praise;   to experience how God us let us contemplate how he loves us in his greatest love.

Priest Doan Van Tran