Sống Lời Chúa
Nhạc background: "Con Tin Chúa Ơi."

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - Năm B - Ngày 18/03/12

BÀI ĐỌC I : 2 Sb 36, 14-16. 19-23
"Cơn thịnh nộ và ḷng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc".

Bài trích sách Kư Sự quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đă được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.
Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đă luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, v́ Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đă đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đă đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quư giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, th́ bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; v́ trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường. Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, th́ Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: "Đây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đă ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đă ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hăy tiến lên".

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA : Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6
Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

1. Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.
2. V́ nơi này, quân canh ngục đ̣i chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: "Hăy vui mừng; hăy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!"
3. Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, th́ cánh tay tôi sẽ bị khô đét.
4. Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

BÀI ĐỌC II : Eph 2, 4-10
"Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu ḷng từ bi, v́ ḷng yêu thương cao cả mà Người đă yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, th́ Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, nhờ ơn Người mà chúng ta được cứu rỗi; Người đă cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà ḷng nhân lành Chúa đă ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô? V́ chưng, bởi ơn Chúa, anh chị em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh chị em, v́ đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. V́ chúng ta là thụ tạo của Người, đă được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đă dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành.

Đó là Lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM : Jn 3, 16
Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Ḿnh, để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

PHÚC ÂM : Jn 3, 14-21
"Thiên Chúa đă sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Maisen đă treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, th́ Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. V́ Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một ḿnh, để tất cả những ai tin Con Ngài th́ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v́ Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy th́ không bị luận phạt. Ai không tin th́ đă bị luận phạt rồi, v́ không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đă đến thế gian, và người đời đă yêu sự tối tăm hơn sự sáng, v́ hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa th́ ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của ḿnh bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật th́ đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đă làm trong Thiên Chúa".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Tin và Không Tin
16-03-2012 2:22 pm

Tin mừng mời gọi chúng ta suy ngắm chiều sâu t́nh yêu Thiên Chúa qua mầu nhiệm thập giá. Hiệu quả của t́nh yêu này được Chúa minh dẫn qua việc so sánh hai h́nh ảnh: Chúa bị treo trên thánh giá với việc con rắn bị treo ở sa mạc (Ds 21:9). Sự so sánh này không phải là sự so sánh giữa Chúa Giêsu và con rắn nhưng là hiệu quả ơn cứu độ mà cả hai trường hợp đem lại.

Nếu như con rắn được Môisen treo ở sa mạc để những ai nh́n vào đó mà được chữa lành th́ Chúa Giêsu treo trên thánh giá để những ai tin vào Người th́ được cứu rỗi. Trong khi rắn treo ở sa mạc là nguồn của sự chữa lành vết thương thể lư th́ Chúa Giêsu treo trên thánh giá là nguồn của sự chữa lành tâm linh. Nếu rắn treo ở sa mạc là dấu hiệu về ḷng Chúa thương xót hướng về dân Do Thái th́ Chúa Giêsu treo trên thánh giá là dấu hiệu về ḷng thương xót của Người hướng về toàn thể nhân loại để mọi người tin sẽ được cứu rỗi (Jn 3:15).

Tin mừng cũng đặt chúng ta đối diện với những điểm dường như nghịch lư giữa yêu thương và luận phạt, giữa sự thiện và ác để chúng ta chọn lựa. Nếu t́nh yêu mà Chúa dành cho chúng ta là vô điều kiện th́ lời mời gọi này đ̣i hỏi nơi chúng ta một sự đáp trả ngay tức khắc trong cuộc sống hiện tại Ai tin vào Người Con th́ không bị luận phạt, Ai không tin th́ đă bị luận phạt rồi (Jn 3:18). Nghĩa là tin vào Chúa Giêsu bao hàm một sự dấn thân dứt khoát; một thái độ chọn lựa giữa tin và không tin; giữa sự sống và sự chết bởi v́ đức tin của chúng ta hôm nay có ảnh hưởng quan trọng đối với cuộc gặp gỡ sau cùng giữa chúng ta với Thiên Chúa Tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt, nhưng sẽ được sống đời đời (Jn 3:16).

Mùa chay là thời gian chúng ta kiểm điểm lại tâm hồn để xác định đâu là chỗ đứng của ḿnh trên đường thập giá. Một câu chuyện kể rằng một người t́nh cờ nh́n thấy tiến tŕnh phát triển của một con bướm. Ông quan sát thấy con bướm cố gắng để trườn qua lỗ nhỏ trên vỏ kén để thoát ra ngoài. Nó cố gắng trong nhiều giờ cho đến lúc ông nghĩ rằng nó đă kiệt sức để có thể làm cái việc mà nó đă cố gắng làm. Ông quyết định giúp nó bằng cách lấy kéo cắt lỗ của vỏ kén rộng hơn. Và con bướm đă ḅ ra một cách dễ dàng với thân thể thật lớn so với cái cánh hơi nhỏ của nó. Ông nghĩ chiếc cánh sẽ tiếp tục lớn ra để nó có thể bay lên được. Nhưng điều này đă không xảy ra. Và thay v́ bay, con bướm suốt đời chỉ ḅ với thân thể to lớn với cánh bé nhỏ đó. Điều mà người đàn ông v́ tốt bụng tưởng rằng giúp con bướm được tự do th́ vô t́nh đă hại nó. Ông không hiểu rằng lỗ nhỏ trên vỏ kén và nổ lực đ̣i hỏi để nó cố gắng trườn ra khỏi lỗ nhỏ là cách tự nhiên để đẩy chất lỏng từ thân thể để thân thể nhỏ lại và cánh th́ lớn thêm để có thể sẵn sàng bay lên khi nó hoàn toàn trườn ra khỏi vỏ kén.

Đôi khi đau khổ là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu chúng ta trải qua cuộc sống quá dễ dàng không một khó khăn chưa hẵn là điều tốt bởi v́ nó có thể làm chúng ta bại liệt. Nếu không có thánh giá th́ không có vui mừng và hi vọng. Nếu không bước đi trong đau khổ th́ cũng khó mà bước vào được vinh quang. Khổ nạn của Chúa cũng là sự vinh quang của Người. Qua đau khổ Chúa muốn chúng ta nhận ra t́nh yêu của Người trong đau khổ đó.

Lm Nguyễn Văn Tuyết